AKTUALIZACE – LEDEN 2022:

Potvrzení za dary z roku 2021 na pomoc Moravě zaslané přes systém Darujme.cz vystavujeme průběžně. Mohlo se stát, že Vám e-mail s potvrzením spadl do složky nepotřebných/SPAM nebo jste ho přehlédli mezi mnoha maily, které dostáváte. Všem dárcům proto potvrzení zasíláme vždy ještě jednou – v lednu, kdy je to aktuální pro daňové přiznání. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo do konce ledna, je možné, že na Vás nemáme správný e-mail. V takovém případě se na nás určitě obraťte, vše společně vyřešíme a potvrzení Vám dodáme. Děkujeme.

Jak získat potvrzení o daru?

Všem dárcům, kteří darovali přes platformu Darujme.cz na stránce darujme.cz/promoravu průběžně posíláme potvrzení na e-mail uvedený v darovacím formuláři. V zaslaném e-mailu naleznete odkaz ke stažení potvrzení a stejně tak možnost upravit si Vaše údaje do potvrzení nebo si přidat jméno firmy a IČ, pokud byl dar darován za firmu.

Pro všechny dárce, kteří zaslali dar bankovním převodem přímo na sbírkový účet č. 200900222/0800 jsme připravili aplikaci, kde si potvrzení můžete snadno stáhnout. Stačí kliknout na stránku promoravu-potvrzeni.nadacevia.cz, kde naleznete jednoduchou možnost ověřit si dar zadáním Vašeho čísla účtu, částky daru a názvu účtu, z kterého jste dar zaslali, a potvrzení si následně stáhnout.

Pokud by ani jedna možnost nezafungovala a potvrzení o daru se k Vám do konce ledna nedostalo nebo potřebujete pomoci, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: promoravu@nadacevia.cz a vše společně vyřešíme.

K čemu slouží potvrzení o daru a jak jej lze uplatnit?

Darování přináší mj. možnost snížení základu daně v rámci daňového přiznání, které se dokládá právě skrze potvrzení o daru. Fyzické osoby si mohou snížit základ daně až o 30 % ve zdaňovacích obdobích kalendářních let 2020 a 2021. Právnické osoby si budou moci snížit základ daně také o 30 %, a to ve zdaňovacích obdobích, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Kdo má nárok odečíst si dar ze základu daně?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.