Zde najdete mapu projektů, které Nadace Via podpořila
v posledních dvou letech v celém Česku (mapu postupně doplňujeme)

[put_wpgm id=7]

Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Přátelé Malvazinek, z. s.: Zamezení demolici a výstavbě – Na Loužku 8

Pražské Malvazinky patří ke stabilizovaným územím Smíchova a jsou součástí památkové zóny. V malé ulici Na Loužku se v současnosti nachází vila čp. 1880 z roku 1929 obklopená původní terasovitou zahradou. Majitel chce vilu zbourat, zahradu vykácet, na jejich místě postavit bytový komplex s garážemi. Občané se snaží přesvědčit místní samosprávu o nevhodnosti záměrů developera, jsou sbírány podpisy na petici, zapojují se do řízení vedených stavebním úřadem. Projekt je dle názoru spolku Přátelé Malvazinek precedentním příkladem výstavby, která je pro danou oblast nevhodná a vede k postupné likvidaci cenných čtvrtí.

realizátor: Přátelé Malvazinek, z. s.
místo: Praha
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

 • Program: Rychlé granty
 • Rok:
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Vimpersko, z. s.: Územní plán – Vimperk, Vodník

Odborné posudky týkající se lokality Vodník ve Vimperku, které byly až doposud vypracovány, hovoří jasně pro zachování přírodního charakteru tohoto údolí. Spolek Vimpersko se již 3 roky snaží o jeho ochranu. Přesto všechno se už v pořadí 3. zastupitelstvo města rozhodlo, že se jimi nemusí řídit a vychází vstříc soukromým zájmům, kterého se tohoto území týkají. Dává prostor soukromému investorovi, aby nechal zpracovat posudek na krajinný ráz ohledně zvýšení regulativu výškové hladiny stavby, kterou zde hodlá vybudovat, a to za situace, kdy odborná stanoviska vypracované Krajským úřadem, posudek Agentury pro ochranu přírody a krajiny a dokonce i SEA objednaná a zaplacená městem hovoří jasně proti zvýšení výškových limitů staveb na Vodníku. Jako účastník řízení o Pořizování změny č. 2 ÚP Vimperk nechává spolek vypracovat další odborný posudek a využívá právních služeb, aby tento postup města i soukromého investora zastavil.

realizátor: Vimpersko, z. s.
místo: Vimperk, Jihočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 21 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Arnika – Centrum pro podporu občanů: Metropolitní plán v roce 2019

Metropolitní plán Prahy čelí kritice odborníků, dotčených orgánů, městských částí Prahy i občanů. Arnika shromáždila odborné připomínky, které využily stovky občanů Prahy k oficiálnímu podání. Náměstkem pro územní rozvoj byla Arnika přizvána, aby na oficiálních schůzkách navrhla řešení nejkritičtějších problémů. Spolupracuje s odborníky, organizuje nová setkání spolků, občanů i městských částí a pokračuje v kampani v médiích a na sociálních sítích.

realizátor: Arnika – Centrum pro podporu občanů
místo: Praha
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 16 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Alternativa středočeské D3, z. s.: Podpora obcí dotčených záměrem středočeské dálnice D3

Středočeský úsek dálnice D3, pokud by byl realizovaný, poškodí podle názoru řady místních obyvatel životní prostředí (hluk, emise, zábory, voda aj.) mnoha obcí a krajinu Posázaví, Neveklovska, Benešovska a Českého Meránu. Právě probíhají řízení o udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a blíží se řízení o umístění stavby. Spolek Alternativa středočeské D3 pořizuje expertní autorizované biologické průzkumy území dotčeného trasou plánované dálnice.

realizátor: Alternativa středočeské D3, z. s.
místo: Benešovsko, Středočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Krajina pro život, z. s.: Krajina pro život

Spolek Krajina pro život bojuje za zachování přírodního prostředí a orné půdy na pozemcích v okolí obce Průhonice. Momentálně je aktivní zejména v prostoru tzv. komerční zóny Čestlice jih, která bezprostředně sousedí s obytnou čtvrtí obce Průhonice a kde se připravuje zastavění téměř 40 hektarů dnes orné půdy. V místě jsou dle zjišťovacího řízení přítomny dva druhy zvláště chráněných živočichů a dle zákona by měl být zásah do jejich ochranných podmínek možný pouze ve veřejném zájmu. V této věci podal spolek vícero odvolání a 4 žaloby, z nichž jednu již pravomocně vyhrál.

realizátor: Krajina pro život, z. s.
místo: Průhonice, Středočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Živé Kornice, z. s.: Optimalizace trasy dálnice D35 v okolí Litomyšle

Spolek Živé Kornice se snaží ve spolupráci s odborníky upravit podobu dálnice D35 v okolí Litomyšle tak, aby měla co nejmenší negativní dopady na obyvatelstvo žijící v jejím okolí. Využívá přitom služby specializované advokátní kanceláře a nezávislých odborníků na hluk. Podle názoru spolku totiž Ředitelství silnic a dálnic v případě trasy dálnice D35 dlouhodobě špatně komunikuje s veřejností, svoji povinnost projednat vše s dotčenými lidmi plní jen formálně. Po konzultacích s nezávislými odborníky vychází najevo, že alternativy existují a jsou reálné.

realizátor: Živé Kornice, z. s.
místo: Kornice, Pardubický kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Spokojené Díly, z. s.: Zachraňme jih Kuřimi

Plánovaná výstavba „jižního obchvatu“ Kuřimi provázaného s budoucí dálnicí D43 by mohla ovlivnit hlukem a zplodinami životní prostředí místních obyvatel, především v lokalitě Díly za Sv. Jánem. Problémy pro obyvatele nové obytné zóny Za sv. Jánem mohou mít spojitost s developerským projektem v oblasti Kuřim-Záhoří těsně vedle existující silnice I/43 v úseku Česká-Lipůvka, který by byl ovlivněn severní variantou obchvatu. Spolek Spokojené Díly zastupuje obyvatele jižní části Kuřimi v příslušných řízeních a pořizuje alternativní dopravní studii, která poslouží jako podklad pro další jednání.

realizátor: Spokojené Díly, z. s.
místo: Kuřim, Jihomoravský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 35 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Rekreační sporty Ráječko, z.s.: Ráječkovské divadlení

Pod záštitou spolku Rekreační sporty Ráječko, z.s. plánuje organizátorský tým společně s obyvateli obce Ráječko připravit a zrealizovat hudební veselohru Noc na Karlštejně. Společná několikaměsíční práce na inscenaci má zapojeným lidem všech věkových kategorií umožnit vzájemně se poznat a vytvořit představení, které položí základy pro budoucí aktivity s širším aktivním zapojením místních.

http://rsrajecko.cz

realizátor: Rekreační sporty Ráječko, z.s.
místo: Ráječko, Jihomoravský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 40 400 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Levínek Olešnice z.s.: Komunitní prostor pro Levín

Klára Svobodová ze spolku Levínek Olešnice chce ve své obci zabít několik much jednou ranou. Probudit komunitní život, vytvořit bezpečné, kreativní a komunitní místo pro pobyt dětí, současně v tom samém místě vytvořit prostor pro setkávání se sousedy, ale i k procházkám, a k tomu všemu využít obecní louku, dvě ovocné aleje a borovicový háj, které jsou léta zarostlé, neudržované a nenavštěvované. Klára chce ve své malé zapadlé obci, kde není vůbec žádná občanská vybavenost (dokonce ani hospoda a hřiště ne) vytvořit užitečný a příjemný prostor, který bude sloužit všem a na kterém také bude všem záležet a budou o něj pečovat. Jen tak lze zlepšit i vztahy lidí mezi sebou a zvýšit jejich zájem o místo, kde všichni společně žijeme.

realizátor: Levínek Olešnice z.s.
místo: Levín, Královehradecký kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Markéta Ubíková: Nová RiviÉra

Sousedé ze sídliště Riviéra ve Frýdku-Místku se rozhodli naplánovat budoucí využití a podobu veřejného prostoru v jejich sousedství. Jejich cílem je posílení vztahů uvnitř místní komunity a také vytvoření těsnější vazby lidí na místo, kde žijí. Dále chtějí představit koncept komunitního plánování zástupcům vedení města a předložit jim výstup ve formě zprávy s návrhy dalších kroků. Lidé ze sídliště Riviéra věří, že pozitivní zkušenost z realizace a výstupů komunitního plánování motivuje vedení města k využití takto získaných podnětů v průběhu dalšího rozvoje lokality a budoucímu využívání komunitního plánování v rozvoji města.

realizátor: Markéta Ubíková
místo: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 52 700 Kč

 • Program: Živá komunita
 • Rok: 2019
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský