T-Mobile Pomáháme, grantová výzva Mluvme spolu

O PROGRAMU
Společnost T-Mobile prostřednictvím grantové výzvy Mluvme spolu, jejímž je Nadace Via administrátorem, podporuje projekty, které prostřednictvím komunikace, spolupráce a zapojení nebo začlenění znevýhodněných skupin povedou k pozitivním změnám v konkrétní komunitě nebo lokalitě.
Program nyní běží. Další uzávěrka je plánovaná na jaro-léto 2019.
NA KOHO SE OBRÁTIT?
e-mail: pomahame@t-mobile.cz
tel. 608 181 161 (programová manažerka Jana Horáková)
Více o grantové výzvě najdete na stránkách T-Mobile.