Proměňte své okolí v lepší místo k životu!
Nadace Via se věnuje dvěma hlavním tématům – umění žít spolu a umění darovat. Za nimi se skrývají odbornější pojmy – tzv. rozvoj komunitního života a rozvoj filantropie. Podporujeme tedy aktivní lidi, kteří se v Česku společně starají o své okolí a snažíme se o to, aby se filantropie stala běžnou součástí života v Česku. Nabízíme a poskytujeme v těchto oblastech granty a další formy podpory: semináře a workshopy a konzultace odborníků. Níže najdete přehled našich jednotlivých programů v členění na podporu komunitního života, podporu filantropie a vzdělávání a rozvoj. S mnohými dárci spolupracujeme také formou takzvaných dárcovských fondů.
Přečtete si: Deset příběhů, které ukazují, jak pomáhá Nadace Via
 

Programy

Usilujeme o to, aby v Česku bylo víc lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Podporujeme proto komunitní projekty a rozvoj filantropie v Česku.
Většinu podpory nabízíme formou otevřených grantových a výběrových řízení, a to na základě hodnocení nezávislých komisí. Níže najdete jejich přehled i informace, zda právě nyní můžete žádat o podporu.

Podpora komunitního života

Níže najdete informace o komunitních programech, skrze které vás můžeme podpořit.
Spolupracujeme se skupinami aktivních lidí, kteří společně zlepšují život ve svém okolí. Proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Ještě důležitější je, že se lidé učí spolupracovat, starat se o společný prostor a tvoří nové vztahy. Podporujeme je konzultacemi šitými na míru, zapojením odborníků, grantovou pomocí a vzděláváním. Tyto skupiny lidí vyhledáváme, vzájemně propojujeme a provázíme.
button-rychle-granty
MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT
Rychlý grant pro ty, kteří se chtějí vzbouřit proti nepravostem ve svém okolí.
VÍCE ZDE ›››
button-ziva-komunita
MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT
Program pro ty, kteří chtějí rozhýbat své okolí.
VÍCE ZDE ›››
mistokdezijeme_static
PROBÍHÁ – nelze se hlásit
Podpora nápadů, díky kterým se ves spojí, aby opravila náves či park.
VÍCE ZDE ›››
PROBÍHÁ – nelze se hlásit
Projekty zaměřené na navazování a upevňování mezilidských vztahů v obcích.
VÍCE ZDE ›››
fond_kulturniho_dedictvi_static
PROBÍHÁ – nelze se hlásit
Program pro ty, kteří chtějí společně opravit drobnou památku.
VÍCE ZDE ›››
button-mluvme-spolu
PROBÍHÁ – nelze se hlásit
Společnost T-Mobile prostřednictvím grantové výzvy Mluvme spolu podporuje projekty zlepšující život v Česku.
VÍCE ZDE ›››

PROBÍHÁ – nelze se hlásit
Mezinárodní program propojující komunitní lídry ze střední a východní Evropy.
VÍCE ZDE ›››

V ROCE 2017 PROBĚHLO
V dubnu pořádáme v Praze mezinárodní komunitní forum.
VÍCE ZDE ›››

PROBÍHÁ – nelze se hlásit
Pomoc pro začínající lokální iniciativy při plánování veřejné kampaně.
VÍCE ZDE ›››

Podpora filantropie

Usilujeme o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. Snažíme se šířit povědomí o filantropii v Česku a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Dětem a studentům pomáháme organizovat benefiční akce – vedeme je k filantropii už od mládí. Rozvíjíme též online dárcovství v Česku.
Chcete li se dozvědět více o stavu filantropie v Česku, můžete si stáhnout tento aktuální průzkum STEM. Níže najdete informace o Ceně Via Bona za filantropii, časopise Umění darovat a také dalších programech, které rozvoj filantropie podporují.
Button-Dobro-druzi
MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT
Program pro děti a mládež, kteří chtějí začít s dobročinností.
VÍCE ZDE ›››
Čtvrtletník, který vydáváme na podporu filantropie v Česku.
VÍCE ZDE ›››
Button-Via-Bonai
MŮŽETE NOMINOVAT
Každoročně oceňujeme filantropy, kterým jejich okolí není lhostejné.
VÍCE ZDE ›››
Chcete získávat pro svou neziskovku dary on-line? Pomůžeme vám.
VÍCE ZDE ›››

Vzdělávání a rozvoj

Sami naše okolí k lepšímu změnit nedokážeme. Našimi partnery jsou neziskovky, aktivní jednotlivci, skupiny lidí, církve, firmy. Naše programy nepřinášejí pouze finanční granty, ale také vzdělávání, semináře či technickou podporu.
Níže najdete přehled programů, které se zaměřují právě na podporu aktivních lidí, neziskovek či sociálních firem. Součástí jsou také projekty sesterské organizace Sdružení Via, které poskytuje technické zázemí českým neziskovkám.
viaduct_static1
PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ
Vzdělávání lidí z neziskovek a pro ty, kteří chtějí změnit své okolí.
VÍCE ZDE ›››
lepsibyznys_static
Chcete podnikat a zároveň měnit své okolí k lepšímu? Pomůžeme vám.
VÍCE ZDE ›››
PROBÍHÁ – nelze se hlásit
Nabízíme hardware a software pro neziskovky za zlomek tržní ceny.
VÍCE ZDE ›››

Dárcovské fondy

fond_manzelu_horovych_static
Manželé Horovi založili dárcovský fond pro pomoc dětem na Zakarpatské Ukrajině.
VÍCE ZDE ›››
Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí.
VÍCE ZDE ›››
Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond.
VÍCE ZDE ›››
Fond Marka Hermana – on i jeho studenti do něj přispěli více než půl milionem korun.
VÍCE ZDE ›››