Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Projekt
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Výstavbu skladovacích hal na východě Prahy provází chaos a nízká informovanost obyvatel

Zeleneč: Občané se chtějí zapojit do rozhodování o podobě krajiny za humny

Obec Zeleneč leží v okrese Praha-východ mezi dálnicemi D11 a D10. V posledních letech došlo v okolí obce k prudkému nárůstu výstavby velkých skladových zón. Postup výstavby je nepřehledný, občané nebyli o výstavbě konkrétních hal dostatečně informováni. Chystá se rovněž výstavba skladové zóny na k. ú. Jirny, která také ovlivní život obyvatel obce Zeleneč. Výstavba skladových hal s sebou nese negativa pro život v obci a životní prostředí – nárůst nákladní i osobní dopravy a s tím spojené exhalace a hluk, riziko dopravních kolizí, světelný smog, a v neposlední řadě zvýšení teploty okolí, snížení ekologické stability území vč. snížení retenční schopnosti krajiny, zábor kvalitní orné půdy a zničení krajinného rázu. Cílem projektu je zvýšit aktivní účast obyvatel Zelenče na řešení problematiky obce, zapojit je do připomínkových řízení souvisejících s výstavbou skladových hal a dialogů s developery a zkvalitnit komunikaci občanů s vedením obce.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Projekt: Rychlé granty
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Obchodní dům může zvýšit dopravní zátěž v obytné zóně

Rožnov pod Radhoštěm: Spor o výstavbu obchodního domu už se táhne dlouhá léta

V Rožnově pod Radhoštěm je plánována výstavba obchodního domu Kaufland. Ačkoli ve městě trvá výrazný a dlouhotrvající odpor ze strany obyvatel dotčené lokality, kteří se stížnostmi i peticemi obraceli na radnici, nikdy nebyly ze strany města podpořeny a stavbě jako takové nebyly kladeny žádné podmínky. Problémem je zejména dopravní napojení stavby z místních komunikací, které jsou ošetřeny jako obytná zóna. Místní spolek byl nucen podat žalobu na územní rozhodnutí, vydané stavbě v odvolacím řízení u krajského úřadu Zlínského kraje. V brzké době se očekávají ještě dvě žaloby na stavební povolení. Spolek také usiluje o vypracování oponentního posudku EIA.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Projekt: Rychlé granty
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Zlínský

Zajímavému industriálnímu objektu u sídliště Invalidovna v Praze hrozí demolice

Praha 8: Místní občané chtějí zachránit mazutovou výtopnu na sídlišti Invalidovna

Neformální skupina Mazutka žije začala letos bojovat za záchranu někdejší mazutové výtopny na sídlišti Invalidovna. Zpráva, že by tato jedinečná technická stavba v bruselském stylu z roku 1966 měla být stržena, aby uvolnila místo nové zástavbě, vyprovokovala místní obyvatele k aktivitě. Neformální skupina občanů zastupuje ty, kteří nesouhlasí s tím, aby byla zlikvidována originální a zajímavě řešená výtopna, která by mohla po rekonstrukci sloužit jako místo komunitního setkávání, galerie či sportovní hala. Její ojedinělá skořepinová betonová střecha ve tvaru obřího stanu a vysoký komín už k experimentálnímu sídlišti Invalidovna patří.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.

 • Projekt: Rychlé granty
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Park a hřiště, nebo zástavba rodinných domů? Zájmy vlastníka pozemku a místních se míjí

Černošice: Občané chtějí mluvit do budoucí podoby náměstí

V centru města Černošice se nachází nezastavěná zelená plocha, která nese název Náměstí 5. května. Stávající územní plán počítá s využitím plochy pro sport a rekreaci, ale vlastník pozemku usiluje o to, aby se alespoň část plochy dala po změně územního plánu zastavět rodinnými domy. Místní občané by rádi zachovali co největší část náměstí nezastavěnou, a tak se rozhodli aktivně vstoupit do jednání o budoucí podobě plochy. Součástí jejich aktivit je kromě veřejných diskusí a jednání s majitelem pozemku i zástupci města také pořízení architektonických studií, které by ukázaly možné využití plochy v souladu se zájmy co nejširší veřejnosti.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Projekt: Rychlé granty
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Občané chtějí pořídit studie pověřující provoz plánovaného školního pavilonu

Mníšek pod Brdy: Výstavbu nového pavilonu základní školy provázejí nejasnosti

Skupina občanů v Mníšku pod Brdy má pochybnosti o plánovaném využití přístavby školního pavilonu, kde by se mohly v budoucnu konat kulturní akce i ve večerních hodinách. Proto se rozhodli, že pro územní a stavební řízení k plánovanému pavilonu ZŠ Komenského pořídí hlukovou a dopravní studii, které prověří, zda nedojde v důsledku provozu pavilonu ke zhoršení kvality životního prostředí a zdraví obyvatel přilehlých domů. Investor a projektant použili v dopravní studii starší údaje a v hlukové studii se nezabývali hlukem ve vnitrobloku, který je mezi základní školou a přilehlými bytovými domy. Místní občané chtějí pořídit hlukovou studii nejen v denních, ale i ve večerních hodinách a dopad hluku do okolních bytů.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.

 • Projekt: Rychlé granty
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Úsměv sluší každému

Jaké je to být modelem a zúčastnit se focení kalendáře? To si vyzkoušely děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrá kočka v Opavě. S pomocí dvou studentek Ostravské univerzity, Nikoly a Evy, nafotily nástěnný kalendář pro rok 2017, který si mohli zájemci od ledna do března zakoupit a přispět tak na volnočasové aktivity v nízkoprahovém zařízení. Dívky současně uspořádaly sbírku na Mikulášskou nadílku, k níž jeden z partnerů přispěl i potravinami do balíčků pro děti. S pomocí 87 dárců a přispěním Nadace Via získaly Nikola a Eva částku 17 744 Kč, kterou zařízení použije na nákup výtvarného vybavení a výlety s dětmi.

 • Projekt: Dobro-druzi
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Scioškola – pomáhá tam, kde je třeba

Když žáci olomoucké Scioškoly dostali možnost uspořádat benefiční akci a někomu tak pomoci, dlouho se nerozmýšleli a zvolili si záchrannou stanici Zvíře v nouzi na Olomoucku. Při tvorbě programu a organizaci akce pomáhalo 41 školáků ve věku 6-11 let a hodil se opravdu každý talent. S pomocí dospělých děti natočily desetiminutový film, připravily občerstvení i workshop zdobení perníčků, vyrobily papírové růže k prodeji a uspořádaly vědomostní soutěž. Celou akci zakončil koncert v prostorách Pevnosti poznání se zpěvem, flétnovým duem a klavírním vystoupením. Na akci se díky žákům Scioškoly podařilo vybrat 16 149 Kč. Záchranná stanice v Němčicích na Hané tak díky malým filantropům obdržela příspěvek na krmivo pro zvířata v hodnotě 31 149 Kč.

 • Projekt: Dobro-druzi
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

P.S.O.S – PSÍ-ES-Ó-ES

Pomáhat může být psina, obzvlášť když jde o pomoc čtyřnohým kamarádům z psího útulku v Maršovicích. Útulku z blížící se zimou docházely prostředky na péči o nemocné pejsky, a tak se žáci z Jílového u Prahy rozhodli pomoci. Od listopadu do června uspořádali 4 benefiční akce, zaměřené na získání finanční a materiální pomoci pro útulek, ale také umisťovací výstavu psů nebo zábavnou Psolympiádu. Kromě organizace akcí věnovali svůj volný čas i v podobě venčení opuštěných pejsků a útulku by rádi pomáhali i v budoucnu. Projekt skončil velkým úspěchem. Díky benefičním akcím, Nadaci Via a dalším partnerům programu získal útulek na veterinární péči pro opuštěná zvířata 65 133 Kč.

 • Projekt: Dobro-druzi
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Přes překážky ke hvězdám

Tři kamarádky, které se znají ze školních lavic, se rozhodly uspořádat benefiční akci na podporu Centra Orion pro mladé lidi s handicapem, kde společně působí jako dobrovolnice. I přes blížící se maturitní zkoušky z velikosti březnové akce Přes překážky ke hvězdám neslevily a vyplatilo se. Přednášky, umělecká vystoupení a bazar s 8 000 položkami, věnovanými obyvateli Rychnova nad Kněžnou, navštívilo přes 500 lidí a na akci vystoupili i cestovatel Ladislav Zibura a zpěvák Ondřej Ruml. Celkem dárci přispěli částkou 103 387 Kč. Do Centra Orion putovalo dohromady 118 387 Kč, které centrum použije na terapii EEG Biofeedback pro děti a mládež s poruchami pozornosti, soustředění, paměti a učení.

 • Projekt: Dobro-druzi
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Pomozte nám vrátit zvířata do přírody

Němé tváře si o naši pomoc nedokážou říci, ale potřebují ji stejně jako všichni ostatní. Oddíl mladých ochránců přírody Včelojedi proto už od roku 2010 shání finanční prostředky pro Záchrannou stanici pro živočichy ČSOP Vlašim. Od května do února na její podporu uspořádali 4 benefiční akce – prohlídku paraZOO, aprílový běh, workshop sádrového odlévání a orientačně-šifrovací závod Ztracená zvířata. Zábavný a zároveň vzdělávací program přilákal spoustu návštěvníků, kteří se na akci dozvěděli o činnostech záchranné stanice a možnostech pomoci zraněným zvířatům. Včelojedi si svými akcemi vysloužili částku 33 257 Kč, kterou záchranná stanice použije na nákup krmení a léků pro trvale hendikepovaná zvířata a na úspěšné navracení zvířat zpět do volné přírody.

 • Projekt:
 • Rok:
 • Stát: