Grantová výzva T-Mobile Pomáháme

O PROGRAMU
T-Mobile vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu „T-Mobile Pomáháme“ s cílem zlepšit informační a mediální gramotnost veřejnosti, především dětí, seniorů a sociálně znevýhodněných skupin, kteří se těžko orientují v záplavě informačních toků a bývají snadným terčem zneužití v prostředí internetu a sociálních sítí. V rámci výzvy se rozdělí až 2 mil. Kč.
  • Maximální výše grantu: 200 tis. Kč
  • Uzávěrka: 21. června 2019
Více informací na stránkách T-Mobile.
NA KOHO SE OBRÁTIT?
e-mail: pomahame@t-mobile.cz
tel. 608 181 161 (programová manažerka Jana Horáková)