Lepší byznys

PROGRAM JE PRO LETOŠNÍ ROK UKONČEN.
O PROGRAMU
Jak podnikat a zároveň měnit své okolí k lepšímu? Program Podpora sociálního podnikání v České republice – Lepší byznys 2015-2016 podporuje podnikatele, kteří chtějí přinést pozitivní společenskou změnu. Naším cílem je podporovat sociální podniky se sociálním, environmentálním, komunitním a ekonomickým přínosem.
Zaměřujeme se na podporu sociálních startupů, tedy sociálních podniků, které jsou na začátku, konkrétně je program určený pro ty, kteří provozují sociální podnik po dobu nejméně šesti měsíců a maximálně po dobu tří let. Program se realizuje ve spolupráci s UniCredit Foundation a UniCredit Bank.
CO NABÍZÍME?
  • žadatelé mohou žádat o grant v maximální výši 340 000 Kč
  • podporu formou odborných konzultací od expertů na různé oblasti (např. finance, marketing, PR apod.)
  • tři vzdělávací workshopy
  • možnost soutěžit o cenu Your Choice Your Project spojenou s udělením finanční podpory na rozvoj sociálního podniku v hodnotě 130 000,- Kč. Vítěz vzejde z hlasování zaměstnanců UniCredit Bank.
  • možnost získat cenu za nejlepší realizaci akčního plánu v hodnotě 130 000 Kč.
KOMU JE PROGRAM URČENÝ?
  • nestátním neziskovým organizacím (spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a účelová zařízení církví).
  • komerčním subjektům (společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, družstvo, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost).
  • OSVČ.
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN?
Z příspěvku UniCredit Foundation.
KE STAŽENÍ
– Harmonogram programu
– Logo Nadace Via
Logo UniCredit Bank a UniCredit Foundation

 

UG new 3D small unicredit bank logo