Dobro-druzi

V programu Dobro-druzi zaměřeném na mladé filantropy podporujeme týmy dětí a mladých lidí ve věku do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc.

Oceňujeme filantropické aktivity dětí a mládeže a chceme k nim inspirovat další. Naším cílem je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství.
Chceme, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.
Za posledních 6 let se do programu mladých filantropů zapojilo více než 1200 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu.
CO NABÍZÍME
Vzdělávání, rozvoj, síťování:
 • pomoc při plánování benefičních projektů
 • úvodní rozvojové a vzdělávací setkání (sdílení zkušeností, fundraising, PR, práce se skupinou, právní otázky, apod)
 • průběžné konzultace benefičních projektů
 • závěrečné evaluační setkání týmů
 • metodickou podporu formou Průvodce pro Dobro-druhy
 • návštěvy týmů a benefičních akcí
Finanční podporu:
 • příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
 • zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč
 • další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.
 
KOMU JE PROGRAM URČENÝ
Může jít o školní třídu, partu kamarádů, oddíl, skupinu vysokoškoláků či děti z volnočasového kroužku, které se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče) rozhodnou zorganizovat například běh, bazar, divadelní představení, koncert, aukci či adventní jarmark a výtěžkem z těchto akcí pomoci kupříkladu osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.
 

Kristina Papoušková

programová manažerka

  kristina.papouskova@nadacevia.cz

   721 833 979

Adéla Jungová

programová manažerka

   adela.jungova@nadacevia.cz

     773 122 822

Helena Masníková

realizátorka programů

  helena.masnikova@nadacevia.cz

   739 648 679

Pouze 21 % studentů je aktivní v řešení problémů kolem sebe. Jen 27 % středoškoláků se domnívá, že mohou ovlivnit problémy ve své obci nebo České republice. Váš dar to může změnit.

JAK PRACUJEME S DĚTMI A MLADÝMI?
Provázíme děti a mládež světem filantropie. Ukazujeme jim, že pomáhat druhým může každý z nás. Poskytujeme podpořeným týmům vzdělání i podporu, aby pomáhaly správně a věděly, že víčka nejsou ta nejlepší cesta, jak pomáhat. Propojíme je s dalšími dětmi a mladými lidmi, kteří mají chuť podnikat něco pro dobrou věc.
CO SE NÁM ZATÍM PODAŘILO
Filantropii u dětí a mladých se věnujeme v Nadaci Via již 5 let. Za tu dobu programem prošlo více než 1000 dětí a mladých, kteří uspořádali 154 dobročinných akcí a podařilo se jim získat přes 3 miliony korun.
85 % dětí a mladých pomáhá druhým i po skončení programu Dobro-druzi.
JAK VYPADÁ NAPŘÍKLAD PROJEKT DOBRO-DRUHŮ
Martin spolu s kamarády a dalšími dobrovolníky uspořádali v Hodoníně v benefiční aukci pro sedmiletého Petříka, který trpí nevyléčitelnou svalovou dystrofií a lomivostí kostí. Více než 30 hostů aukce vydražilo sportovní předměty, obrazy Petříka a další darované věci za úžasných 135 000 Kč. Nadace Via výtěžek navýšila o 15 000 Kč a rodina Petříka získala celkem 149 000 Kč na nákup speciálně upraveného automobilu.
CO SVÝM DAREM PODPOŘÍTE
V každém ročníku Dobro-druhů podpoříme až 15 týmů dětí a mladých lidí. Dohromady se jednoho ročníků účastní v průměru 220 mladých filantropů, kteří během 6 měsíců v programu získají vzdělání v oblasti PR, projektového managementu, fundraisingu, pomoc s právními otázkami, naši podporu a konzultace.
JAKÉ BENEFIČNÍ AKCE DOBRO-DRUZI POŘÁDAJÍ?
 • Koncerty
 • Sportovní dny
 • Prodejní výstavy
 • Jarmarky
 • Aukce
 • Divadla
 • Dětské dny
 • …a další originální akce
KOMU DOBRO-DRUZI POMÁHAJÍ
 • Nemocným spolužákům nebo kamarádům
 • Lidem v nouzi
 • Enviromentálním projektům
 • Zvířatům v nouzi
 • … a dalším, kteří pomoc druhých potřebují
JAK KONKRÉTNĚ VÁŠ DAR VYUŽIJEME
Projekty podporujeme finančně prostřednictvím grantů a také prostřednictvím vzdělávání.
 • 5 000 Kč je příspěvek na realizaci benefiční akce
 • Násobíme výtěžek až do výše 20 000 Kč
 • Další bonus při výtěžku vyšším než 25 000 Kč
 • Možnost uspořádat online dárcovskou výzvu
 • Úvodní vzdělávací setkání
 • Závěrečné evaluační setkání
 • Metodickou podporu
 • Návštěvy podpořených projektů
Chcete se stát součástí trvalé změny smýšlení dětí a mladých lidí v Česku? Podpořte ty, kteří se nebojí pomáhat druhým.
Darovat nyní
Pokud vás zajímají možnosti strategičtější spolupráce, ozvěte se nám do fundraisingu na fundraising@nadacevia.cz.
V Nadaci Via už 20 let usilujeme o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří pečují o své okolí a více lidí, kteří darují druhým. Jsme nezávislá česká nadace. Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME

Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi

Dárci výzvy Davida Bureše a Davida Neveselého

Manželé František a Jana Dostálkovi

Dalibor Pech

Sanjiv Suri

Eva Zelinková

Ondřej Fryc

Manželé Petr a Jindra Sýkorovi

DĚKUJEME PARTNERŮM PROJEKTU

Máte ve svém okolí někoho, komu byste rádi pomohli? Jste třída, oddíl či parta kamarádu, kterým ještě nebylo 26 let a zároveň chodíte minimálně na druhý stupeň ZŠ? Chcete si vyzkoušet uspořádat dobročinnou akci? Hledáte někoho, kdo by vám s tím pomohl? Právě pro vás tu jsou Dobro-druzi!

CO JE U DOBRO-DRUHŮ NOVÉHO?
Dobrodruzi mají v roce 2019 již po uzávěrce. Další kolo budeme vyhlašovat na začátku roku 2020. Můžete se zatím přihlásit na naše workshopy.
PRO KOHO JSOU WORKSHOPY?
Workshopy jsou určeny pro kolektivy dětí a mládeže. Může se jednat o školní třídu či oddíl. Během 2-3 vyučovacích hodiny se účastníci seznámí s filantropií a vyzkouší si naplánovat vlastní benefiční akci. Workshopy jsou vždy pro celou třídu a konají se přímo u vás ve škole. 
JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA WORKSHOPY?
Na filantropické workshopy se můžete hlásit prostřednictvím krátkého formuláře. Přihlašovat se na workshopy je možné až do 31.12.2019, s tím, že workshop lze uskutečnit i v druhém pololetí.
JAKÉ AKCE MŮŽETE POŘÁDAT?
Výběr necháme na vaší fantazii a schopnostech. Rádi zpíváte, hrajete na hudební nástroj či máte kapelu? Super! Zkuste uspořádat koncert.
Celý pokojíček je zaplněný malůvkami a nejoblíbenější předmět je výtvarka? Tak to bude čas na uspořádání prodejní výstavy!
Získat peníze na dobrou věc se dá i jinak, zkuste například uspořádat běh kolem školy nebo snídani pro spolužáky.
KOMU MŮŽETE POMÁHAT?
Nejlepší je pomáhat ve svém okolí, zkuste si udělat malý průzkum. Třeba máte kamarády nebo spolužáky, kteří potřebují pomocnou ruku. Možná je ve vašem okolí domov pro seniory či útulek pro zvířata v nouzi.
 • Tři maturantky – Eliška, Karolína a Bára – například zorganizovaly pro Centrum Orion, které pomáhá hendikepovaným dětem v Rychnově nad Kněžnou, dvoudenní benefiční akci. Přednášky, promítání filmů, bazar módních doplňků a knih, taneční vystoupení a koncert vynesly pro hendikepované klienty centra více než 100 000 Kč.
 • Tým z Ondřejova se zase rozhodl pomoci své kamarádce Kristýnce, která je na vozíku, sehnat finanční prostředky na nákup speciálního sportovního vozíčku. Během 7 benefičních akcí se podařilo nadchnout pro pomoc nejen celý Ondřejov, ale i získat částku 62 506 Kč. Kristýnka se tak může dál věnovat svému oblíbenému florbalu.
 • Pomáhat se dá ale opravdu všude a nápadům se meze nekladou! Tým v Olomouci například vybírá peníze, za které mají v plánu koupit kus pralesa v projektu Prales dětem a v Hlubanech tým Dobro-druhů vybíral peníze na opravu kapličky, která je teď nejen krásná na pohled, ale slouží i k setkávání místním lidem.
Inspirovat se můžete i dalšími projekty, které realizovali Dobro-druzi v minulých ročnících.
JAKOU PODPORU OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT V PROGRAMU DOBRO-DRUZI:
Pokud vás vybereme mezi 15 podpořených týmů čeká na váš tým podpora v celé řadě oblastí:
 • navštívíme vás, předáme vám tipy a rady, jak připravit benefiční akce a společně naplánujeme ty vaše
 • uspořádáme pro vás úvodní setkání v Praze, kde se potkáte s ostatními týmy Dobro-druhů, poznáte stejně naladěné lidi, získáte inspirace a praktické dovednosti, které využijete při přípravě vašich akcí
 • kdykoli se nám můžete ozvat, když si nebudete vědět rady, budete potřebovat s něčím pomoct nebo si jen ujasnit, jak správně postupovat
 • po skončení všech benefičních akcí budeme mít možnost se opět společně potkat a vyhodnotit si, jak se vše povedlo, co jste se naučili a jak se dá pokračovat dál
 • můžete také využít metodickou podporu formou Průvodce pro Dobro-druhy
Finanční podporu:
 • příspěvek 5 000 Kč na realizaci akcí
 • zdvojnásobení výtěžku do výše 20 000 Kč
 • další finanční bonusy při překročení výtěžku 30 000 Kč.
   
  A CO BY VÁM VZKÁZALI ÚČASTNÍCI MINULÝCH ROČNÍKŮ DOBRO-DRUHŮ?
  Šiřte dobro. Stojí to za to.“
  „Máte možnost dělat svět ještě lepším místem pro život, než je…“
  „Je super něco dělat a tím pomáhat zlepšovat všechno kolem sebe.“
   „Nepřestávejte! To, co děláte, má smysl!“
TĚŠÍME SE NA VAŠE BENEFIČNÍ PROJEKTY!
 

Davidové přes Alpy pro Dobrodruhy

Jedním z nejdobrodružnějších způsobů, jak podpořit vaši oblíbenou neziskovou organizaci, je uspořádat dárcovskou (tzv. peer2peer) výzvu. Letos na podporu Nadace Via proběhly čtyři výzvy, všechny sportovní, a jejich fyzická obtížnost neustále […]

Čtěte více ...

PROJEKTY Z ROKU 2019
Klobouček tančí pro děti (Středočeský kraj)

Dvě mladé slečny a zároveň nejlepší kamarádky se rozhodly tancem pomáhat dětem z dětského domova. Společně vedou taneční soubor, který se zapojí do organizace již druhého ročníku charitativní akce Klobouček tančí pro děti. Kromě financí akce přináší i skvělé zážitky a vznikají nová přátelství mezi dětmi ze souboru a dětského domova, které společně nacvičují část programu.

Patron: Monika Čechová
Místo: Nové Strašecí, Středočeský kraj.

Běhám pro Klárku (Vysočina kraj)

Žáci ZŠ a dobrovolní mladí hasiči spojili své síly. Rozhodli se pomoci mladé dívce, která se již podruhé pouští do svého boje s leukémií. Společně připravují dvě benefiční akce. Jedním z nich je sportovní odpoledne plné běhu, kde bude kromě závodění možné zakusit i lokální fairtrade produkty či si koupit vlastnoručně vyrobené sáčky na svačinu. Další akcí bude fairtrade snídaně, která kromě výběru peněz poslouží k setkání sousedů nad dobrým jídlem.

Patron: Jitka Rutschová
Místo: Maleč, Kraj Vysočina.

Jahodový jarmark (Karlovarský kraj)

Žákovský parlament ZŠ v Karlových Varech má neustále co na práci. Kromě vyjednávání potřeb studentů si užívají i organizaci dobročinných akcí.  V červnu uspořádají Jahodový jarmark, na kterém návštěvníci budou moci ochutnat sladké dobroty či si koupit výrobky žáků celé školy. Po celou dobu akce bude možné se zapojit do zábavných workshopů a možná přijde i kouzelník! Výtěžek jarmarku věnují na podporu spolužáka trpícího svalovou dystrofií, který se sám do pořádání akce aktivně zapojí v roli fotografa.

Patron: Marcela Kafková
Místo: Karlovy Vary, Karlovarský kraj.

Lavička přátelství (Středočeský kraj)

Studenti výtvarného kroužku se rozhodli zvelebit místo před školou. Ve spolupráci s lokálním truhlářem plánují vytvořit lavičky, které by sloužily jak studentům, tak i široké veřejnosti. Na tvorbu laviček přátelství získají finance skrze prodej vlastních uměleckých výtvorů, výtvarné dílny pro žáky základních škol nebo například háčkovací workshop.

Patron: Lenka Lichtenbergová
Místo: Sedlčany, Středočeský kraj.

Dobrokrůčky (Ústecký kraj)

Spolužáci ze základní školy ZŠ Máchova z Děčína se dle svých slov dokáží občas vzájemně potrápit, ale také jsou skvělým kolektivem, který rád pomáhá. Rozhodli se, že se v Dobro-druzích budou věnovat dobré věci celý (dobro)týden. Prodejem plyšových hraček a organizací prodejní výstavy by rádi vybrali finance na podporu handicapovaných dětí, které se sdružují ve volnočasovém kroužku Krůčky. Kromě finanční pomoci by rádi pomohli i hlídáním dětí, aby si rodiče od náročné péče mohli na chvilku odpočinout.

Patron: Světlana Plešková
Místo: Děčín, Ústecký kraj.

Babouci do Emaus (Jihočeský kraj)

Studenti Česko-anglického gymnázia už téměř dva roky pravidelně navštěvují seniory z Centra sociálních služeb s Emauzy. Mají krásné společné zážitky a největší radost mají, když se na tvářích babiček a dědečků objeví úsměv. Aby ten úsměv byl co největší, tak se pro ně studenti rozhodli uspořádat zahradní slavnost spojenou s koncertem kapely Babouci. Peníze na organizaci akce plánují získat prostřednictvím řady benefičních akcí včetně filmového večera, školního jarmarku a dobročinného kalendáře.

Patron: Nina Kernerová
Místo: Dobrá Voda, Jihočeský kraj.

Dny pro Anabell (Jihomoravský kraj)

Studentky sociální práce obdivují práci organizace Anabell, která se zaměřuje na problematiku poruch příjmu potravy. Rozhodly se jí aktivně pomoci a to jak v oblasti osvěty tak i finančně. Plánují o problematice informovat veřejnost na osvětových akcích a peníze z příspěvků za vstupné či z prodeje zdravého občerstvení věnovat na činnost organizace. Některé z nich se do činnosti Anabell zapojují i dobrovolnicky. Snaží se tak dostat potřebné informace mezi co nejvíce lidí a sdílet i svou osobní zkušenost.

Patron: Tereza Bečičková
Místo: Brno, Jihomoravský kraj.

Pomáháme maminkám (Pardubický kraj)

Dvě paní učitelky a parta dětských hudebních nadšenců z Vysokého Mýta má velké plány. Jako každý rok organizují kulturní program ke Dni matek spojený s jarmarkem. Poprvé se ale rozhodli prostřednictvím této akce pomáhat. Mají připravené představení, hudební vystoupení, a protože ve školní kuchyňce mají možnost i péct, rádi by společně připravili něco dobrého na zub. Vybrané peníze budou věnovány maminkám z místního azylového domova a jejich dětem, kteří jsou na akci také pozvaní a moc se na ni těší.

Patron: Iveta Doležalová
Místo: Vysoké Mýto, Pardubický kraj.

Dobro pro slony (Moravskoslezský kraj)

Desítka mladých aktivních lidí, které spojuje touha pomáhat lidem a zvířatům, láska ke knihám, slonům a magii se rozhodla uspořádat řadu benefičních a osvětových akcí pro třineckou organizaci Save elephants. Rádi by více než 1000 studentům místních škol prostřednictvím osvětových akcí představili problematiku nezákonného lovu slonů. V závěru roku chtějí akci završit benefičním koncertem, kde budou prodávat i vlastnoručně vyrobený merch pro Save elephants a obrázky slonů od dětí z Afriky.

Patron: Hana Pietrová
Místo: Třinec, Moravskoslezský kraj.

Dáme vaší tváři úsměv (Vysočina kraj)

Dívky z výchovného ústavu v Janštejně ve svém volném čase pomáhají jak v domově důchodců, tak ve psím útulku v sousední vesnici. Opuštění psi si je získali natolik, že se rozhodly spojit svoje síly a vydělat peníze na chod útulku a veterinární péči. Je zde totiž mnoho psů ať už nemocných nebo týraných, kteří potřebují odbornou péči. Každá dívka něco umí – některá umí vyrábět náramky, jiná malovat, několik z nich umí dobře šít. Rozmanitost výrobků, které zvládnou vyrobit, je tedy velká. Tvořením teď tráví převážnou část svého volného času, aby bylo vše připraveno na jarmarky v okolí, kde chtějí nejen prodávat své výrobky, ale také informovat o činnosti útulku možnostech pejsky adoptovat.

Patron: Marie Tůmová
Místo: Janštejn, Vysočina.

Pěťáky pro ptáky (Zlínský kraj)

Ve Vsetíně se v Klubu ambasadorů fair trade neziskové organizace Líska jednou za měsíc schází skupina aktivních studentů, které spojuje láska k přírodě a podpora fairtrade. Dlouhodobě spolupracují s místním Záchranným centrem pro volně žijící živočichy, pro které se rozhodli vybrat ranec plný pěťáků. Během Sousedského týdne, kterým oživí vsetínské Dolní náměstí, plánují prostřednictvím benefiční férové kavárny vybrat minimálně 15 000Kč, což je cena krmiva na jeden měsíc. Na stánku budou za dobro-příspěvek nabízet kávu i čaj a zároveň plánují řadu doprovodných aktivit pro děti, jejich rodiče a další návštěvníky.

Patron: Yvona Koutná
Místo: Vsetín, Zlínský kraj.

Vytvoř dobrý skutek (Středočeský kraj)

Pětice studentek gymnázia se před časem dala dohromady na charitativní akci pro pomoc seniorům a rozhodly se pomáhat i nadále. Uspořádat benefici pouze v pěti lidech by byla velká dřina a tak do akce zapojí i své kreativní spolužáky, s jejichž pomocí uspořádají tvořivé odpoledne pro rodiny s dětmi.  Návštěvníci se tak mohou naučit něco nového a zároveň si svůj výrobek odnést domů. Vybrané peníze budou věnovány na provoz místního útulku, kde jedna ze studentek dlouhodobě dobrovolničí.

Patron: Kateřina Šrytrová
Místo: Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj.

Zachraňme želvy (Jihočeský kraj)

Štěpán zbožňuje želvy. Svoje nadšení přenesl i na svoje spolužáky ze 6. a 7. třídy školy EDUCANET, se kterými se společně rozhodli podpořit želvy na Borneu! Na záchranu mořských želv uspořádají umělecký benefiční večer s občerstvením, kde  budou i prodávat výrobky s motivy těchto krásných zvířat. Peníze z akce předají přímo zakladatelce Haně Svobodové, která jim v červnu přijde na školu udělat osvětovou přednášku.

Patron: Marcela Douchová
Místo: České Budějovice, Jihočeský kraj.

Krok správným směrem (Královéhradecký kraj)

Třídní kolektiv 8.B se rozhodl pomoci mamince autistických dvojčat, která to nemá vůbec jednoduché. Plánují celou řadu benefičních aktivit včetně sběru jablek, vánočního jarmarku či tvorby charitativního kalendáře z fotografií školního fotokroužku.

Patron: Milena Vacková
Místo: Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj.

Charitativní koncert pro Vojtíška (Ústecký kraj)

Skupina studentů podbořanského gymnázia přivítá začátek nového školního roku charitativním koncertem. Vybrané peníze poputují na rehabilitaci pro Vojtíška; postiženého chlapečka z Podbořan, kterému pomáhají již dva roky. Vojtu mnozí z nich osobně znají a vidí, jak moc mu rehabilitace pomáhá. Letos se návštěvníci akce kromě koncertu mohou těšit i na pestré občerstvení a aukci výtvarných děl umělců z Podbořan a okolí.

Patron: Romana Havrdová.
Místo: Podbořany, Ústecký kraj.


PROJEKTY Z ROKU 2018
Hrou pro dobrou věc (Olomoucký kraj)

Žáky 8. třídy Základní školy v Přerově spojuje nejenom kamarádství, ale i chuť dělat svět lepší. Rádi si hrají a zároveň pomáhají. I proto se rozhodli uspořádat herní benefiční odpoledne, do kterého zapojili široké okolí – učitele, rodiče, sourozence i další sponzory.  Kromě organizace her proběhl v rámci dne i prodej domácích dortů, koláčů a dalšího občerstvení.  Podařilo se jim vybrat 42 720 Kč. Výtěžek navýšený Nadací Via na 79 862 Kč byl věnován na hipoterapii, ozdravný pobyt a léčbu pro nemocnou holčičku ze sousedství.

 

Patronka: Eva Bartoňová

Místo: Přerov

Období realizace: 26. 11. 2018 – 31. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

Pomáháme bezbranným (Hlavní město Praha kraj)

Je jich deset, zajímají se o svět kolem sebe a rádi by přispěli k jeho zlepšení. Skupina nadšených dětí z různých tříd ScioŠkoly na Praze 6 se spolu se svými patronkami poprvé pustila do organizace série benefičních akcí, které měly za cíl nejenom získat peníze pro dobrou věc, ale i propojovat komunitu okolo školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného na akce činil 23 585 Kč. Po navýšení Nadací Via poputuje na údržbu a chod severočeského útulku Azyl pes Krásný Les celých 43 585 Kč.

 

Patronka: Markéta Doubnerová

Místo: Praha 6

Období realizace: 26. 11. 2018 – 14. 2. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

 

Benefiční koncert Gymplbands (Moravskoslezský kraj)

Členové školního parlamentu Slezského gymnázia v Opavě jdou do všeho po hlavě, rádi pomáhají ostatním a organizují akce pro své spolužáky. Každoročně také pořádají koncert školních kapel Gymplbands a spolupracují s místní speciální MŠ Eliškou zaměřenou na práci s dětmi s handicapem. Rozhodli se proto obě věci spojit, sehnali další lokální partnery a výtěžek z jubilejního koncertu, který po navýšení od Nadace Via činil 39 392 Kč věnovali na nákup speciálního kočárku pro malou holčičku trpící DMO kvadruparézou.

 

Patronka: Kamila Tkáčová

Místo: Opava

Období realizace: 26. 11. 2018 – 1. 4. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 19 696 pro příjemce pomoci

Nekupujte, adoptujte! (Olomoucký kraj)

Většině z nich je jedenáct a není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Když se dozvěděli o existenci místního spolku Zastavme utrpení, které se věnuje týraným a handicapovaným psům a kočkám, byl pro ně jasnou volbou.  Celou základní školu Svatoplukova v Olomouci zapojili do tvorby obrazů, placek a pohlednic, které posloužily pro benefiční prodejní vernisáž. Vybrali 34 080 Kč a celý výtěžek 71 222 Kč navýšený o bonus Nadace Via věnovali na dovybavení útulku, zkvalitnění jeho zázemí a krmivo pro zvířata.

 

Patronka: Kristýna Křupalová

Místo: Řepčín, Křelov, Olomoucký kraj

Období realizace: 26. 11. 2018 – 28. 2. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

Děti pro děti aneb i my chceme pomáhat (Ústecký kraj)

Čtrnáctiletá Bára a Nicolas a jedenáctiletá Theodora – to jsou tři spolužáci z montessori školy AMA SCHOOL , kteří s pomocí své třídy a patronky uspořádali sérii benefičních akcí včetně divadelního představení a dražby výtvarných děl. Podařilo se jim vybrat nádherných 56 390 Kč. Spolu s bonusem od Nadace Via tak přispěli částkou 93 532 Kč ke zřízení dětského hřiště na zahradě Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni, kam se už také byli s celou školou podívat.

 

Patronka: Magdaléna Řápková

Místo: Most

Období realizace: 1. 2. – 30. 4. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

Pomáhají, TEĎ ale potřebují pomoc – zachraňme záchrannou stanici (Královéhradecký kraj)

Je jich šest. Jsou tvrdohlavé, rády posouvají své hranice a hrají loutkové divadlo. Mimo to je ale taky spojuje chuť pomáhat a vášeň pro zvířata. Díky příhodě s opuštěným ptáčetem se studentky z náchodského gymnázia seznámily se Záchrannou stanicí pro handicapované živočichy v Jaroměři, která právě sama bojuje „o přežití“ pro nedostatek finančních prostředků. A tak vznikl nápad na podporu místa, kde podle dívek slova jako soucit, píle, výdrž a nezištnost ještě neztratila svůj význam. Za pomoci ostatních ze školy uspořádaly dívky benefiční prodej vlastnoručně vyrobeného cukroví, který jim vynesl 7600 Kč. Po navýšení Nadací Via tak záchranná stranice obdrží částku 15 200 Kč.

 

Patronka: Silvie Sochorová

Místo: Náchod, Královehradecký kraj

Období realizace: 15. 12. – 17. 12. 2018

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 7600 Kč pro příjemce pomoci

Charitativní pečení (Královéhradecký kraj)

Studentky a studenti 4. ročníku šestiletého Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové rádi pečou a mají radost, když jejich dobroty pomáhají.  Uspořádali ve škole charitativní prodej perníčků, který měl navíc i ekologický rozměr – chtějí upozornit na nadměrnou spotřebu plastů a ničení pralesů v důsledku produkce palmového oleje. Na třech akcích pro spolužáky a rodiče vybrali dohromady 30 601Kč . Vybrané peníze navýšené o bonus Nadace Via na 72 203 Kč poputují na konto nadace Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se vyskytlo vážné onemocnění.

 

Patronka: Michaela Sochová

Místo: Hradec Králové, Královehradecký kraj

Období realizace: 26. 11. 2018 – 1. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142Kč  pro příjemce pomoci

Každý má právo být šťastný (Středočeský kraj)

„Dveře jsou každému z nás otevřené“. Tak vznikl název studentské skupiny DOORS při Obchodní akademii Neveklov, která si klade za cíl vytvářet mezigenerační mosty a pomáhat lidem. Skupinu přátel v rozmezí 16 – 18 let baví realizovat akce, které vrací lidem úsměv na tvář. Jak sami říkají, jejich škola je svým objemem malá, ale srdce má velké. Tentokrát studenti svoji energii zaměřili na pořádání sérii čtyř benefičních akcí, na kterých vybrali celkem 14992 Kč. Jejich výtěžek doplněný o příspěvek Nadace Via věnovali organizaci UNICEF.  Celkově tak z Neveklova poputuje na rozvojové projekty 27 601 Kč.

 

Patronka:  Tereza Růžičková

Místo: Neveklov, Středočeský kraj

Období realizace: 10. 12. 2018 – 31. 1. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 12 609 Kč pro příjemce pomoci

Majáles 2019 (Zlínský kraj)

Na střední odborné škole v Luhačovicích uspořádali studenti a studentky charitativní Majáles, který byl nejenom kulturním zážitkem, ale i příležitostí, jak propojit různé generace a ještě přispět na dobrou věc. S vlastním programem vystoupili na akci jak žáci různých tříd, tak i místní Spolek aktivních seniorů. Podařilo se jim vybrat 7 804 Kč. Výtěžek znásobila Nadace Via a na nákup invalidního vozíku pro imobilní uživatele Domova pro seniory Luhačovice putovalo  15 516 Kč.

 

Patronka: Mirka Vlažná

Místo: Luhačovice

Období realizace: 1. 1. – 30. 4. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 7712 Kč pro příjemce pomoci

Odpoledne pro Světlušku na ZŠ Lesní Liberec (Liberecký kraj)

Školní parlament ZŠ Lesní Liberec se rozhodl navázat na svou předchozí zkušenost a zorganizovat benefiční akce pro Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá zrakově postiženým a nevidomým lidem. Do akcí zapojili současné i bývalé žáky své školy, školní taneční kroužek i partnera Světlušku, která umožnila účastníkům si alespoň na chvíli vyzkoušet některé aktivity v kůži nevidomých. Podařilo se jim získat 18 500Kč a tak mohli po znásobení výtěžku Nadací Via předat Světlušce 32 000 Kč.

 

Patronka: Petra Gabarová

Místo: Liberec, Liberecký kraj

Období realizace: 1. 1. – 31. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 13 500 pro příjemce pomoci

Railtale pro hospic Domov (Plzeňský kraj)

Čtyři sedmnáctileté spolužačky spojilo nejen přátelství, ale i láska k hudbě a chuť pomáhat. Daly dohromady své talenty a nástroje a v roce 2017 založily kapelu Railtale. Jak samy říkají, jedna za druhou by dala ruku do ohně. Pokusit se pomoci někomu, kdo to potřebuje, skrze činnost, kterou samy milují, považují za krásné. Proto se rozhodly věnovat vstupné ze čtyř svých koncertů hospicu Domov Plzeň, který se věnuje péči o terminálně nemocné v klidu jejich domova, a aktuálně bojuje s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz. Podařilo se jim vybrat rekordních 81 093 Kč! Po započítání bonusu Nadace Via tak mohli předat Domovu Plzeň krásných 118 235 Kč.

 

Patron: Ivo Barca

Místo: Blovice, Nepomuk, Plzeň – Plzeňský kraj

Období realizace: 8. 12. 2018 – 25. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

Tylovka pomáhá (Jihočeský kraj)

Pro členy žákovského parlamentu Základní školy J. K. Tyla v Písku není dobro-družná činnost ničím novým. Již v minulosti se podíleli na celé řadě školních akcí a jejich aktivity často směřují na pomoc jiným dětem. Tentokrát se rozhodli pomoci zlepšit životní podmínky dětem z nedalekého dětského domova. Uspořádali zábavné soutěžní odpoledne, během kterého se jim podařilo vybrat 14 635 Kč. Díky bonusu Nadace Via předali děti z žákovského parlamentu v dětském domově dohromady 27 024 Kč.

 

Patronka: Adéla Matějková

Místo: Písek, Jihočeský kraj

Období realizace: 1. 4. – 30. 4. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 12 389 Kč pro příjemce pomoci

Pro radost Markovi (Moravskoslezský kraj)

Kristýna, Alice, Simona, Adriana. Nadšené holky, teenagerky, které se svojí patronkou zorganizovaly již svoji druhou benefiční akci. Jak holky říkají, chtějí dělat věci jinak – pro druhé. Tentokrát podpořily devítiletého Marka, kterému byla diagnostikována rakovina kostí a upoutala ho na lůžko. Uspořádaly pro něj s pomocí spolužáků vánoční vystoupení s prodejem svícínků a benefiční koncert. Podařilo se jim vybrat 64 852 Kč. Tato částka byla navýšena Nadací Via na 101 994 Kč. Výtěžek holky věnovaly na léky, které Markovi pomáhají s regenerací po chemoterapii a nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou.

 

Patronka: Petra Mecnerová

Místo: Frýdek-Místek, Ostrava, Moravskoslezský kraj

Období realizace: 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce a 37 142 Kč pro příjemce pomoci

 

 

Vločka pro „Přátele z lásky“ (Zlínský kraj)

Nejmladším je deset, nejstarším čtrnáct. Žákovský parlament ZŠ Slavičín – Vlára je aktivní, tvůrčí a má chuť pomáhat ve svém městě. Svoji energii se žáci a jejich učitelé rozhodli vložit do předvánočního benefičního koncertu, se kterým oslovili širokou veřejnost. Výtěžek z akce věnovali na financování rekondičního pobytu handicapovaných dětí pořádaného sdružením Přátelé z lásky ze Slavičína. Podobné pobyty pomáhají vytrhnout děti i jejich rodiny z každodenního stereotypu a umožňují výměnu zkušeností mezi rodiči handicapovaných dětí. Podařilo se jim společnými silami vybrat 21 676 Kč. Pro sdružení Přátel z lásky tedy celkem poputuje 41 676 Kč.

patron: Petr Malec
místo: Slavičín, Zlínský kraj
období realizace: 26. 11. 2018 – 14. 1. 2019
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 20 000 Kč pro příjemce pomoci

 

Green life – benefice (Olomoucký kraj)

Je jim mezi dvanácti a čtrnácti lety a už v minulosti uspořádali několik benefičních jarmarků s cílem přispět na ochranu životního prostředí. A protože jim není lhostejný osud deštných pralesů, rozhodli se podpořit Spolek Prales dětem a uspořádali pro něj předvánoční benefiční akci, kde vybrali 35 039Kč. Na ochranu deštných pralesů poputuje díky nim a bonusu Nadace Via 72 181Kč.

Patron: Navot Laufer

Místo: Olomoucký kraj

Období realizace: 19. 12. 2018

Projekt byl podpořen částkou 5000 Kč na realizaci akce 37 142Kč pro příjemce pomoci

 

 

Vánoční charitativní koncert (Zlínský kraj)

Školní parlament Gymnázia Kroměříž se rozhodl ke 135. výročí založení školy zavést novou tradici v podobě Vánočního charitativního koncertu školního sboru. V předvánočním čase se během něj setkalo 186 návštěvníku z řad učitelů, žáků a jejich rodičů a společně přispěli částkou 7 937 Kč na hezké Vánoce organizaci Zatoulané štěstí, která poskytuje pomoc zatoulaným kočkám bez jakéhokoliv předvýběru. Celková částka 15 874 poputuje na zajištění veterinární péče pro umístěná zvířata a nákup krmení.

patron: Josef Havela
místo: Kroměříž, Zlínský kraj
období realizace: 27. 11. 2017 – 14. 12. 2017
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 7 937 Kč pro příjemce pomoci

Kapka světla (Středočeský kraj)

Hvězdnému týmu z Ondřejova není zájem o jeho okolí cizí. Před pár lety se jeho členové zasloužili o popularizaci světelného znečištění a vlastními silami zrekonstruovali tamní zastávku, zakoupili lavičky a vyzdobili je astronomickou tematikou, aby ani turisté neměli pochyb o tom, že se nachází ve vesnici s největší hvězdárnou ve střední Evropě. Letos pomohli kamarádce Kristýnce, která je na vozíku. Kristýnka je členkou florbalového týmu Jaguars v Praze a hodil by se jí sportovní vozíček. Na ten jí její kamarádi vybírali peníze během 7 benefičních akcí. Podařilo se jim nadchnout pro pomoc celý Ondřejov a získat tak částku 62 506. Po navýšení výtěžku poputuje ke Kristýnce 98 648 Kč.

patronka: Pavla Hudcová
místo: Ondřejov, Středočeský kraj
období realizace: 27. 11. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Pro více úsměvů (Jihomoravský kraj)

Žáci z Ekotýmu na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici mají společnou touhu dělat něco, v čem vidí smysl. V minulosti uspořádali tvůrčí dílny a vánoční blešák a výtěžky z nich věnovali například Dětskému domovu ve Strážnici a Nadaci Jakuba Voráčka. Letos pomáhali rodině jejich spolužáka Dominika, který přišel o tatínka a spolu s maminkou se nyní stará o své čtyři sourozence. Prostřednictvím dílen, blešáku, novoročního koncertu a sluníčkového dne spolužáci vybrali 44 399 Kč, z nichž bude Dominik moci zaplatit výdaje spojené s budoucím studiem na vysoké škole.

patron: Jan W. Jongepier
místo: Strážnice, Jihomoravský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Smajlík – Dojedeme až do cíle (Moravskoslezský kraj)

Devět dívek ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec pokračuje v tradici školního filantropického projektu Smajlík. Během účasti v Dobro-druzích uspořádaly 4 benefičních akcíe na pomoc Kristýnce, která se narodila s rozštěpem páteře a je upoutána na invalidní vozík. I přes svůj handicap je vášnivou a úspěšnou sportovkyní, na Mistrovství ČR v alpském lyžování dokonce získala ve své kategorii zlatou medaili. Děvčata částku 36 297 věnují na pokrytí nákladů na lyžařské soustředění pro Kristýnu a její asistentku. Celkem Kristýnka obdrží 69 939 Kč.

patronka: Jana Swaczynová
místo: Bílovec, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Šťastná sedmička pomáhá (Jihomoravský kraj)

Šťastnou sedmičku nespojují jen stejný rok narození a společná léta ve školní lavici v Otnici, ale také dobrovolnické aktivity, do nichž se společně pouštějí. Po zapojení do příprav Aloiských hodů a akcí pro děti z Dětského domova Lila letos pomáhali paní učitelce, která učila už jejich rodiče a prarodiče, a na niž všichni vzpomínají s úsměvem na tváři. Paní učitelka má potíže s chůzí, a proto jí Šťastná sedmička ráda pořídila pojízdné vozítko. Částku 78 455 Kč sháněli pomocí aukce s kulturním programem, pečením vánočního cukroví.

patronka: Dagmar Kovaříková
místo: Otnice, Jihomoravský kraj
období realizace: 3. 1. 2018 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Charitativní bádání pro všechny (Ústecký kraj)

Od popularizace vědy k pomoci potřebným, takovou cestu ušel tým Mladých vědátorů z Libochovic. Pro veřejnost pořádali 4 vzdělávací akce a výtěžek 38 300 Kč věnují na dobrou věc. Letos pomůžou třem dětem. Spolužákovi Adamovi, kterému zůstaly po prodělané meningitidě trvalé následky a neobejde se bez pomoci druhých a invalidního vozíčku, Matyáškovi, který se narodil předčasně a má tolik diagnóz, že by se to sem ani nevešlo a nakonec malému Ondráškovi, který prodělal ve 3 měsících operaci srdce a tím začal jeho boj o to, jaký jeho život bude. Celkově poputuje 71 942 Kč na intenzivní rehabilitaci, rehabilitační pomůcky a další potřebné věci, které jim zkvalitní už tak nesnadný život.

patronka: Adéla Marschallová
místo: Libochovice, Ústecký kraj
období realizace: 16. 12. 2017 – 18. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Hudbou ku prospěchu (Ústecký kraj)

Láska k hudbě spojila partu mladých Chomutováků ve věku 16 až 17 let, kteří věří, že hudba může sjednotit i veřejnost k pomoci lidem v nouzi. Na plánovaném benefičním koncertu pořadatelé sami vystoupili s rapovými písněmi, ale na své si přijdou i milovníci rocku, folku nebo hip hopu. Výtěžek z koncertu darují Charitě Chomutov na zajištění potravinové pomoci pro ty, kdo se nacházejí v hmotné nouzi nebo nemají domov.

patron: Milan Adam
místo: Chomutov, Ústecký kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 2 000 Kč pro příjemce pomoci

SLABIKÁŘ PRO KAŽDÉHO (Moravskoslezský kraj)

České školy najdete po celém světě. Ne vždy se v nich ale děti mají z čeho učit a do čeho psát. Žáci 4. a 5. třídy z malotřídní škole v Lubině u Kopřivnice uspořádali sbírku pro českou školu v Rumunsku a nakoupené slabikáře, učebnice a sešity jeli svým českým vrstevníkům do banátského Eibenthálu osobně předat. Tentokrát ve spolupráci s organizací ADRA pomohli hned dvakrát a z částky 26 521 získané během Valentýnského koncertu a svačinkového dne pořídili učebnice a sešity českým školám v Srbsku a na Ukrajině. Celkově poputuje do českých škol v zahraničí pomoc ve výši 60 163 Kč.

patronka: Ivana Davidová
místo: Kopřivnice – Lubina, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 2. 2018 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Běh s Boženkou (Královéhradecký kraj)

Někdo běhá pro zdraví, třídní kolektiv z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové pro naději. V roce 2016 studenti uspořádali charitativní běh na pomoc Míše, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Letos akci zopakovali a výtěžek 55 725 Kč věnovali na konto Anetka pro dětské onkologické pacienty. Jejich kamarádka Anetka této nemoci podlehla, proto pomáhají, aby dali naději dalším dětem se stejnou diagnózou.

patronka: Iveta Jalůvková
místo: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
období realizace: 6. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Máme rádi psy – pomáháme jim (Hlavní město Praha kraj)

Je jim teprve 10 let a seznam jejich dobrých skutků je delší než u leckterých dospělých. Čtvrťáci ze ZŠ v Klánovicích z peněz obdržených na Vánočním a Velikonočním jarmarku adoptovali zvíře v pražské ZOO, potřebným v Africe pořídili barely vody, slepice a dvě kozy, podpořili Kojenecký ústav a ještě přispěli psímu útulku v Libni. A právě útulku a 15 pejskům, kteří v něm našli útočiště, děti pomáhaly i letos. Prostřednictvím jarmarku, benefiční snídaně a jarního benefičního běhu věnovali pejskům částku 29 379 Kč. Celkově poputuje na krmivo, vybavení útulku, potřeby pro psy a veterinární ošetření částka 63 020 Kč.

patronka: Hana Sieglová
místo: Klánovice, Hlavní město Praha
období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 4. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Záchrana kapličky v Hlubanech (Ústecký kraj)

Když je v Hlubanech potřeba s něčím pomoci, můžete si být jisti, že tým 15 zdejších Dobro-druhů u toho nebude chybět. Na kontě už mají veřejné úklidy, pomoc v domově pro seniory, starost o dětskou hernu nebo výpomoci během akcí pro veřejnost. Letos se snaží pomoci s opravou kapličky v Hlubanech, aby mohla následně sloužit nejen jako církevní objekt, ale také jako místo pro setkávání obyvatel Hluban. Uspořádali vánoční a jarní bleší trhy a získali tak na záchranu kapličky 23 800 Kč.

patronka: Miroslava Farkasová
místo: Hlubany, Ústecký kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

…DAK. Dejte, kolik snesete. (Moravskoslezský kraj)

Víte, co je to mukopolysacharidóza? Ne? Právě proto je o ní třeba začít mluvit. Dorota, Adéla a Klára už několik let společně jezdí na dětské tábory pořádané neziskovou organizací a každá si vede ještě své vlastní dobrovolnické projekty. Když ale Klára začala jako budoucí praktická lékařka pro děti a dorost pracovat na oddělení pro pacienty s mukopolysacharidózou, rozhodly se spojit síly a uspořádat charitativní dražbu a golfový turnaj pro rodinu sedmiletého Vojty, které tato nemoc významně zasahuje do denního režimu i rodinného rozpočtu. Holky se s benefičním akcemi popraly velkolepě a pomohou tak Vojtově rodině částkou 202 142 Kč.

patronka: Adéla Hazuchová
místo: Krnov, Moravskoslezský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci

Pomoc má hodně podob (Zlínský kraj)

Studenty oboru řezník-uzenář z Integrované střední školy ve Valašském Meziříčí spojuje láska k poctivému řemeslu a chuť pomáhat. Během adventních trhů proto na náměstí postavili stánek, kde prodávali guláš a klobásy vlastní výroby. Návštěvníci trhů si díky nim pochutnali na poctivém jídle a utržené peníze – 21 638 Kč studenti předali rodině Šimonka, který se před třemi lety při koupání otrávil oxidem uhelnatým a zůstává ve vegetativním stavu. Péče o Šimonka je pro rodiče velmi nákladná, proto by studenti rádi vybrali peníze na léky, zdravotní pomůcky a rehabilitační a fyzioterapeutickou péči.

patronka: Jaroslava Nováková
místo: Valašské Meziříčí, Zlínský kraj
období realizace: 1. 12. 2017 – 22. 12. 2017
projekt byl podpořen částkou 5 000 Kč na realizaci akce a 33 641 Kč pro příjemce pomoci


PROJEKTY Z ROKU 2017
Úsměv sluší každému (Moravskoslezský kraj)

Jaké je to být modelem a zúčastnit se focení kalendáře? To si vyzkoušely děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrá kočka v Opavě. S pomocí dvou studentek Ostravské univerzity, Nikoly a Evy, nafotily nástěnný kalendář pro rok 2017, který si mohli zájemci od ledna do března zakoupit a přispět tak na volnočasové aktivity v nízkoprahovém zařízení. Dívky současně uspořádaly sbírku na Mikulášskou nadílku, k níž jeden z partnerů přispěl i potravinami do balíčků pro děti. S pomocí 87 dárců a přispěním Nadace Via získaly Nikola a Eva částku 17 744 Kč, kterou zařízení použije na nákup výtvarného vybavení a výlety s dětmi.

P.S.O.S – PSÍ-ES-Ó-ES (Středočeský kraj)

Pomáhat může být psina, obzvlášť když jde o pomoc čtyřnohým kamarádům z psího útulku v Maršovicích. Útulku z blížící se zimou docházely prostředky na péči o nemocné pejsky, a tak se žáci z Jílového u Prahy rozhodli pomoci. Od listopadu do června uspořádali 4 benefiční akce, zaměřené na získání finanční a materiální pomoci pro útulek, ale také umisťovací výstavu psů nebo zábavnou Psolympiádu. Kromě organizace akcí věnovali svůj volný čas i v podobě venčení opuštěných pejsků a útulku by rádi pomáhali i v budoucnu. Projekt skončil velkým úspěchem. Díky benefičním akcím, Nadaci Via a dalším partnerům programu získal útulek na veterinární péči pro opuštěná zvířata 65 133 Kč.

Přes překážky ke hvězdám (Královéhradecký kraj)

Tři kamarádky, které se znají ze školních lavic, se rozhodly uspořádat benefiční akci na podporu Centra Orion pro mladé lidi s handicapem, kde společně působí jako dobrovolnice. I přes blížící se maturitní zkoušky z velikosti březnové akce Přes překážky ke hvězdám neslevily a vyplatilo se. Přednášky, umělecká vystoupení a bazar s 8 000 položkami, věnovanými obyvateli Rychnova nad Kněžnou, navštívilo přes 500 lidí a na akci vystoupili i cestovatel Ladislav Zibura a zpěvák Ondřej Ruml. Celkem dárci přispěli částkou 103 387 Kč. Do Centra Orion putovalo dohromady 118 387 Kč, které centrum použije na terapii EEG Biofeedback pro děti a mládež s poruchami pozornosti, soustředění, paměti a učení.

Pomoc pro Ládíka (Středočeský kraj)

Když se Ládíkovi spolužáci dozvěděli, že během prázdnin onemocněl leukémií, hned začali přemýšlet, jak svému kamarádovi a jeho rodině pomoci. Od listopadu do května tak díky nim proběhly čtyři benefiční akce – Vánoční jarmark, Prodejní bazárek, Velikonoční řehtání a Byšický maraton. Svou chutí pomáhat nakonec získali pro pomoc na akci rodiče i zaměstnance školy, Sbor dobrovolných hasičů Byšice a další obyvatele obce. Benefiční akce navštívilo téměř 1000 lidí, kteří přispěli částkou 83 251 Kč. Z výsledné částky 116 629 Kč se uhradí náklady na dopravu do Nemocnice Motol a potřebné léky a léčebné vybavení pro nemocného Ládíka.

Muffiny pomáhají (Karlovarský kraj)

Třída nutričních specialistů se rozhodla spojit sladké s užitečným a pomoci získat svým kuchařským uměním peníze pro Novorozeneckou JIP v Karlových Varech. Během zimy poctivě testovali různé recepty doma i v hodinách příprav pokrmů, aby na plánované akci dokázali přilákat co nejvíc dárců muffiny upečenými podle těch nejlepších receptů. Květnový prodej muffinů zlákal 128 mlsných jazýčků, jejichž majitelé přispěli částkou 8 170 Kč. Projektu se podařilo získat celkem 16 340 Kč, za které oddělení JIP pořídilo křeslo pro klokánkování novorozenců.

Minipodnik Smajlík (Moravskoslezský kraj)

V Minipodniku Smajlík není o úsměvy nouze. Kdo by se taky mračil, když může s kamarády někomu pomoci a ještě se přitom naučit spoustu nového. Tucet žáků ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Bílovci ve věku 14-15 let uspořádalo 6 benefičních akcí na podporu nedalekého ekologicko-vzdělávacího centra Jarošův statek. Pěvecká soutěž O zlatou notičku města Bílovce, Vánoční koncert a Vánoční tvoření s rodiči, Povalentýnská mňamka, prodej občerstvení při zápisu dětí do 1. tříd a Smajlíkovský blešák při Dni otevřených dveří prověřily nejen jejich organizační, ale třeba i kuchařské dovednosti. Každý přispěl tím, co uměl, a nakonec se děti radovaly z vybrané částky 13 881 Kč. Na podporu volnočasových aktivit pro děti v ekologicko-vzdělávacím centru Jarošův statek, kde se malí i velcí učí žít v souladu s přírodou, putovalo díky Dobro-druhům celkem 30 000 Kč.

Kreativní bazárek (Ústecký kraj)

Že i nechtěné oblečení ještě může udělat spoustu parády a pomoci dobré věci, dokázali žáci ze Základní školy Ruská v Litvínově. Na Valdštejnském zámku společně uspořádali Kreativní bazárek, jehož cílem bylo vybrat peníze na kočárek pro dvojčata v Kojeneckém ústavu v Mostě. Všechny dražené modely původně pocházely ze sbírky oblečení, do níž přispělo přes 600 lidí. Žáci je pak postupně přetvořili v unikátní kousky podle své fantazie. Při organizaci akce a tvorbě nových modelů pomáhaly další desítky dobrovolníků a zúčastnili se i mladí hokejoví hráči VC Verva Litvínov svou autogramiádou. Děti se s chutí chopily role módních návrhářů, samotných modelů i moderování celé akce a díky pohoštění, kreativní dílně a dražbě z módních přehlídky vybraly na kočárek pro dvojčata částku 17 140 Kč, kterou příspěvek Nadace Via navýšil na 32 140 Kč.

Benefiční bazar pro Robinson (Plzeňský kraj)

Letní tábory a zájmové kroužky jsou pro spoustu dětí samozřejmostí. Aby i holky a kluci ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Robinson v Klenčí pod Čerchovem, mohli strávit léto na táboře a poznat nové kamarády, rozhodla se pětice skautek uspořádat pro Robinson benefiční bazar. K akci se připojilo dalších 29 dobrovolníků, včetně dětí z Robinsonu, které přispěly do bazaru svými výrobky. Listopadová akce přinesla 16 459 Kč a s podporou Nadace Via a dalších dárců programu do Robinsonu poputuje částka 34 959 Kč. Děti z Robinsonu se díky pěti kamarádkám mohou už od zimy těšit na léto plné nových zážitků.

Aukce pro Petříka (Jihomoravský kraj)

S úsměvem a přáteli jde všechno lépe. Své o tom ví i Martin. Přátelé mu totiž pomohli uspořádat benefiční akci Aukce pro Petříka a získat tak finanční prostředky na nákup speciálně upraveného automobilu pro jeho malého brášku, který trpí svalovou dystrofií a zvýšenou lomivostí kostí. Benefiční akce proběhla v prostorách Vily Kateřina v Hodoníně a měla podobu dražby uměleckých předmětů, zážitků, sportovních dresů a dalších předmětů s podpisy známých sportovců. Nejdražší položkou se stal batoh olympijského medailisty Vítězslava Veselého z olympijské kolekce z Ria 2016, vydražil se za 13 000 Kč. Dražba 26 položek a prodej dalších sportovních a uměleckých předmětů vynesly 134 086 Kč a Petříkovi rodiče obdrželi díky Dobro-druhům a příspěvku Nadace Via na nákup speciálně upraveného automobilu celkem 149 086 Kč.

Aby se měla jako v ráji (Pardubický kraj)

Nápad, aby se měla postižená Natálka z Borové jako v ráji, vznikl nad keramickou hlínou. Nebo možná při malování, pletení z pedigu, drátování či modelování z fima. Přesně se to už nedozvíme, jedno je ale jisté. Jedenáct kamarádů z výtvarných kurzů v Poličce u Svitav se rozhodlo svůj talent spojit s podporou dobré věci a uspořádali společně 3 jarmarky. Prosincové Vánoce s Mozaikou i květnový Jarní květinkový bál princů a princezen měly na programu kreativní dílny a prodej výrobků od malých umělců, zábavný program pro celou rodinu, Kocourkof, cílil na milovníky koček. Akcí se zúčastnilo dohromady 1 520 návštěvníků a na nákup cvičebních pomůcek pro malou Natálku a na léčebný pobyt na neurorehabilitační klinice v Klimkovicích se dětem podařilo získat celkem 74 492 Kč.