Co děláme

NAŠE POSLÁNÍ
Otevíráme cesty k umění žít spolu a umění darovat.
UMĚNÍ ŽÍT SPOLU
Rozvíjíme komunitní život. Podporujeme ty, kteří zlepšují život ve svém okolí. Proměňují veřejná prostranství, obnovují drobné památky, oživují veřejný prostor českých měst či organizují sousedské slavnosti. Učí se tím pečovat o společný prostor, spolupracovat a zlepšují vzájemné vztahy. Podporujeme je granty, konzultacemi na míru a vzděláváním. Tyto skupiny lidí vyhledáváme, provázíme a vzájemně propojujeme.
UMĚNÍ DAROVAT
Rozvíjíme filantropii. Usilujeme o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. Snažíme se šířit povědomí o filantropii a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Dětem a studentům pomáháme organizovat benefiční akce – vedeme je k filantropii už od mládí. Rozvíjíme též online dárcovství v Česku.
NAŠE VIZE
Naší vizí je společnost, kde většina lidí jedná svobodně a odvážně, přijímá odpovědnost za sebe a za své okolí, a kde je darování běžnou součástí života.
O NÁS
Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění. Náš tým tvoří 20 zaměstnanců. Vznikli jsme v roce 1997, kdy jsme navázali na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society. Od té doby jsme podpořili takřka 4000 projektů. Od roku 2005 doplňují činnost Nadace Via její sesterské organizace – Friends of Via v Pittsburghu a Sdružení Via v Praze.

 

Přečtěte si: Deset příběhů, které ukazují, jak pomáhá Nadace Via


Důležité kontakty

Od 1.7.2016 nás najdete na adrese Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice.
Kdy nás zastihnete
Po – Pá 8:30 – 17:00
tel.: mobil: 608 538 083
e-mail: via@nadacevia.cz
www.nadacevia.cz
Běžný účet číslo: 705705705/0600 vedený u MONETA Money Bank, a. s.
IČ: 67 36 01 14, DIČ: CZ 67 36 01 14
Nadace Via je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 395.
Číslo datové schránky: rehhukq

Pro média

zdenek_mihalca
Chcete vědět více o tom, co děláme?
Hledáte zajímavé příběhy, které mění Česko k lepšímu?
Kontaktujte Zdeňka Mihalca: zdenek.mihalco@nadacevia.cz / Tel.: 739 681 824

Lidé v nadaci

jiribarta
Jiří Bárta
výkonný ředitel
Má na starosti hlavně strategické řízení nadace, spolupráci se členy správní a dozorčí rady a péči o rozvoj vztahů s klíčovými dárci. Zajišťuje supervizi několika nadačních programů a podílí se na finančním řízení.
jiri.barta@nadacevia.cz
Jan Gregor
programový ředitel
Vede programové oddělení, podílí se na vedení v senior management týmu a usnadňuje spolupráci programového týmu s dalšími odděleními nadace.
jan.gregor@nadacevia.cz
Tel.: 732 389 763
Michaela Kreuterová
ředitelka fundraisingu
Vede fundraisingový tým a stará se o zajištění financí, podílí se na vedení organizace.
michaela.kreuterova@nadacevia.cz
Tel.: 732 983 118
Alexandra Václavíková
finanční ředitelka
Podílí se s ředitelem nadace na finančním řízení. Vede tým lidí, kteří zajišťují finanční chod nadace a hladký provoz kanceláře.
alexandra.vaclavikova@nadacevia.cz
Lukáš Hejna
ředitel Sdružení Via
Je vedoucím sesterské organizace Sdružení Via, která svými programy přináší technickou podporu českým neziskovým organizacím.
lukas.hejna@sdruzenivia.cz
PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ
Veronika Bröcknerová
Má na starosti programy Živé granty, Živá komunita a ViabilityNet 3.0.
veronika.brocknerova@nadacevia.cz
Tel.: 731 873 272
Jarmila Cihlářová
Má na starosti organizaci Ceny Via Bona a program Dobro-druzi.
jarmila.cihlarova@nadacevia.cz
Tel.: 734 257 140
Markéta Doubnerová
Má na starosti programy Viadukt, Fond kulturního dědictví a Živá komunita.
marketa.doubnerova@nadacevia.cz
Tel.: 604 515 120
Pavla Jenková
Má na starosti programy Místo, kde žijeme, Živé granty, Rychlé granty a platformu Klub aktivistů a aktivistek.
pavla.jenkova@nadacevia.cz
Tel.: 732 862 903
Simona Martínková
Má na starosti organizaci Ceny Via Bona.
simona.martinkova@nadacevia.cz
Tel.: 737 850 157
Vladimír Mikeš
Má na starosti programy Rychlé granty, Místo, kde žijeme a souSedíme si.
vladimir.mikes@nadacevia.cz
Tel.: 737 080 557
Petra Nová
Vede program ViabilityNet 3.0.
petra.nova@nadacevia.cz
Tel.: 732 389 770
Monika Novosádová
Má na starosti programy ViabilityNet 3.0 a Viadukt.
monika.novosadova@nadacevia.cz
Tel.: 604 612 817
Lucie Voláková
Má na starosti programy Živá komunita, Dobro-druzi a souSedíme si.
lucie.volakova@nadacevia.cz
Tel.: 777 221 643
Tereza Skálová
Koordinátorka časopisu Umění darovat.
tereza.skalova@nadacevia.cz
Tel.: 777 613 362
Kamila Kovačíková
Koordinátorka programového oddělení.
kamila.kovacikova@nadacevia.cz
Tel.: 777 715 454
FUNDRAISING
KANCELÁŘ
Michaela Kreuterová
Vede fundraisingové oddělení.
michaela.kreuterova@nadacevia.cz
Tel.: 732 983 118
Helen Lenda
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce.
helen.lenda@nadacevia.cz
Michaela Mikulecká
Vedoucí kanceláře.
michaela.mikulecka@nadacevia.cz
Tel.: 608 538 083
Jana Horáková
Fundraiserka. Má na starosti péči o dárce.
jana.horakova@nadacevia.cz
Tel: 608 181 161
Jiří Váňa
Fundraiser. Pečuje o firemní dárce.
jiri.vana@nadacevia.cz
Tel: 608 972 594
Tereza Reslerová
Administrativní podpora.
tereza.reslerova@nadacevia.cz
FINANCE
Kristýna Janská
Koordinátorka fundraisingu a péče o dárce.
kristyna.janska@nadacevia.cz
Tel: 773 023 198
Olga Záhorbenská
Má na starosti finance.
olina.zahorbenska@nadacevia.cz

Správní a dozorčí rada

SPRÁVNÍ RADA
DOZORČÍ RADA
Fojtík2-150x150
David Fojtík
předseda správní rady
Develor
Marina Votrubová
UniCredit Bank
Václav Šrámek
daňový poradce
Ladislav Hlavatý
ČVUT v Praze
Marek Šálek
Magazín Reportér
Michal Valenčík
Česká spořitelna
Eva Barabasová
Poradce a mentor

Děkujeme našim významným dárcům

Činnost naší nadace by se neobešla bez řady podporovatelů: firem i individuálních dárců. Jsou jich stovky. Níže najdete ty nejvýznamnější z nich – ty, kteří nám poskytli v posledních třech letech nejvíce prostředků. Všem mockrát děkujeme.

ncs

VF_CR_foundation_CZ_pos

 

netgas1

 

PM_Blue_Horizontal_Logo_dute

PokornyWagner_logo_2016_claim-CZ_RGB

Poštovní spořitelna

tpf_logo

TMO_Logo_4C

UCBk-3D

unicredit

VF_3D logoRed_under

Hana a Dalimil
Dvořákovi

Marka Bednar
a Don Hamer

Karel Janeček

Libor Malý

Libor a Marie Veronika Winklerovi

Jan Sýkora


Statut a grantová pravidla

Statut nadace a grantová pravidla si můžete stáhnout níže.