Podpořte dobročinnou aukci

O AUKCI
LOŇSKÁ AUKCE SE KONALA 28.11. 2016 V HOTELU MARRIOTT a vynesla rekordní 2 895 000 Kč. Děkujeme všem, kdo aukci podpořili darováním položek, finančním darem, poskytnutím služeb a svého času. 11. ročník  aukce se bude konat v listopadu 2017 v Praze.
Od roku 2007 pořádáme dobročinnou aukci vybraných vín, nevšedních zážitků a děl předních českých umělců a designérů. Všichni nám svá díla a produkty věnují zdarma.
Bližší informace naleznete na stránkách aukce.
NA CO JDE VÝTĚŽEK ROČNÍKU 2016
ŽIVÁ KOMUNITA
V našem novém programu budeme podporovat aktivní lidi, kteří chtějí změnit své okolí – svépomocí opravit park, památku nebo třeba uspořádat sousedskou slavnost. Zdaleka ale nejde jen o to opravit nějakou věc. Důležité je, že lidé dělají věci společně – vytvářejí tak nové vztahy, učí se spolupracovat a starat se o společný životní prostor. Nechceme jen udělovat granty, ale chceme lidi provázet tak, aby se jim projekt povedl, vzdělávat je a vzájemně propojovat.
UMĚNÍ DAROVAT
Umění darovat je čtvrtletník, jehož cílem je šířit povědomí o filantropii v Česku. Časopis vychází zdarma a přináší informace o dárcovství, inspiraci ze světa i příběhy lidí, kteří pomáhají druhým.
VIADUKT
Viadukt je náš program, kterým vzděláváme lidi, kteří si založili sdružení či spolek a chtějí zlepšit Česko. Organizujeme pro ně semináře, na kterých se dozvědí, jak do svých projektů zapojit co nejširší veřejnost, jak je zpropagovat a jak získat peníze. Chceme přispět k tomu, aby jejich projekty byly úspěšné a aby mohly fungovat dlouhodobě.
ROZVOJ FUNDRAISINGU NADACE
Bez fundraisingu se neobejde žádná nadace. Pro to, abychom mohli podporovat stovky aktivních lidí v celém Česku, zkrátka peníze potřebujeme. Fundraising však neznamená jen získávání darů, ale třeba také informování našich dárců o tom, čemu všemu jejich peníze pomohly.
CHCETE SE ZAPOJIT?
Velmi oceníme, když nám do aukce věnujete zajímavá umělecká díla, design, exkluzivní vína či zajímavé zážitky.
Seznam všech dárců loňského ročníku najdete na stránkách www.dobrocinnaaukce.cz/partneri
STAŇTE SE PARTNERY AUKCE
Využijte možnosti spojit své jméno s nevšední společenskou událostí, na kterou zveme významné osobnosti byznysu a kulturního a veřejného života. Podmínky partnerství a příležitosti pro vaši prezentaci s vámi rádi projednáme. Napište nám!
NA KOHO SE OBRÁTIT
Jana Horáková, tel. 608 181 161, email:   jana.horakova@nadacevia.cz
Více informací naleznete na stránkách aukce.
Děkujeme partnerům Dobročinné aukce