Viadukt

Otevřeno přihlašování na Kolekci – školení Jak na aktivity v komunitách lépe a kvalitněji. Uzávěrka 12.10. Více informací naleznete v části Kolekce.

Uzávěrka přihlášek pro Průvodce tento rok proběhla v prosinci 2016. V lednu hodnotící komise vybrala 15 účastníků.
O PROGRAMU
Viadukt pomáhá překlenout namáhavé oblasti v rozvoji komunitního života a provádí účastníky nástrahami, které mohou čekat na ty ostřílené i na nováčky. Program nabízí prostor pro systematické vzdělávání lidem z neziskového sektoru, neformálních skupin i jednotlivcům. Zároveň program Viadukt podporuje propojování aktivních lidí, kterým záleží na své komunitě a její rozvoj jim není lhostejný.
Od roku 2014, kdy program Viadukt vznikl, jsme podpořili 74 lidí.
Viadukt tvoří tři části:
– Průvodce (dlouhodobá ucelená podpora začínajících lokálních iniciativ)
– Kolekce (workshopy zaměřené na témata komunikace a spolupráce)
– Poradce (systematické a praktické vzdělávací workshopy na témata přímého využití IT v praxi neziskových organizací)
Zajímá Vás, kdo byl v loňském Průvodci 2016? Láká Vás se přihlásit také? Přečtěte si více informací o lidech, které jsme v programu Viadukt podpořili na našem blogu:
Průvodce 2016: Kdo jsou lidé, kterým pomáháme nastartovat vlastní neziskovku
Expertce na finance dělá největší radost práce zadarmo
O PRŮVODCI
Vzdělávací cyklus Průvodce pořádáme pro všechny ty, kteří chtějí zlepšit kulturní, společenské nebo životní prostředí ve svém okolí. Je určen těm, kdo chtějí vědět, jak nastartovat svůj projekt, aby vše dobře a smysluplně fungovalo. I těm, kdo hledají nový impulz či směr a potřebují načerpat inspiraci pro další fungování.
Workshopy jsou zaměřeny na témata, na která účastníci narazí při práci na projektech nebo při práci v neziskovém sektoru, jako je fundraising, práce s dobrovolníky, projektové myšlení a další.
CO NABÍZÍME
Program se skládá z úvodního setkání, 7 tematických workshopů a 2 skillshare (sdílení zkušeností). Intenzita setkávání: přibližně 1x za 3 týdny.
Tematické okruhy:
– Fundraising
– Lidské zdroje a dobrovolníci
– Projektové řízení
– Finance a daně
– Vztahy s veřejností, komunikace a spolupráce
– Plánování akcí s veřejností
– Řízení organizace a její rozvoj
A dále je tu možnost získat příspěvek z Fondu organizačního rozvoje, určený pro další osobnostní či organizační rozvoj. Závěrečné setkání proběhne 30. září 2017 v Praze.
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Pro aktivní a motivované lidi z neziskového sektoru, neformálních skupin i jednotlivce.
kteří hledají, jak nastartovat svůj projekt/téma; a kde začít, aby to dobře a smysluplně fungovalo.
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN
Děkujeme za podporu také prostoru Pracovna na pražském Žižkově, a to za pomoc s realizací našich seminářů.

NA KOHO SE OBRÁTIT
Monika Novosádová, tel: 604 612 817, email: monika.novosadova@nadacevia.cz
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
Vyhlášení Průvodce 2017
Přihláška do programu Průvodce 2017
O KOLEKCI
Tato část Viaduktu se zaměřuje na rozvoj komunikace a spolupráce při práci v komunitách. Kolekce nabízí sérii jednodenních workshopů, které se zabývají tématy jako participace veřejnosti, facilitace a nenásilné řešení konfliktů. Důraz je kladen na praktické použití a rozvoj specifických dovedností. Zároveň je tu široký prostor pro zkoušení si technik a dělání chyb v bezpečném prostředí.
CO NABÍZÍME
V roce 2017 nabízíme dvoudenní školení na téma hodnocení a evaluace aneb Jak zlepšit svoje aktivity tak, aby co nejlépe sloužili nám i naší místní komunitě.
Organizuješ projekty v rámci své komunity a snažíš se podpořit kvalitu života ve svém okolí? Zajímalo by tě, jak se přesvědčit, jestli děláš svoji práce dobře a kvalitně? Chceš získat nový pohled na svou práci v místní komunitě?
Nadace Via organizuje dvoudenní vzdělávání zaměřené na tvůrce a realizátory projektů a aktivit v místních komunitách, kteří se chtějí naučit, jak svoji práci dělat lépe a zároveň jako ohodnotit kvalitu a výsledky svých aktivit. Vzdělávání je určené pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jestli jejich projekt přináší změny, které plánovali.
Během školení se podíváme na různé zkušenosti v oblasti realizace našich projektů a na způsoby, jakými zjišťujeme, zda je náš projekt úspěšný a jak ho hodnotíme. Naučíme se, jak se dívat na projekty v místních komunitách z pohledu projektového myšlení.
Školení nám odpoví na otázku, jak bychom mohli aktivity dělat jinak, kvalitněji a tak, aby přinášely větší změny v našem okolí a u cílové skupiny, pro kterou jsou určené.
Termín: 27. – 28. 10. 2017
Místo: Praha
Uzávěrka přihlášek je 12. 10. 2017

Přihláška

  • Údaje o účastníkovi

  • Údaje o organizaci

  • Vaše nebo vaší organizace.
  • Zkušenosti a motivace

  • Nedílnou součástí přihlášky je motivační dopis. Rádi bychom se dozvěděli víc o tom, proč vás tento workshop zaujal a co si z něj chcete odnést?
    z grantu bude možné uhradit cestu, ubytování po případě stravu běhemš školení. Grant není nárokový, je nutné o něj požádat. Grant poskytujeme lidem, kterým by finanční nákladnost zamezila v možnosti účasti na školení.

Plánovaná témata na další období:

– Participace veřejnosti
– Facilitace
– Nenásilná komunikace a řešení problémů
– Mapování komunit a místních zdrojů
Intenzita setkávání: 1x za 4 měsíce
Semináře jsou vyhlašovány průběžně.
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Kolekce je určena jednotlivcům, zástupcům neformálních skupin i neziskových organizací, kteří chtějí i nadále rozvíjet své dovednosti a kompetence.
Cílovou skupinu tvoří příjemci grantů Nadace Via. V případě kvalitních přihlášek vybereme i další jednotlivce z organizací pracujících s místními komunitami.
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN
Z daru Dona Hamera & Marky Bednar.
NA KOHO SE OBRÁTIT
Monika Novosádová, 604 612 817, email: monika.novosadova@nadacevia.cz
Zaujalo Váš některé z témat? Napadá Váš jiné? Určitě se ozvěte!
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
O PORADCI
Kurzy Poradce se zaměřují na nácvik práce s konkrétními IT nástroji, které mohou pomoci usnadnit a zefektivnit pracovníkům neziskových organizací jejich každodenní práci.
Program Poradce je nyní pod vedením Sdružení Via. Více aktuálních informací je k nalezení zde.