Fond kulturního dědictví

POSLEDNÍ UZÁVĚRKA PROBĚHLA V BŘEZNU 2016. DALŠÍ ROČNÍK PROGRAMU JIŽ VYHLAŠOVAT NEBUDEME. TÉMA OPRAVY DROBNÝCH PAMÁTEK SE PŘESUNULO DO PROGRAMU ŽIVÁ KOMUNITA. 
O PROGRAMU
Cílem tohoto programu je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí, a napomáhat posilování jejich vzájemné sounáležitosti prostřednictvím spoluúčasti na opravách a oživení drobných památek místního významu. Nejde nám pouze o samotnou fyzickou opravu památky, chceme podpořit obyvatele v objevování historie místa, kde žijí, v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících. Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová. Proto také nese program podtitul „Darujme památkám nový příběh!“
Drobnou památkou rozumíme krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu (např. kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, mohyly atd.). V letošním ročníku Fondu kulturního dědictví chceme část prostředků věnovat také na obnovu drobných židovských památek (např. náhrobků).
CO NABÍZÍME?
— grant až 40 000 Kč
— až 2 000 Kč na odborné konzultace podpořeného projektu
— 2 vzdělávací workshopy
KOMU JE PROGRAM URČENÝ?
Nestátním neziskovým organizacím, účelovým zařízením církví, farnostem a obcím.
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN?
–  Z daru JDC – Alfred and Isabel Bader Philanthropic Fund
–  Z daru firmy Plzeňský Prazdroj, a.s.
–  Z daru Marky Bednar a Dona Hamera
–  Z daru Silke a Jaroslava Horákových
–  Z daru Dr. Oldricha a Dr. Silvy Vasicek
–  Z příspěvků dalších individuálních dárců z České republiky a členů Via Foundation Czech Heritage Society v USA
PODPOŘENÉ PROJEKTY
Přehled podpořených projektů najdete v článku na našem blogu ZDE
KE STAŽENÍ
formulář závěrečné zprávy
– formulář závěrečného vyúčtování_FKD
formulář změny rozpočtu
logo Nadace Via
logo Plzeňského Prazdroje
NA KOHO SE OBRÁTIT?
Markéta Doubnerová, tel.: 604 515 120, email: marketa.doubnerova@nadacevia.cz
DĚKUJEME PARTNERŮM PROGRAMU

logo JDC      BF_cmyk2   Logo_COOP_samotne_pozitiv_spot