Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Hello Run 2021

Dobro-druhy z Ostravy spojuje nejen Hello škola, ale také zájem o principy demokracie a chuť přicházet s návrhy na zlepšení školního života a výuky. Místní studenti a studentky už několik let navštěvují Domov Čujkovova pro seniory. Chodí sem hrát deskové hry nebo něco zazpívat, ale benefici nikdy nezkoušeli, proto je nadchla možnost podpořit domov také finančně. Mají v plánu uspořádat benefiční běh, který bude přístupný nejen v rámci sítě kolem školy a rodin dětí, ale také veřejnosti.

Patron: Dennis Hennhofer
Místo: Ostrava

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Eska pro Eričku

V týmu druhého ročníku sociálního oboru na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi najdete sportovkyně, umělkyně, intelektuálky i bohémky. A do budoucna mají velké plány – chtějí studovat, bavit se a pomáhat. V rámci Dobro-druhů chtějí pomoci tělesně postižené Eričce, která potřebuje intenzivní rehabilitace neproplácené pojišťovnou. Od své patronky mají slíbeno, že je zaučí v šití, zapůjčí šicí stroje, umožní jim zůstat „po škole“, a pak se společně pustí do výroby nahřívacích polštářků, které budou prodávat ve svém okolí a na dni otevřených dveří. Počítají i s tím, že si polštářky samy koupí domů – prý na léčení bolesti hlavy z nadměrného učení. 😊

Patronka: Hana Truncová
Místo: Chrudim

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Klokánek na koni

Tři Káti, Tea a Zdeněk se znají ze studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Spojuje je zájem o práci s lidmi, hlavně s dětmi, ale také vztah k umění. Pedagogická fakulta je podporuje v tom, aby zvládali nejen teorii sociální práce, ale dostali se do kontaktu i s realitou. Pojmy jako participace či solidarita si tak budou moci vyzkoušet v praxi – společně vytvoří charitativní sbírku, za které pak zafinancují zážitkový den na farmě pro děti z místního Klokánku plný zvířat, her a dobrot. Zároveň pro děti zakoupí hygienické potřeby, jako jsou dětské pleny, prací prostředky apod. A proč právě pro ně? Dobro-druzi vnímají, že děti svěřené do péče Klokánku nemají zrovna jednoduchý start do života a je nutné udělat maximum pro to, aby zažily hezké dětství, alespoň na chvíli.

Patronka: Michaela Valášková
Místo: Ústí nad Labem

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Plastík pomáhá planetě Zemi

Pro tým školního parlamentu vlašimské Základní školy Vorlina je důležité dělat smysluplné projekty. Tvoří ho dvacet dětí od 2. do 9. třídy a všechny se podílely na přípravě projektu, ve kterém chtějí pomoci ostatním spolužákům – v tom, aby porozuměli důležitosti třídění odpadu. Tím ve výsledku pomohou přírodě od zbytečné zátěže. V rámci zábavného osvětového odpoledne budou účastníci na různých stanovištích získávat body za splněné úkoly, které se ve spolupráci se sponzorskou firmou promění na peníze, za které pořídí odpadkové koše, vyrobí letáky s pravidly třídění a zajistí odběr odpadu.

Patronka: Lenka Proschková
Místo: Vlašim

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Spojujeme generace

Pět kamarádek a spolužaček z týnského gymnázia nejprve trápila hořící Austrálie a chtěly informovat své spolužáky o tomto problému. Postupně přišly společně se svou patronkou na to, že by bylo skvělé pomáhat přímo v místě, kde žijí. Proto s celou třídou uspořádají benefiční běh na podporu místního domova pro seniory. Tam ale jejich pomoc neskončí – chtějí se také stát dobrovolnicemi a navštěvovat obyvatele domova pravidelně, aby jim pomohly od pocitů smutku a osamění. Doufají, že se jim ve škole podaří rozběhnout filantropickou tradici!

Patronka: Martina Furková
Místo: Týn nad Vltavou

 • Program: Dobro-druzi
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Modernizace obalovny v Týništi nad Orlicí vzbuzuje obavy mezi obyvateli města

Výstavba obalovny živičných směsí v Týništi nad Orlicí vyvolala odpor části místních lidí již před lety, ale tehdejším odpůrcům se nepodařilo prosadit požadavek na posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). V roce 2018 představila obalovna plán na změnu zdroje vytápění ze současného plynu na hnědouhelný prach. Změna může přinést řadu negativních dopadů na životní prostředí i samotné obyvatele města a okolních obcí. Místní lidé, o generaci mladší než původní odpůrci výstavby obalovny, chtějí zadat oponentní posudky a vyvolat debatu veřejnosti o plánovaném záměru.

realizátor: Lukáš Tošovský
místo: Týniště nad Orlicí
období realizace: 6/2020 – 5/2021
projekt byl podpořen částkou 28 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Podaří se zachránit mokřad Žabák v Lysé nad Labem?

Na východním okraji Lysé nad Labem se nachází mokřad Žabák. Je na pozemcích, které patří městu. To se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který má v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Realizace areálu by ohrozila existenci mokřadu, protože se jedná o velké zastavěné plochy, včetně plánovaného parkoviště. Hrozí také kontaminace vod, které dále odtékají do rybníků a dále až do Labe. Proti zničení mokřadu se ozvali místní lidé, místní spolky, odborníci, instituce jako je Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny. Cílem projektu je získat odbornou studii, která pomůže přesvědčit vedení města i Středočeského kraje, aby upustili od realizace projektu na území mokřadu a mokřad byl zachován a chráněn.

realizátor: Martin Tužinský
místo: Lysá nad Labem
období realizace: 8/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Občané okrajových částí Brna nevzdávají úsilí o lepší trasu dálnice D43

Územní studie, která doporučuje trasování dálnice D43 přes brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky, tedy kolem Brněnské přehrady, má být součástí aktualizovaných zásad územního rozvoje pro Jihomoravský kraj. Spolek Občané za D43 jako obchvat celého Brna s podporou Nadace Via připravil na podzim 2019 informační kampaň upozorňující na připravované kroky Jihomoravského kraje. Vznikla petice a připomínky ke krajským zásadám územního rozvoje, ale proces schvalování dokumentu stále pokračuje. Díky sbírce na Darujme.cz spolek organizuje sérii akcí u Brněnské přehrady a zahájil kroky, jejichž cílem je odmítnutí navrženého trasování D 43 právní cestou.

realizátor: Občané za D43 jako obchvat celého Brna, z.s.
místo: Brno
období realizace: 8/2020 – 7/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Obyvatelé Životic na Ostravsku odmítají staronové plány na výstavbu silnice

Životice jsou městskou částí Havířova s příjemným mikroklimatem, skoro polovinu území tvoří zeleň ovocných sadů a přilehlého lesa. Projekt silnice č. I/11 pochází ze 60. let 20. století, z doby rozvoje těžby uhlí. Počet obyvatel města Havířova ale spíše klesá a stávající silnice dopravní nápor zvládají bez větších problémů. Oživení plánů na výstavbu nové silnice znepokojilo obyvatele Životic, kteří poukazují na to, že v krajině zdevastované těžbou uhlí existuje více možností, kudy trasu vést. Místní lidé založili spolek a zorganizovali petici, kterou podepsalo skoro 4 500 občanů. Zadávají odborný biologický průzkum pro posouzení vlivu silnice na životní prostředí a chtějí seznámit všechny obyvatele města s možnými dopady silnice na ekologickou situaci.

realizátor: Životice Sobě, z.s.
místo: Havířov-Životice
období realizace: 6/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Zahrada pro budoucnost

Základní škola ve Velkých Popovicích buduje jedlou zahradu, která bude lákat k setkávání napříč všemi věkovými skupinami. Přispěje k lepším studijním výsledkům žáků, lepšímu zdraví a také psychické vitalitě všech lidí v jejím blízkém okolí. Všichni lidé, kteří navštíví zahradu,budou moci využít její plody, které zahrada díky přírodním procesům a lidské práci bude moci nabídnout. Povede lidi k setkávání a socializaci díky kulturním akcím, které zde budou pořádány. Zahrada se v neposlední řadě také stane útočištěm pro mnohé živočišné druhy. Ve Velkých Popovicích si tak vytvoří vlastní malý div světa.

program: Živá komunita
realizátor: Základní škola Velké Popovice, příspěvková organizace
místo: Velké Popovice, Středočeský kraj
období realizace: 5/2020 – 9/2020 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2020
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský