Darování odkazem ze závěti

Sepsáním poslední vůle máte příležitost sami určit, jak bude naloženo s vaším majetkem. Kromě toho, že každému z rodiny darujete přesně to, co chcete, máte možnost pomoci dobré věci.
Darováním odkazem ze závěti můžete podpořit neziskovou organizaci, jejíž činnost považujete za smysluplnou. Tento způsob daru není jen pro velmi majetné lidi. Každý dar má velký význam a organizaci, které důvěřujete a jejíž činnost je blízká vašemu srdci, lze odkázat i menší finanční částku. Sepsání závěti zatím v Česku není zvykem. Často se proto stává, že lidé, kteří nemají dědice ani sepsanou závěť, ponechávají celý svůj majetek státu. V roce 2014 takto připadlo státu 180 milionů korun.
Snažíme se téma dárcovství ze závěti v Česku otevřít. Rádi poskytneme rady, jak postupovat v případě, že chcete darovat tímto způsobem.

 

Michaela Kreuterová, michaela.kreuterova@nadacevia.cz / Tel.: 732 983 118