Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Dušan Martinčok, OZ Zrejme

Stanica Záhreb (Stanice Záhřeb) je mobilní mezigenerační kulturní centrum, které je reakcí nejen na uzavření pečovatelského domu pro seniory v Záhřebské ulici, ale také na potřebu zapojování seniorů do každodenního života. V rámci svého projektu se Dušan a jeho tým pokouší vytvořit kreativní prostor s využitím místní infrastruktury jako je knihovna, divadlo, centrum pro bezdomovce i místní hospoda, které poskytnou duchovní a  kulturní zázemí pro seniory a lidi různých generací. Stanice Záhřeb propojuje talenty a dovednosti svých členů a vyzývá je, aby se sami aktivně podíleli na tvorbě programu. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Slovenská republika

Constanta Dohotaru, Centrul de Urbanism

Micle Pedestrian Street (“Pěší zóna v ulici Micle”) je participativní projekt, jehož cílem je zahájit přeměnu ulicMicle na pěší zónu. Nachází se v samém srdci Kišiněva. Komunita je tu různorodá, skládá se z místních obyvatel, podnikatelů, zaměstnanců, úředníků místní samosprávy, lidí pracujících v oblasti kultury a vzdělávání, jakož i návštěvníků centra města a “lidí ulice”. Projekt reaguje na malou identitu obyvatel s komunitou, umocněnou nedostatečnou identifikací lidí s daným veřejným prostorem.  

Během realizace projektu chce projektový tým aktivně zapojit komunitu do všech aktivit tak, aby lidé žijící a pracující v této oblasti veřejný prostor využívali přátelským a inkluzivním způsobem. Místní komunita se tak naučí být slyšet, vyjadřovat své potřeby a přání, identifikovat své místní zdroje a naučit se je využívat. Poselství, které chce tým vyslat, zní: městský prostor lze využít udržitelným způsobem. I běžní občané mají mít slovo při jeho vytváření a používání. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Moldavsko

Barbara Šabachová, Komunitní centrum Kampa

Bářina komunita funguje v samém srdci turistického centra Prahy – na Malé Straně. Pracuje v neziskové organizaci jménem “Komunitní centrum Kampa”, která se snaží propojovat místní komunitu již 12 let. Před pár lety otevřeli prostor Salla Terrena, kde probíhají koncerty, výstavy, debaty, workshopy, setkání filmového klubu atd. Nicméně obyvatel čtvrti neustále ubývá a centrum Prahy je horším a horším místem pro život. Ve svém projektu se proto chce Bára zaměřit na zlepšování kvality života v centru tak, aby se Malá strana stala místem, kde lidé chtějí žít, ne odtud utíkat pryč. Chce toho docílit pomocí několika kroků: organizováním nejrůznějších akcí pro místní, vyjednáváním s radními Prahy 1, pořádáním veřejných setkání se zastupiteli, komunikací s místními obyvateli. Chce podpořit skoro ztracené sebevědomí a víru místníchže se situace stále může změnit k lepšímu. Báry snem je Malá Strana, kde žijí v sousedství lidé, kteří se navzájem znají a na ulici se i pozdraví. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Anastasia Beridze, Narodna Dopomoha Ukraine

Historicky měla komunita města Chernivtsi multikulturní charakter a byla velmi tolerantní, což se ovšem v posledních dekádách značně změnilo –  zejména vlivem migrace, ekonomickým a politickým potížím a válce na východní Ukrajině. Základním předpokladem komunitního rozvoje je vytvoření silného pocitu zodpovědnosti sdíleného všemi členy komunity. Projekt Anastasie se zaměřuje na podporu těch nejjednodušších forem odpovědného chování v rámci všech skupin komunity (rodin, teenagerů, mládeže, seniorů, místních autorit, iniciativ, neziskovek, atd.). 

 Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou. 

 • Program: ViabilityNet 3.0.
 • Rok: 2018
 • Stát: Ukrajina

Nadace Josefa Plívy – Sejdeme se v nadaci

Markéta Houserová a Mikuláš Medlík chtějí s pomocí dalších aktivních lidí oživit historický dům a zahradu Nadace Josefa Plívy na svitavském náměstí. Mají v plánu rozšířit povědomí o tomto místě u zdejších obyvatel  a využít prostory ke kulturním a společenským akcím. Budou se tu pořádat inspirativní sousedská setkávání, promítání, workshopy  či vyprávění pamětníků. Díky tomu se rozroste komunita lidí, která o dům bude pečovat. Vznikne nekomerční prostor, kde lidé můžou uskutečňovat své nápady a zapojit se do dobrovolnické práce pro město.

realizátor: Nadace Josefa Plívy
místo: Svitavy
období realizace: 10/2019 – 10/2020
projekt byl podpořen částkou:

 

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Naplaveno z.s. – Mezi vesnicí a městem – Překvapení jiného pohledu

Spolek Naplaveno funguje krátce, ale má již za sebou aktivity, ve kterých se propojili obyvatelé Jistebnice a sousedních osad. A
to skrze netradiční kulturní akce, díky nimž se mohli obyvatelé potkat nově a jinak. Na Jistebnicku je sice rozvinutý spolkový
život, málokdy však dochází k propojení mezi spolky a sousedními osadami. Spolek Naplaveno chce vytvářet takové akce, které dopomohou k setkávání různorodých obyvatel. Akcí je v plánu hned celá řada. V září proběhne Zažít Jistebnici jinak přímo v Jistebnici, na listopad se připravuje Oživená stodola, která má poukázat na historii malé osady Stružinec a v další ze sousedních osad proběhne masopustní průvod ve kterém se objeví netradiční masky, které si obyvatelé sami vytvoří.

 

realizátor: Naplaveno, z.s.
místo: Jistebnice
období realizace: 9/2019 – 2/2020
projekt byl podpořen částkou: 44 000 Kč

 

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Spolek Sedlecká – Vildův mlýn

Spolek Sedlecká s jistebnickými dobrovolníky se snaží zachránit Vildův mlýn. Dobrovolníci zde během brigád a sousedských setkání spojených se záchranou mlýna vytvořili skupinu, která cítí potřebu se dále setkávat a realizovat se v dobrovolnické práci pro svou obec. Spolek zjistil, že lidé by zde rádi strávili delší čas a zdrželi se, ale v současné době zde není možnost a důvod delšího spočinutí.  Plánují tedy vytvořit prostor pro sousedské posezení u kávy, nejen pro turisty ale hlavně pro místní, kteří se zde budou moci potkat a plánovat další aktivity spojené s opravou mlýna, vybudování expozice zaměřené na bohatou jistebnickou historii a také plánování kulturních akcí.

realizátor: spolek Sedlecká
místo: Jistebnice
období realizace: 10/2019 – 10/2020
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč

 

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Radka Vokatá – Oprava pergoly a rozšíření místa pro posezení a grilování

Lenka Mixová spolu s dalšími nadšenci z města Husinec- Řež přišla s nápadem vytvořit v obci místo, které bude sloužit ke grilování a setkávání sousedské komunity. Chtějí k tomu využít již stojící altán, opravit ho a rozšířit o posezení a gril. Díky tomu by se toto místo mohlo využít víceúčelově, a to nejen k setkávání ale i pořádání sousedských akcí. Projekt bude mít přínos jak pro rodiny s dětmi, tak pro všechny obyvatele, kteří se chtějí sejít na popovídání a opékání špekáčku.

realizátor: Radka Vokatá
místo: Husinec – Řež
období realizace: 10/2019 – 8/2020
projekt byl podpořen částkou: 10 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Rodinné centrum Jasmínka – První půlrok Rodinného centra Jasmínka, z.s. v Brně-Líšni

Skupina rodičů z Brna-Líšně se rozhodla založit Rodinné centrum Jasmínka, které bude poskytovat obyvatelům sídliště prostor pro komunitní setkávání a akce. Chtějí vytvořit místo, kde bude možnost setkávat se v rámci tematických komunitních aktivit. Záměr je, aby místo bylo zcela otevřené pro různé skupiny. Prostory také budou zázemím pro přípravu větších komunitních akcí organizovaných každý měsíc nebo i těch, které vzniknou na základě podnětů zapojených lidí.  Příležitost něco společně tvořit a setkávat se dostanou tak různé skupiny obyvatel, které často na sídlišti žijí izolovaně.

Realizátor: Rodinné centrum Jasmínka z.s.
Místo: Brno
Období realizace: 9/2019 – 6/2020
Projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč

 

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Vedlejší kolej z.s. – Multifunkční centrum Vedlejší kolej

V Novém Boru zcela chybí univerzální dostupný prostor pro kohokoliv, kdo nemá potenciál a prostředky pronajmout si např. městské divadlo. Není kde uspořádat výstavu amatérských výtvarníků, školní divadelní přehlídku, koncert začínající kapely nebo promítání filmů.
Spolek Vedlejší kolej z Nového Boru se proto rozhodl využít a přeměnit zanedbané prostory bývalého železničního skladu v multifunkční prostor. Prostor, který by měl sloužit pro komunitní a společenské setkávání a zároveň  jako zázemí novým nápadům, se kterými lidé z obce přijdou.

realizátor: Vedlejší kolej z.s.
místo: Nový Bor
období realizace: 8/2019 – 11/2019
projekt byl podpořen částkou: 94 500 Kč

 

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký