V dubnu jsme vyhlásili již 11. ročník programu Místo, kde žijeme – program, který skrze úpravu veřejných prostranství se zapojením veřejnosti pomáhá oživovat nejen život v obcích a utužovat vztahy mezi místními. 

Vztahy v některých českých obcích jsou často poznamenány historickými událostmi (např. odsunem původního obyvatelstva po válce), trendy posledních let (stěhování se za prací do větších měst), ale často i absencí míst pro společná setkávání. Lidé nemají kde mluvit spolu o tom, co se v obci děje, nebo kde trávit spolu čas nad půllitrem piva či u kopané.

Pro náš program  hledáme české obce, kterým místo pro společná setkávání chybí. V letošním ročníku jsme jich našli hned osm a zde vám je představujeme:

 

Obec Olšovec (okres Přerov)

Obec je krásně upravená a život v ní poklidný, bohužel zde ale chybí v centru obce místo, kde by se místní mohli setkávat a společně trávit volný čas. Obnova části návsi má za cíl nejen oživit centrum obce, ale spojit místní obyvatele i spolky.

 

Obec Josefov (okres Sokolov)

V obci se nenachází pošta, prodejna, škola, komunitní centrum, sportovní hřiště ani jiný prostor k setkávání občanů. Jediné místo, kde se mohou lidi setkávat je plocha za obecným úřadem v centru obce. Projekt má pomoci nejen toto místo upravit, ale i také propojit starousedlíky, novousedlíky a lidi napříč generacemi.

 

Obec Světlá Hora – místní část Suchá Rudná (okres Bruntál)

Projekt bude realizován v místní části Suchá Rudná, kde chybí vhodný prostor pro společenská setkání. Místní by ve středu obce chtěli vybudovat důstojný prostor pro setkávání stálých obyvatel s chataři a chalupáři, odpočívadlo pro turisty a cyklisty, které by mohlo sloužit mimo jiné i dětem.

 

Bášť (okres Praha – východ)

Obec se nachází nedaleko hlavního města a během posledních let se velmi rychle rozrostla o novou zástavbu rodinných domů. V obci chybí klidné a bezpečné místo pro setkávání a sportovní aktivity. Projekt má za cíl především zapojit nové obyvatele do dění v obci, aby společně přeměnili část veřejného prostoru.

 

Město Rabí – obec Čepice (okres Klatovy)

Místní chtějí pomocí projektu vybudovat na okraji vesnice nejen prostor pro sportovní a kulturní vyžití i mimo letní turistickou sezonu, ale rádi by do dění zapojili co nejvíce místních obyvatel. Společným plánováním chtějí přijít na to, co lidé na tomto místě opravdu chtějí – a pak prostor společnými silami proměnit.

 

Olomouc – městská část Řepčín (okres Olomouc)

Projekt chce navázat na tradici setkávaní městských částí Řepčín a Hejčín, místní obyvatelé přišli s postupnou zástavbou o všechna místa k tomu určená. Místní chtějí upravit plochu parčíku na pokojné, bezpečné a přírodní místo, kde se konají kulturní akce.

 

Hajnice – místní část Horní Žďár (okres Trutnov)

V obci Horní Žďár sice chybí místo pro setkávání, nechybí však nadšení pro propojení starousedlíků a nových obyvatel, úcta k historii a hledání moderního, ale zároveň tradičního využití veřejného prostoru na základě společné diskuse. Místní proto chtějí přetvořit prostor pro mezigenerační setkávání v centru obce.

 

Krásno (okres Sokolov)

Místním chybí ve městě Krásno venkovní prostor pro konání malých i velkých akcí, setkávání napříč generacemi a prostor pro relaxaci. Tímto místem bude městský park s renesanční zvonicí, který si místní chtějí citlivě upravit s ohledem na sousední novorománský kostel a bývalý hřbitov. Projekt společné obnovy parku má za cíl propojit místní spolky, ale také mladou a starší generaci místních občanů.

 

Tyto obce od nás dostanou grant ve výši 300 000 Kč na úpravu veřejného prostranství, rady a pomocnou ruku odborného konzultanta či konzultantky a vzdělávací semináře. Všechna tato podpora jim pomůže k tomu, aby zapojily do plánování a samotné výstavby veřejného prostranství místní občany a občanky, aby se naučily využívat lokálních zdrojů (a to nejen těch finančních) a nastartovaly komunitní život.

Možná tomu nebudeme věřit, ale těchto osm obcí si projde dlouhou a někdy i trnitou cestou ke změně. A bude to stát za to – do roka a do dne najdete v těchto obcích místo, kde se místní budou scházet, klábosit spolu a společně se radovat z toho, co dokázali a vybudovali.

A my vám po celý rok budeme přinášet zprávy z těchto obcí – zde na Viablogu i na našem facebooku.

 

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům programu za podporu, bez níž bychom to sami nezvládli.

Všem podpořeným obcím držíme palce!

 

Programový tým programu Místo, kde žijeme