Děkujeme našim dárcům a partnerům

Činnost naší nadace by se neobešla bez řady podporovatelů: firem, individuálních dárců i dalších nadací. Jsou jich stovky. Všem mockrát děkujeme.

Naši nejvýznamnější dárci

199899-top_foto1-dosyf

HB_Kopf_01_4c_CZ

 

 

 

 

netgas1

PM_Blue_Horizontal_Logo_dute

jdc_logo

TMO_Logo_4C

unicredit

UCBk-3D

Marka Bednar
a Don Hamer I.M.

Václav Dejčmar
Martin Ducháček

Hana a Dalimil
Dvořákovi

David Fojtík

Skoll Fund

Silke a Jaroslav Horákovi

Martin Jahn

Ivana a Tomáš
Janečkovi

Dalibor Pech

Věra Výtvarová

Libor a Veronika 
Winklerovi

Zvláštní poděkování

 

 

 

 

Radisson Blu Alcron Pantone

 

US_Emb

Dárci do nadačního jmění

CS Mott Foundation
Czechoslovak Models s.r.o.
Benson Oak, s.r.o.
European Leadership&Academic Institute
Emun Partners a.s.
Hobra – Školník s.r.o.
Isolit-Bravo s.r.o.
Klimak s.r.o.
motejlek.com, s.r.o.
Plastika a.s.
Red Cap s.r.o.
Way of the Samurai s.r.o.
 
Tomáš Absolon
Jiří a Alena Bártovi
Pavel a Jarmila Baudišovi
Hana Blovská
Martina Břeňová
Václav Dejčmar
Gabriel Eichler
Daniel Fiřt a Michaela Pfeiferová
David Fojtík
Vladimíra Glatzová
Táňa a Ladislav Hlavatí
Jan Holásek
Vít Horáček
Silke a Jaroslav Horákovi
Martin Jahn
Karel Janeček
Václav Jára
Jiří Juchelka
Martin Kempa
Šimon Lukašík
Libor Malý
Martina a Ladislav Mazancovi
Lenka Mrázová
Michal Nosek
Václav Pavelka
Danica Siváková
Dita Stejskalová
Sanjiv Suri
Jan Svěrák
Jan Sýkora
Marek a Daniela Šálkovi
Jan Školník
Rudolf Školník
Jan Troníček
Helena Vágnerová
Milan Vašina
Libor a Veronika Winklerovi
Lubor Žalman

Naše velké díky patří i všem pravidelným dárcům, dobrovolníkům, účastníkům benefiční večeře, dárcům položek do Dobročinné aukce, aukčním partnerům a dražitelům, dárcům pro bono služeb a všem ostatním příznivcům, bez jejichž pomoci bychom nemohli dělat to, co děláme, tedy měnit Česko k lepšímu. Děkujeme.

Přehled všech dárců za jednotlivé roky najdete v našich výročních zprávách.