Kategorie Ceny Via Bona 2016

Cenou Via Bona vyzdvihujeme inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti.

Mezi nominovanými filantropy jsou každoročně mecenáši, studenti, zástupci firem i dobrovolníci, kteří pomáhají konkrétním jedincům, podporují různá veřejně-prospěšná témata nebo neziskové organizace v oblastech jako jsou místní rozvoj, ekologie, vzdělávání, kultura, zdraví, sociální péče, lidská práva, humanitární a rozvojová pomoc apod.

Jejich příběhy jsou inspirací a důkazem, že filantropem může být každý z nás.

 

dots2

 

Letos udělíme Cenu Via Bona v následujících šesti kategoriích:

Srdcar

 

„Daruji bez peněz“
Cena pro ty, kteří pomáhají svým zápalem, časem a energií

 

Kdo může získat ocenění Srdcař?

 • Jedinec nebo skupina lidí, kteří dobrovolně a ve volném čase věnují svou energii, čas, zkušenosti nebo dovednosti ve prospěch druhých. Dělají to dlouhodobě, s radostí a nic za to neočekávají – prostě Srdcaři.

Co nás zajímá?

 • Filantropický příběh Srdcaře/Srdcařů
 • Osobní nasazení, motivace a iniciativa Srdcaře/Srdcařů
 • Dlouhodobý přínos a prospěšnost aktivit
 • Inspirativní a zajímavý způsob pomoci
Mlady_srdcar

 

„Pomáhám druhým a je to cool“
Cena pro mladé, které baví pomáhat

 

Kdo může získat ocenění Mladý Srdcař?

 • Děti a mladí lidé do 26 let, kteří vědí, že pomáhat druhým má smysl. Cenu mohou získat jednotlivci i skupiny – třeba třídy, oddíly, volnočasové kroužky, party kamarádů, apod. Mladí srdcaři věnují vlastní nápady, aktivitu, energii a čas pro dobrou věc.

Co nás zajímá?

 • Filantropický příběh Mladého srdcaře nebo skupiny Mladých srdcařů
 • Osobní nasazení, motivace a iniciativa Mladých srdcařů
 • Chuť v dobročinných aktivitách pokračovat v budoucnu
 • Inspirativní a zajímavý způsob pomoci
Verny_darce

 

„Drobnými dary tvořím velké věci“
Cena pro ty, jejichž pravidelná podpora dělá zázraky

 

Kdo může získat ocenění Věrný dárce?

 • Dárce, který drobnějšími finančními dary (např. prostřednictvím trvalého příkazu, finanční hotovosti, apod.) nejméně 3 roky pravidelně přispívá na dobrou věc. Věrný dárce ví, že pravidelný dar – byť drobný – může významně pomoci a přinést obdarovaným jedincům oporu a podpořené neziskové organizaci zázemí a stabilitu. Důležitý je pro něj vztah k obdarovanému nebo podpořenému tématu a osobní motivace.

Co nás zajímá?

 • Filantropický příběh Věrného dárce
 • Motivace dárce a vztah k obdarovanému jednotlivci nebo organizaci
 • Četnost a dlouhodobost dárcovství
Mecenas

 

„Svůj úspěch sdílím s druhými“
Cena pro ty, kteří věnují část svého majetku na dobročinnost

 

Kdo může získat ocenění Mecenáš?

 • Dárce, který nezištně ze ze soukromých zdrojů (ne prostřednictvím firmy) věnoval významnou finanční částku (nad 100.000 Kč) na dobročinnost. Mecenáši darují s rozmyslem, s vizí a s dlouhodobým výhledem. Důležité je pro ně osobní zapojení a vztah k obdarovanému nebo podpořenému tématu.

Co nás zajímá?

 • Filantropický příběh Mecenáše
 • Osobní angažovanost a nasazení, zájem o podpořené projekty
 • Promyšlenost, systematičnost, a dlouhodobost podpory
 • Inspirativní a zajímavý způsob podpory
Dobra_firma

 

„Pomáháme ve svém okolí“
Cena pro ty, kteří ve svém okolí spojují byznys s dobročinností

 

Kdo může získat ocenění Dobrá firma?

 • Živnostníci, firmy nebo jejich pobočky, které podporují lokální komunitu (konkrétní obec, region, apod.) v místě, kde podnikají. Dobré firmy pomáhají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a v místě, kde působí. Kromě finančního dárcovství je pro ně důležitá i nefinanční podpora, například zapojování zaměstnanců, sdílení zkušeností, aj.

Co nás zajímá?

 • Spolupráce firmy s místní komunitou; pozitivní dopad podpory na místní komunitu
 • Promyšlenost, systematičnost a prospěšnost finanční podpory; zájem firmy o výsledky podpory
 • Zapojení zaměstnanců či jiná forma nefinanční podpory
 • Odpovědný přístup firmy ve všech oblastech její podnikatelské činnosti
 • Inspirativní a zajímavý způsob podpory
Zavet_pomaha

 

„Pomáhám za života, budu i po něm.“
Cena pro ty, kteří ve své závěti myslí i na dobročinnost

 

Kdo může získat ocenění Závěť pomáhá?

 • Jedinec, který prostřednictvím své závěti daroval (in memoriam) či v budoucnu daruje (formou příslibu) na dobrou věc a pomáhá druhým tímto, u nás zatím nepříliš obvyklým, způsobem. Cenu udělujeme ve spolupráci s koalicí Za snadné dárcovství.

Co nás zajímá?

 • Filantropický příběh dárce, který daroval nebo daruje ze závěti
 • Osobní zaujetí a motivace dárce

Seznámit se s Pravidly a etickým kodexem Ceny Via Bona 2016 můžete zde.

Máte dotazy? Napište nebo zavolejte na:

jarmila.cihlarova@nadacevia.cz / Tel.: 734 257 140