Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Developerské záměry mění charakter vilové zástavby na Hřebenkách

Praha 5: Místní občané chtějí zachovat kvalitu bydlení ve významné pražské vilové čtvrti Hřebenky

Ve vilové čtvrti Hřebenky dochází často k záboru stávající zeleně a k poměrně časté demolici architektonicky cenných vil z meziválečného období. Prvorepubliková zástavba je sice památkově chráněná, přesto se developerským společnostem daří umísťovat v této lokalitě své projekty. Předimenzované stavby s velkým počtem bytových jednotek mají negativní dopad na život občanů, kteří žijí v jejich bezprostředním okolí: stavby narušují ráz původní vilové čtvrti, zvyšuje se hlučnost, související především s výrazně vyšším počtem motorových vozidel, dochází k problémům s parkováním, dochází k ničení flory a fauny, hrozí sesuvy půdy, narušení vodních zdrojů, atd. Sdružení místních aktivních občanů chce využít všech zákonných možností, aby docílilo toho, že při nové zástavbě bude brán v úvahu charakter stávající zástavby a bude zachována stávající zeleň.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Výstavba průmyslového areálu na okraji Plzně může narušit životní prostředí

Plzeň – Litice: Podaří se místním občanům, aby byla stavba průmyslového parku posuzována v procesu EIA?

Připravovaný projekt „Průmyslový park Litice“ výrazně změní charakter místa, které si – jako jedna z posledních částí Plzně – dosud udrželo venkovský ráz. Projekt představuje 13 ha zastavěné plochy v blízkosti obytné zástavby s plánovaným napojením přes území s prokázaným výskytem zvláště chráněných živočichů a rostlin. Projekt dle názoru místních občanů odporuje platnému územnímu plánu a zjevně bude mít negativní dopad na okolní životní prostředí i vliv na snižování hladiny spodní vody. Místnímu spolku se nelíbí, že projekt PPL získal v roce 2016 rozhodnutí, že nebude posuzován v procesu EIA. Toto rozhodnutí se podařilo spolku zvrátit v přezkumném řízení na Ministerstvu životního prostředí, avšak Krajský úřad Plzeňského kraje vydal nové rozhodnutí se stejným výsledkem. Cílem spolku zůstává posouzení projektu dle zákona o EIA.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Plánovaná výstavba bytového domu v Nižším Hrádku v památkové zóně zaměstnává soudy

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Již 7 let se vleče kauza boje místních občanů s developerskou firmou

Developerská firma připravuje stavby čtyřpodlažního a třípodlažního bytového domu o celkovém počtu 60 bytů a podzemních garáží na pozemku v městské památkové zóně v Brandýse nad Labem. Tato část města patří k nejstarším částem, nacházejí se zde mimořádně hodnotné objekty a kulturní památky. Místní občané se spojili v úsilí o záchranu charakteru Nižšího Hrádku (původně zde byla samostatná osada s tímto názvem). Zástupci občanů se v zájmu ochrany památkové zóny i práv vlastníků sousedních nemovitostí účastní soudních řízení. Věc se dostala až k Nejvyššímu soudu, celý proces, který trvá již od r. 2010, je od samého začátku velmi komplikovaný a neobejde se bez právní pomoci a spolupráce s mnoha dalšími odborníky.

Projekt jsme podpořili částkou 35 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Koordinované připomínkování Metropolitního plánu v Praze 6

Praha 6: Zástupci spolků se domluvili na vytvoření připomínkovací aplikace k Metropolitnímu plánu

Nový metropolitní plán zpracovávaný Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy ovlivní podobu Prahy na příští desetiletí. Spolky z Prahy 6 vnímají možná rizika, která s sebou přináší zcela nový pohled na možnosti nakládání s územím Prahy. K získání zpětné vazby na předložený návrh Metropolitního plánu pro území MČ Praha 6 sbírají spolky dle vlastní metodiky a pomoci vlastní webové aplikace připomínky a náměty občanů Prahy 6. Získané náměty a připomínky budou poskytnuty samosprávě Prahy 6, zveřejněny a uplatněny pomocí institutu tzv. zmocněnce občanů v rámci veřejného projednání Metropolitního plánu. Ověřenou metodiku sběru připomínek občanů nabízí spolky z Prahy 6 k využití nevládním organizacím z dalších městských částí Prahy.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Hajnice

místní část Horní Žďár (okres Trutnov)

V obci Horní Žďár sice chybí místo pro setkávání, nechybí však nadšení pro propojení starousedlíků a nových obyvatel, úcta k historii a hledání moderního, ale zároveň tradičního využití veřejného prostoru na základě společné diskuse. Místní proto chtějí přetvořit prostor pro mezigenerační setkávání v centru obce.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000Kč a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Olomouc

městská část Řepčín (okres Olomouc)

Projekt chce navázat na tradici setkávaní městských částí Řepčín a Hejčín, místní obyvatelé přišli s postupnou zástavbou o všechna místa k tomu určená. Místní chtějí upravit plochu parčíku na pokojné, bezpečné a přírodní místo, kde se konají kulturní akce.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000Kč a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Město Rabí

obec Čepice (okres Klatovy)

Místní chtějí pomocí projektu vybudovat na okraji vesnice nejen prostor pro sportovní a kulturní vyžití i mimo letní turistickou sezonu, ale rádi by do dění zapojili co nejvíce místních obyvatel. Společným plánováním chtějí přijít na to, co lidé na tomto místě opravdu chtějí – a pak prostor společnými silami proměnit.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000Kč a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Bášť

(okres Praha – východ)

Obec se nachází nedaleko hlavního města a během posledních let se velmi rychle rozrostla o novou zástavbu rodinných domů. V obci chybí klidné a bezpečné místo pro setkávání a sportovní aktivity. Projekt má za cíl především zapojit nové obyvatele do dění v obci, aby společně přeměnili část veřejného prostoru.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000Kč a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Obec Světlá Hora

místní část Suchá Rudná (okres Bruntál)

Projekt bude realizován v místní části Suchá Rudná, kde chybí vhodný prostor pro společenská setkání. Místní by ve středu obce chtěli vybudovat důstojný prostor pro setkávání stálých obyvatel s chataři a chalupáři, odpočívadlo pro turisty a cyklisty, které by mohlo sloužit mimo jiné i dětem.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000Kč a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Obec Josefov

(okres Sokolov)

V obci se nenachází pošta, prodejna, škola, komunitní centrum, sportovní hřiště ani jiný prostor k setkávání občanů. Jediné místo, kde se mohou lidi setkávat je plocha za obecním úřadem v centru obce. Projekt má pomoci nejen toto místo upravit, ale i také propojit starousedlíky, novousedlíky a lidi napříč generacemi.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000Kč a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2017
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Karlovarský