Strategická podpora

Chcete podporovat dobročinné projekty Nadace Via systematicky? Záleží vám na dlouhodobém dopadu vaší finanční podpory?
Chcete se podílet na rozvoji komunitního života a filantropie?
Staňte se významným soukromým či firemním dárcem Nadace Via a začněte s námi měnit Česko k lepšímu.
Nabízíme vám:
— možnost pravidelné a dlouhodobé finanční podpory konkrétního tématu či programu
— pravidelnou zpětnou vazbu — poskytování informací o průběhu a dopadech programu, který podporujete
— osobní seznámení s podpořenými lidmi či organizacemi
— zasílání výročních zpráv
— možnost darování do nadačního jmění či na podporu zázemí a chodu nadace.
Dlouhodobě nás můžete podpořit také zasíláním pravidelného měsíčního příspěvku  on-line platební bránou.
Rádi se s vámi sejdeme osobně a představíme vám možnosti spolupráce.

 

Lukáš Hejna, lukas.hejna@nadacevia.cz / Tel.: 732 983 118