Fond rodiny Sýkorovy

O FONDU
Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN
Z darů rodiny Sýkorovy.
NA KOHO SE OBRÁTIT
Pavla Jenková, 732 862 903, e-mail: pavla.jenkova@nadacevia.cz