Fond Tři sestry pomáhají

O FONDU
Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.
Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN
Z darů kapely Tři sestry a z darů jejich přátel.
NA KOHO SE OBRÁTIT
Jana Horáková, 608 181 161, e-mail: jana.horakova@nadacevia.cz