Fond manželů Horových

29. 11. BYLY ROZDĚLENY POSLEDNÍ PROSTŘEDKY Z FONDU. PROGRAM V TÉTO PODOBĚ JIŽ VYHLAŠOVAT NEBUDEME.
 
O FONDU
Manželé Marie a Václav Horovi založili dárcovský fond pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině při Nadaci Via v roce 2005. Paní Horová pak na děti ve své bývalé domovině pamatovala i ve své závěti. Z Fondu manželů Horových jsme podpořili projekty, které pomáhají dětem v přístupu ke vzdělání a ke zlepšení jejich životních podmínek.
PODKLADY PRO ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY
CO BYLO OBSAHEM
  • 377 000 Kč k rozdělení
  • maximální výše poskytnutého grantu byla 80 000 Kč
KOMU BYL PROGRAM URČENÝ
Českým nestátním neziskovým organizacím, kulturním a vzdělávacím institucím, fyzickým osobám a neformálním sdružením osob pomáhajícím na Zakarpatské Ukrajině. Fond je určen pro žadatele se sídlem v České republice.
JAKÉ PROJEKTY JSME PODPOŘILI?
Podpořili jsme projekty, které zlepšují kvalitu života dětí a mladých lidí na Zakarpatské Ukrajině, a to:
  • pomoc dětem v dětských domovech v oblasti „Volovec“ a „Mižhirská“
  • pomoc dětem v dětských domovech a obdobných zařízeních na Zakarpatské Ukrajině
  • pomoc dětem ze Zakarpatské Ukrajiny na podporu jejich vzdělání, osobního rozvoje či zájmové činnosti
  • pomoc organizacím, osobám a zařízením pomáhajícím dětem na Zakarpatské Ukrajině
Z ČEHO BYL PROGRAM FINANCOVÁN
Z darů a z daru ze závěti paní Marie Horové a jejího manžela Josefa Hory.
KE STAŽENÍ
NA KOHO SE OBRÁTIT
Pavla Jenková, 732 862 903, e-mail: pavla.jenkova@nadacevia.cz