Community alphabet

Community alphabet je vzdělávací program pro organizace, které se zabývají podporou komunit a rozvojem komunitního života ve svých regionech.

Program reaguje na rostoucí fragmentaci ve společnosti. Ta se projevuje tím, že se lidé uzavírají do svých bublin, kde si utvrzují své pohledy, a nejsou ochotni se zapojit do konstruktivní diskuse o společných tématech s lidmi z jiných bublin. Na místní úrovni potom chybí vůle dělat něco společně pro místo, kde žijí.

CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM? 

V novém programu Community alphabet provedeme v následujících dvou letech programové manažery a konzultanty tří organizací podporujících komunity v Srbsku, České republice a Maďarsku (TRAG Fondacija, Nadace Via a Közösségfejlesztők Egyesület – Hungarian Association for Community Development) cyklem vzdělávání tak, aby získali nástroje, které pak mohou uplatnit v praxi při své práci. Celkem bude v programu vyškoleno až 30 programových manažerů a konzultantů, jejichž znalosti a praxi rozvineme ve následujících hlavních oblastech:

  • Využívání lokálních zdrojů, silných stránek a potenciálu samotné komunity – přístup usilující o udržitelný rozvoj komunit založený na “Asset Based Community Development”. Komunita čerpá ze svých zkušeností, kapacit, dovedností a na těchto zdrojích staví.

  • Community resilience – přístup usilující o dlouhodobou schopnost komunity využívat dostupné zdroje tak, aby dokázala zvládnout nepříznivé situace, reagovat na ně adekvátně a zotavit se z nich.

  • Využívání potenciálu různorodosti – přístup vedoucí lidi v komunitách k tomu, aby stejnou měrou zapojovali nejrůznější typy lidí a skupin s respektem a porozuměním k jejich odlišnostem, ať už v rovině vzdělanosti, kultury či životních podmínek. Zvolený přístup povede účastníky k tomu, že budou schopni pomáhat lidem v komunitách přijímat různorodost jako přínos a ne jako ohrožení.

V dlouhodobém horizontu program usiluje o posílení klíčových aspektů funkčních komunit. Ty jsou zde definovány jako komunity, vyznačující se využíváním místních zdrojů, přemosťujícím sociálním kapitálem, pocitem sounáležitosti s lidmi v komunitě, respektem k ostatním a důvěrou v ně a ochotou spolupracovat na splnění sdílených cílů.

O uvodním průzkumu o tom, jak tyto tři organizace nyní podporují komunity si můžete přečíst zde: Changing-the-paradigm.

NA CO NAVAZUJEME?

Community alphabet navazuje na program podporující komunitní lídry z regionu střední a východní Evropy ViabilityNet 3.0. Tento program pokračuje v dlouholetém mezinárodním působení Nadace Via v regionu střední a východní Evropy probíhal ve dvou cyklech od roku 2016.  Díky podpoře Nadace Via se českým i zahraničním lídrům a jejich komunitám podařilo v rámci programu například vybudovat komunitní saunu, sázet stromy, založit dobrovolnické centrum, uspořádat komunitní trhy, zorganizovat tango na ulici nebo sousedské grilování, pořádat veřejné diskuse či zmapovat vzpomínky pamětníků. Do jejich komunitních aktivit Nadace Via prostřednictvím grantů investovala za 3 roky trvání programu 1 819 000 Kč. Archiv programu naleznete na anglických stránkách programu ZDE.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jaký dopad měl program ViabilityNet 3.0 na účastníky a na jednu z podpořených komunit, můžete se inspirovat:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google