Živá komunita – vstupní dotazník

.

 • Zaujal vás program Živá komunita?

  Prostudujte si pozorně podmínky uvedené ve vyhlášení. Doporučujeme vám také si předběžně projít náhled formuláře přihlášky do programu. Obojí najdete na stránce programu.

  Pokud se podmínky programu slučují s vaším nápadem, vyplňte tento vstupní dotazník, který obsahuje celkem 4 jednoduché otázky.

  Následně Vám mailem, telefonicky či osobně dáme před oficiálním podáním žádosti vědět, zda projekt splňuje základní parametry programu. Bez této konzultace není možné zaslat žádost do programu.

  Těšíme se na vaše zajímavé projekty.

 • Jak dlouho působíte v místě, kde chcete projekt realizovat? (Prosíme pouze informace relevantní k projektu.)
  Krátce popište.
 • Co konkrétně je obsahem Vašeho projektu s kterým se chcete hlásit do Živé komunity?
  Jak chcete dosáhnout zlepšení sousedské komunity a dlouhodobé změny k lepšímu?

  Krátce popište.
 • Jak zapojíte sousedy/veřejnost do příprav a realizace projektu?
  Jak budete spolupracovat s místními subjekty (spolky, samospráva, podnikatelé, instituce)?

  Krátce popište.
 • Děkujeme za vyplnění dotazníku.

  Ozveme se vám co nejdříve.