Pomáhej

PROGRAM JSME VYHLÁSILI NA PODZIM 2015, DALŠÍ KOLO PŘIPRAVUJEME V ČERVNU 2016
O PROGRAMU
Cílem programu Pomáhej je podpořit skupiny odvážných a kreativních dětí a mladých lidí, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc.
Do programu se mohou přihlásit žáci, studenti, školní kolektivy i skupiny dětí a mládeže společně s dospělým garantem, kteří v nadcházejícím školním roce uspořádají benefiční akci ve prospěch konkrétní osoby či organizace, kterou si sami předem zvolí. Příjemcem sbíraných darů mohou být české nevládní neziskové organizace, charity a diakonie, příspěvkové organizace a fyzické osoby v obtížné životní situaci žijící na území České republiky.
Až 15 vybraných projektů získá 2 500 korun na realizaci benefiční akce a zdvojnásobení získaných darů pro konečného příjemce až do výše 15 000 korun. Na projekty, které získají částku 30 000 korun a více, čeká další finanční bonus.
CO NABÍZÍME
— příspěvek na realizaci benefiční akce 2 500 Kč
— navýšení získaných darů v poměru 1:1 až do výše 15 000 Kč
— další finanční bonus, pokud vyberete 30 000 Kč a více
— bezplatnou účast na dvou interaktivních seminářích zaměřených na participativní vedení projektů, fundraising a sdílení zkušeností
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Zapojit se mohou skupiny dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které pro svůj projekt získají dospělého garanta – například z řad rodičů, učitelů, pracovníků školy, domu dětí a mládeže, zájmového kroužku, nízkoprahového klubu, skautského oddílu apod. Garantem může být i kterýkoli člen skupiny starší 18 let.
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN
Dárcem je ČSOB.

 

PŘÍKLAD, KOHO JSME PODPOŘILI V MINULOSTI
Inspirativním příkladem podpořeného projektu je benefiční akce s názvem Divadlo pro Kristýnku, díky níž se podařilo vybrat úctyhodných 47 120 Kč pro dobrou věc. Skupina dvaceti dětí ve věku 7 až 10 let z malotřídní školy v Komořanech, které společně navštěvují dramatický kroužek, uspořádala divadelní představení Sněhurka a devět trpaslíků. V průběhu školního roku děti zkoušely své role, vytvářely kulisy a plakáty, ručně psaly pozvánky, oslovovaly sponzory, se svými rodiči vylepovaly plakáty v okolních obcích a zamluvily sál. Vybraná částka byla použita na zakoupení speciální židle – polohovacího zařízení pro Kristýnku, kterou děti znají z MŠ a která trpí dětskou mezkovou obrnou.

 

PŘEČTĚTE SI
Na našem blogu najdete přehled podpořených projektů, které jsme podpořili v roce 2015 – ČTĚTE ZDE.
NA KOHO SE OBRÁTIT
Jarmila Cihlářová, 734 257 140, email: jarmila.cihlarova@nadacevia.cz
Lucie Voláková, 777 221 643. email: lucie.volakova@nadacevia.cz

 

KE STAŽENÍ
– Logo Nadace Via
– Logo dárce: ČSOB
– Vzor potvrzení o přijetí daru
– Formuláře závěrečné zprávy Pomáhej 2015-2016

 

„Jít příkladem je něco, co většinou očekáváme od rodičů, učitelů či vedoucích – zkrátka lidí starších a zkušenějších. V programu Pomáhej jdou děti naopak příkladem nám, dospělým. Velmi si ceníme odvahy, s jakou prošlapávají cestu obnově přerušených tradic české filantropie.“
Jiří Bárta, ředitel Nadace Via

 

Loga_partneri_Nadace_web_small