Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


LOT pro Hybernskou a okolí

Praha 1: Library of Things, z.s

Library of Things (dáleLOT) je místo v centru Prahy, které zpřístupňuje lidem z veřejnosti velké množství užitečných nástrojů a předmětů (např. krosnu, vrtačku, sadu nářadí, jednokolku, kytaru, stan a další). Jedná se o věci, které nepoužíváme moc často a není tudíž nutné je vlastnit, stačí si je vypůjčit. Lidé z tohoto spolku však nechtějí být pouze půjčovnou, chtějí vytvořit komunitní prostor pro hosty, kde budou rádi trávit čas a mít různé příležitosti učit se novým věcem a poznávat nové lidi. Spolek doposud organizoval workshopy, kterých se účastnili především studenti a mladí lidé (ne přímo místní). Rádi by se tak pomocí grantu soustředili na sousedskou komunitu a přitáhli i místní obyvatele z okolních ulic. Zmíněnými workshopy dají prostor k seznámení lidem s podobnými zájmy (o Do-it-yourself projekty, ekologii, ožívání starých prostor) a ukazují jim metody a činnosti, které by jinak třeba nikdy nemohli ani zkusit.

Projekt jsme podpořili částkou 37 500 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Komunitní Centrum Skalní

Hranice: Ústav školství z. ú.

Aktivní lidé z Ústavu školství plánují vytvořit prostor pro vzájemné setkávání a tvoření a vzdělávání sousedů bez omezení věkem (0-100+). Mají k dispozici budovu v centru města se zahradou, která je přístupná bezbariérově. Chtějí vytvořit nejprve neformální a svobodnou výtvarnou dílnu se zázemím. Zároveň to bude i místnost pro vzdělávací aktivity formou sdílení znalostí a dovedností mezi sousedy a spoluobčany. Postupně je v plánu vytvořit i ukázkovou permakulturní jedlou zahradu, kde by pracovali dobrovolníci a výpěstky by se sdílely v komunitě. Komunitní Centrum Skalní bude otevřené denně pro kohokoli, sousedy i návštěvníky města. Lidé se budou sami zapojovat do organizace aktivit. Ty budou jak v dílně, tak v zahradě/parku. Proběhnou slavnosti i výstavy vzniklých děl v reprezentativních prostorech města Hranice. Vše se rozvine na základě zájmu sousedů.

Projekt jsme podpořili částkou 100 000 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Starobohnický kalendář

Praha: Renáta Molová

Bohnice nejsou jenom nemocnice a sídliště. Staré Bohnice je vesnická památková zóna, která si zachovala unikátní ráz. Cílem je vzbudit v lidech zájem o místo, kde bydlí a jeho historii. V Bohnicích žijí tisíce lidí, kteří se přistěhovali a ze svého okolí znají pouze sídliště. Tým realizátorky Renáty Molové jim chce přiblížit bohatou historii tohoto místa a umožnit lidem, aby si našli i další vztah k lokalitě, kde žijí. V průběhu projektu se budou sbírat staré fotografie Bohnic a okolí, setkávat se s pamětníky. Ze získaných fotografií pak vznikne kalendář.

Projekt jsme podpořili částkou 65 000 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Obnova kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbici v komunitní centrum

Vrbice u Hořoviček: spolek „ZACHRAŇME VRBICI

Projekt obnovy kostela má nejen zastavit chátrání kulturní památky a její zachování pro další generace, ale hlavně přivést k dialogu všechny jedince, sousedy, skupiny, spolky, organizace, firmy, kteří jsou s obcí Vrbice spjati. Rozvíjet sousedské vztahy, společně se snažit navrátit této malé obci komunitní život, řešit problémy a ovlivňovat tak život kolem sebe. Pokud lidé budou mít místo, kde se všichni sejít, může se to podařit!

Projekt jsme podpořili částkou 80 000 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Bude v Neveklově Komunitní centrum?

Neveklov: SHM Klub Neveklov, z.s

Projekt Bude v Neveklově Komunitní centrum? si klade za cíl seznámit veřejnost z Neveklova a okolních osad se záměrem rekonstrukce hospodářské budovy při faře za účelem vzniku komunitního centra. V rámci projektu SHM Klub Neveklov plánuje důkladně a detailně zjistit potřeby a zájem cílových skupin (především dětí, mládeže a seniorů). Dále s pomocí zkušeného facilitátora zorganizovat na téma komunitního centra kreativní komunitní plánování pro širokou veřejnost, zástupce spolků, institucí a vedení města. Místní aktivní lidé chtějí přesvědčit, zda je o tento záměr skutečný zájem a pokud ano, jak by takové centrum mělo fungovat, vypadat, jaké služby a aktivity by mělo nabízet a hlavně, jak být finančně udržitelné, a to nejen po dobu udržitelnosti projektu. Budou se snažit zavést dialog s vedením města a ideálně i partnerství a spolupráci. Jako úspěch vidí, podaří-li se otevřít sousedskou komunitu novým myšlenkám a nápadům, rozšířit aktivní občanskou základnu a spolupráci napříč neveklovskými sociálními bublinami.

Projekt jsme podpořili částkou 90 000 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Odstraňme letargii v Sudetech!

Přílezy: ZO ČSOP Alter meles

Cílem projektu je odstartování, zlepšení mezilidských (sousedských) vztahů, odstranění letargie místního obyvatelstva v obci Přílezy na území bývalých Sudet, kde většina obyvatel nemá trvalý vztah k historickým hodnotám obce. Skupinka místních se rozhodla obnovit starý německý hřbitov a kostel a dobrovolnickou prací místních obyvatel nastartovat a zlepšit mezilidské vztahy v obci i za pomocí bohatého kulturního programu, setkávání a veřejné debaty o dalším směru obce, tak aby v obci vznikl prostor pro místní integraci.

Projekt jsme podpořili částkou 100 000 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Karlovarský

Hledá se Masaryk a příběh busty ze Starého Kolína

Starý Kolín: Starokolínský okrašlovací spolek

Na pozadí „detektivního“ pátrání po ztracené bustě Tomáše Garrigue Masaryka, jež byla zhotovena krátce po jeho smrti roku 1937, ale nikdy se jí nepodařilo ve veřejném prostoru umístit, až byla naposledy spatřena roku 1968, nabízí projekt řadu aktivit, které oživí veřejné dění v obci v době stého výročí vzniku republiky. Vzpomínání, setkávání, sdílení zážitků, vyprávěných i písemných vzpomínek a pamětí, mezigenerační setkávání – to jsou dílčí aktivity projektu, jehož cílem je samotný proces, cesta. Starokolínský okrašlovací spolek nabízí přednášky odborníků, výlet za masarykovskou památkou, sousedské setkání, čtení z kroniky obce, jež je uložena v kolínském archivu, projekt pro školu. Zda se podaří bustu nalézt, zrestaurovat a veřejně vystavit nebo zda se místo ztracené busty zhotoví nová pamětní plaketa či deska, není pro projekt to nejdůležitější – podstatnější je společné prožívání vzpomínání, setkávání a sdílení.

Projekt jsme podpořili částkou 65 000 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Nové město v truhlíku

Praha, Nové město: Lucie Asenová

Cílem projektu je zlepšení mezilidských vztahů komunity Nového Města Praha 2. Naší vizí je rozhýbat život v pražské čtvrti vytvářením a rozšiřováním komunity prostřednictvím společného setkávání a pořádání akcí a vytvořením prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností a dovedností. Realizátorka Lucie Asenová chce komunitě nabídnout znalosti a dovednosti v oblasti městského zahradničení. Projekt se soustředí především na vytváření podmínek pro obnovu zahrádek ve vnitroblocích, na předzahrádkách, balkonech, oknech a vytváření dalších možností truhlíkových minizahrádek ve veřejném prostoru. Povzbuzuje lidi, aby pracovali, odpočívali a pěstovali společně a dělali Nové město hezkým místem pro život.

Projekt jsme podpořili částkou 90 000 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Moje město, moje místo

Most: Kateřina Trčková

Projekt Moje město, moje místo se snaží najít potenciál městských čtvrtí, probudit v jeho obyvatelích zájem o místo jejich domova a posílit identifikaci obyvatel s městem jako takovým. Pozitivními příklady se snaží motivovat obyvatele k vlastní aktivitě. V plánu jsou prohlídky městem spojené s diskusemi a workshopy pro všechny, které zajímá místo, kde žijí.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Cesta z města

Potštát: Ski klub Hranice, spolek

Cílem projektu je podpořit komunitu mladých lidí, která pokračuje v jisté tradici Ski klubu Hranice, ale nechce se omezovat jen na aktivity uvnitř spolku, nýbrž chce pořádat společenské, zábavné akce pro širokou veřejnost, všechny skupiny a věkové kategorie. Chce iniciovat rozšíření své komunity, zapojení aktivních lidí bez nároku na honorář. V pořádání celoročních akcí vidí další příležitost pro setkávání, stmelení komunity a zlepšení sousedských vztahů.

Projekt jsme podpořili částkou 70 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký