Organizujete projekty v rámci své komunity? Snažíte se podpořit kvalitu života ve svém okolí? Chcete se dozvědět, jestli děláte svoji práce dobře a kvalitně? Chcete získat nový pohled na svou práci v místní komunitě? Potřebujete umět lépe popsat, co, pro koho a proč děláte? I v grantové žádosti?

Nadace Via Vás zve na dvoudenní seminář zaměřený na tvůrce a realizátory projektů a aktivit v místních komunitách. Na workshopu se naučíte, jak svoji práci dělat lépe a zároveň jak ohodnotit kvalitu a výsledky svých aktivit. Vzdělávání je určené pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jestli jejich projekt přináší změny, které plánovali a co po případě udělat, aby tomu tak bylo.

Během semináře se zamyslíme nad tím, jak realizujeme svoje projekty a na způsoby, jakými zjišťujeme, zda je náš projekt úspěšný, jak ho hodnotíme. Naučíme se, jak se dívat na projekty v místních komunitách z pohledu projektového myšlení, hodnocení a jejich dopadu. Kromě toho se budeme věnovat i tomu, jaké prvky dělají ze skupiny lidí funkční komunity. Vysvětlíme si, jak pracovat se zdroji. A nakonec vám lidé z Nadace představí možnosti programů, kterými Nadace podporuje komunitní rozvoj.

Termín: 8. – 9. 6. 2018 (začátek 10:00, konec 15:30)

Místo: Praha – Pražské kreativní centrum

Pokud máte zájem, přihlásit se můžete zde.

Přihlášky můžete vyplňovat do 25.5.2018.

V případě, že by pro vás důvodem k neúčasti byla finanční náročnost podobné aktivity, nabízíme možnost získat cestovní grant. Žádost o něj je součástí přihlášky na seminář.

Probíraná témata

  • Projektové myšlení
  • Tvorba stromu příčin a souvislostí a stanovování cílů
  • Jak pracovat se zdroji
  • Jak na hodnocení a dopady
  • Co je funkční komunita
  • Představení programů Nadace Via
  • Další tipy a zdroje pro podporu komunitních aktivit

*Témata budou probírána postupně podle časové dotace v programu.

Těšíme se na vás!