Manažer/ka PR a komunikaceManažer/ka PR a komunikace

• je přímo podřízen/a řediteli nadace a intenzivně spolupracuje s programovým ředitelem a ředitelkou fundraisingu

• pracuje na plný úvazek

• zodpovídá za komplexně pojatou externí komunikaci Nadace Via

• práce manažera/ky PR a komunikace Nadace Via se opírá o vizi, poslání, hodnoty a strategický plán Nadace Via

• práce manažera/ky PR a komunikace vychází z komunikačních priorit stanovených v Komunikačním plánu a strategii Nadace Via

 

Základní popis pozice

• příprava Komunikačního plánu a strategie 2018 až 2019

• příprava obsahu komunikace témat nadace Umění žít spolu a Umění darovat, včetně komunikace jednotlivých programů Nadace Via

• medializace značky Nadace Via

• řízení vztahů s mediálními partnery a domluvy podmínek mediálních partnerství

• pravidelné návštěvy podpořených organizací a příprava obsahu na ViaBlog a také správa sociálních sítí

• obsahová příprava pravidelného newsletteru ViaCafe

• péče o www.nadacevia.cz a další rozvoj webových stránek

• každoroční příprava výroční zprávy (výroční zpráva 2016 je zde)

• příprava a psaní tiskových zpráv – tenhle obor už skoro vymizel, ale tu a tam ještě nějakou napíšeme

• příprava prezentačních materiálů Nadace Via a podpora programového týmu a týmu fundraisingu při přípravě materiálů pro příjemce naší podpory, ale i naše dárce

• správa mediálních kontaktů v CRM Salesforce

• spolupráce s externími pro-bono PR agenturami

• identifikace nových příležitostí pro komunikaci témat Nadace Via

 

Koho hledáme 

Člověka, který souzní s naší vizí, posláním a hodnotami a který má:

• nadhled a rozhled

• výborný mluvený a písemný projev v češtině a angličtině

• zkušenosti s komunikací a PR

• zkušenosti se žurnalistikou

• znalost českého mediálního prostředí, včetně novinářských kontaktů.

Člověka

• na kterého je spoleh, je samostatný a umí podpořit tým

• pro něhož je PR a komunikace vášeň

• jež prezentuje s kuráží a pokorou

A taky člověka, který má

• zralou a vyrovnanou osobnost a je s ním radost spolupracovat a tvořit nové věci.

Výběrové řízení zahájíme v září 2017 a bude průběžné – hledat budeme tak dlouho, dokud nenajdeme.

Své CV, motivační dopis a kontakty na 3 reference posílejte průběžně na email: jiri.barta@nadacevia.cz  a cc na adresu: michaela.mikulecká@nadacevia.cz

 

Co je dobré vědět o Nadaci Via

Kde jsme se tu vzali

Nadace Via vznikla 4. září 1997 jako programová pokračovatelka činnosti české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society (FCS), která působila v Československu od roku 1990. I proto v Nadaci Via usilujeme o to, abychom dostáli těm nejlepším anglosaským tradicím vzájemnosti, svépomoci a filantropie a obohacovali českou společnost o vědomí, že „private action for public benefit“ aneb „dobrovolná soukromá iniciativa usilující o obecný prospěch“ je klíčová pro zdraví, sebevědomí a dlouhodobou existenci každé společnosti a každé komunity. Zároveň jsme se od FCS naučili, že efektivní a účinná pomoc spočívá v kombinaci finanční a nefinanční pomoci. Již dvacet let tedy pracujeme jako operační nadace a kombinujeme poskytování grantů s dalšími způsoby pomoci.

Základní myšlenky 

V návaznosti na naše kořeny a 20-ti letou tradici v Česku posilujeme ty, kteří rozhýbávají komunitní život a ty, kteří ve svém okolí rozvíjejí filantropii.

Komunitní život a rozvoj místních komunit jsou postaveny na vzájemnosti, svépomoci, demokratické diskusi a hledání toho co nás spojuje, ale také na konfliktu a překonávání toho co nás rozděluje. Podstatou komunitního života je umění žít s druhými.

Filantropie a její rozvoj je projevem ohledu na druhé, je praktickým naplněním odpovědnosti za své okolí a za budoucnost, a také tím, co přináší radost a smysl tomu, kdo daruje. Podstatou filantropie je umění dávat a dělit se.

Vize

Naší vizí je společnost, kde většina lidí jedná svobodně a odvážně, přijímá odpovědnost za sebe a za své okolí, a kde je darování běžnou součástí života.

Poslání

Otevíráme v Česku cesty k umění žít spolu a umění darovat.

Hodnoty

svoboda – smysl – odpovědnost

Co je také dobré vědět

• Nadace Via preferuje soukromé zdroje (jednotlivci a firmy a nadace) a v principu se vyhýbá financování ze státního rozpočtu či zdrojů EU

• při práci je nutné respektovat skutečnost, že „nebereme dary“ automaticky od každého dárce – hlídáme případné konflikty zájmů a snažíme se jim vyhnout či jim předcházet

• práce Nadace Via, stejně jako i vztahy s našimi dárci a příjemci grantů, jsou postaveny na důvěře – proto musíme bezpodmínečně respektovat důvěrnost informací, které s námi dárci i příjemci sdílí

 

Jiří Bárta, ředitel Nadace Via

777 71 54 55

jiri.barta@nadacevia.cz