Spolek Slovácko sa učí, z.s. otevřelo v září 2018 spolu s pomocí rodičovské veřejnosti  Svobodnou slováckou školu v obci Hostějov. Záměrem je se zapojením dobrovolníků z řad obce, jejích představitelů a aktivních občanů vybudovat zázemí pro společné setkávání a společné aktivity, při kterých se budou setkávat všechny generace občanů, a to z řad starousedlíků a rodičů s dětmi, které budou do obce pravidelně dojíždět do komunitní svobodné školy. Tímto způsobem bychom rádi sblížili a posílili vztahy v již fungující komunitě a zároveň umožnili její rozšíření o nově příchozí členy komunity, neboť obec je poměrně nízce obydlená a vnímáme jako důležité utváření dlouhodobých vzájemných pevných vazeb. Z projektových peněz byl zakoupen materiál na zbudování zastřešeného altánku pro společné setkávání a vybavena dílnička, ve které budou moci předávat své zkušenosti zejména starší obyvatelé obce další generaci i nově příchozích členů komunity a učit je základům rukodělných prací.

slovackaskola.cz
facebook

realizátor: Slovácko sa učí, z.s.
místo: Hostějov (Uherské Hradiště), Zlínský kraj
období realizace: 1. 7. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč

  • Program: Živá komunita
  • Rok: 2018
  • Stát: Česká republika
  • Kraj: Zlínský