Fond rodiny Sýkorovy

O FONDU
Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí. Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN
Z darů rodiny Sýkorovy.
NA KOHO SE OBRÁTIT
Jan Gregor, tel.: 732 389 763, e-mail: jan.gregor@nadacevia.cz