Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Obnova tradičního zemědělství v Rumunsku

Covasna, Rumunsko

Velmi ambicióznímu projektu se rozhodla věnovat svou energii Kinga Bereczki, matka 3 dětí a zakladatelka organizace Covasna Community Foundation. Cílem je uchovat tradiční postupy v zemědělství a navrátit původní druhy ovocných stromů a dalších plodin na pole. Region Covasna je typický vysokým podílem obyvatel (50%, cca 115 000), kteří žijí ve venkovských oblastech a živí se zemědělstvím. Ekonomika je tu ve velké míře závislá na malých farmách. Projekt je zejména významný svým rozsahem: 1200 zapojených rodin, 17 lokálních komunit, 30 místních firem, dále pak místní neziskové organizace, děti, dobrovolníci a v neposlední řadě také komunální politici.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.

 • Program: ViabilityNet 2.0
 • Rok: 2014
 • Stát: Rumunsko

Občanská fóra v regionu Valmiera

Valmiera, Lotyšsko

Inese Bosa z lotyšské organizace Valmieras novada fonds, se rozhodla, že je třeba „nakopnout“ místní organizace k předkládání zajímavých projektů. Jako první krok proto zorganizovala 12 setkání s názvem „mini občanské fórum“ pro organizace a komunity z oblasti Valmiera a přilehlých 6 okresů. Během fóra si jeho účastníci ujasnili své potřeby, našli podobně smýšlející lidi a shlédli video příběhy a příklady dobré praxe komunitních projektů. V návaznosti na tato setkání vzniklo několik projektů, které byly z fondu Valmieras novada podpořeny.

V rámci projektu, podpořeného Nadací Via, vznikla také brožura představující Valmieras novada fonds dárcům i žadatelům o podporu.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.

 • Program: ViabilityNet 2.0
 • Rok: 2014
 • Stát: Lotyšsko

Sociální podnikání a komunitní loďky v Lotyšsku

Liepaja, Lotyšsko

Ieva Lāce je světoběžnice, která se zapojila do projektů po celém světě (např. v Thajsku, Indii, Sierra Leone či v Argentině). Vystudovala management se zaměřením na sociální podnikání a své zkušenosti nyní přijela zúročit do svého rodného městečka Liepaja v Lotyšsku. V projektu, podpořeném Nadací Via, vsadila na své schopnosti inspirovat další lidi ve svém okolí. Pro svůj projekt si vytyčila smělý cíl – aktivizovat místní neziskovky a podpořit je v sociálním podnikání. Ideálem měl být podnik, který by následně generoval další doplňkové aktivity pro místní komunitu. Tento sen se jí splnil. Jako nástroj posloužila loď, kterou místní pomalovali tradičními symboly. Její využití je široké – kromě turistů ji nyní využívají i místní obyvatelé a školy. V rámci projektu proběhly také další aktivity zaměřené na přírodu a tradice, např. komunitní sázení stromků či tradiční uzení ryb na ohni.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.

 • Program: ViabilityNet 2.0
 • Rok: 2014
 • Stát: Lotyšsko

Gornji Milanovac a jeho problémy s odpadem

Gornji Milanovac, Srbsko

Bojan Milovanović je ekologický aktivista, optimista a muž velkých cílů i činů. Spolu s kamarády založil organizaci GM Optimist, prostřednictvím které již zrealizovali 24 různých projektů zaměřených na ekologii, eko osvětu a podporu dobrovolnictví ve své komunitě. V současné době je nejvíce trápí vysoká úroveň skládkování a malá míra třídění a recyklace odpadů. V rámci projektu, podpořeného Nadací Via vznikl mimo jiné filmový dokument představující budoucí možné scénáře odpadového managementu v dané lokalitě. Dokument byl představen veřejnosti a doplněn několika veřejnými setkáními s komunálními politiky, novináři a experty.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.

 • Program: ViabilityNet 2.0
 • Rok: 2014
 • Stát: Srbsko

Experimentální prostor pro setkávání v Kaunasu

Žemieji Šančiai, Kaunas, Litva

Iniciátorem projektu je Arnoldas Stramskas, student současné politické filozofie, který se aktivně věnuje komunitní práci ve čtvrti Žemieji Šančiai. Spolu s týmem nadšenců vytvořili místo k setkávání ve veřejném prostoru s názvem Kiosk. V rámci projektu, podpořeného Nadací Via, uspořádali sérii setkání a workshopů pro veřejnost, kde debatovali o možnostech a potenciálu využití tohoto prostoru. Slovy a popsanými flipchaty to však neskončilo. Do projektu se zapojila i DIY dílna (do-it-yourself – udělej si sám), díky které se místní naučili navrhnout a vlastnoručně vyrobit víceúčelový nábytek, který se začal ihned hojně využívat při veřejných akcích (např. workshopech, bleším trhu) v okolí Kiosku. Na slavnostní odhalení pak dorazilo několik stovek lidí a oživení vztahů v komunitě bylo téměř hmatatelné. Projekt zaštítila organizace VšĮ Penki, keturi plius.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.

 • Program: ViabilityNet 2.0
 • Rok: 2014
 • Stát: Litva

Karlínské cyklostezky v ohrožení

Praha: Záchrana karlínských cykloobousměrek

Pro Karlín se připravují velké změny. K 1. listopadu se zavedla mnoho let plánovaná zóna placeného stání, s ní byly ale spuštěny i velké změny pro tamní cykloobousměrky. Část se jich má rušit, ve zbytku mají být piktokoridory vybroušeny a nahrazeny cyklopruhy. V podstatě se jedná o zásadní nabourání karlínské zóny prostupné pro jízdu na kole, tak jak ji obyvatelé znají a používají. Dle sdružení Auto*mat jsou tyto změny nezákonné a proto se rozhodlo za karlínské cyklostezky bojovat podáním žaloby. Auto*Mat prosazuje lepší prostředí a kvalitní život ve městě a spolupracuje se všemi obyvateli Prahy, kterým není lhostejná podoba jejich města.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

O podobě města mají spolurozhodovat jeho občané

Rokycany: Chceme zpět k řece – odborné přednášky pro veřejnost

V Rokycanech zastupitelstvo připravuje projekt na zkapacitnění koryta Klabavy a Holoubkovského potoka a zabezpečení protipovodňové ochrany města, který se však jeví jako kontroverzní a to z mnoha důvodů. Největším nedostatkem celého procesu je fakt, že se o něm rozhoduje za zavřenými dveřmi bez možnosti participace veřejnosti – ta zůstává dostatečně neinformovaná. V rámci projektu se bude realizovat veřejná debata, jejíž cílem je je rozpoutat veřejnou diskuzi a přesvědčit zastupitele, aby město Rokycany zadalo alternativní studii protipovodňových opatření tzv. přírodě blízkým způsobem, která by byla diskutována se širokou veřejností, byla platná své době, přírodním podmínkám a aktuálnímu pohledu na řešení vodohospodářské problematiky a plánování veřejného prostoru.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Veřejná diskuze nad biatlonovým areálem ve Vimperku

Vimperk: Informační kampaň o biatlonovém areálu ve Vimperku

Ve Vimperku má v údolí Křesánovského potoka a u umělé vodní nádrže Vodník vzniknout biatlonový areál za cca 50 mil. Kč. Tento areál zcela změní krajinný charakter této oblasti – údolí zanikne a vzniklý prostor má být proměněn na dráhu na běžecké lyžování s tribunami a střelnicí pro biatlon. Projekt má mít rozpočet asi 50 mil. Kč, přičemž celý roční rozpočet města Vimperk je 160 mil. Veřejnosti nebyla předložena konkrétní studie, jak bude areál vypadat, nebyly vypracovány analýzy ekonomické návratnosti, ani SWOT analýza. S projektem byli seznámeni pouze zastupitelé na veřejnosti nepřístupném pracovním zastupitelstvu. Prostřednictvím informační kampaně bude veřejnost zapojena do diskuze o stavbě biatlonového areálu.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Společnými silami za čisté ovzduší v Čelákovicích

Čelákovice: Občané pro lepší ovzduší v Čelákovicích

Problém kvality ovzduší v Čelákovicích je politikum, které různým způsobem zpracovávají různé zájmové skupiny. Nyní se objevilo i na kandidátkách do krajských zastupitelstev, čehož by spolek rád využil. Na jaře 2016 proběhla televizní reportáž o tom, jak únik popílku ze slévárny TOS-MET poškodil automobily zdejších obyvatel, což byl impuls, aby se o problém konečně začalo zajímat i vedení města. Cílem projektu je jednat nezávisle na politických představitelích a oslovit přímo obyvatele, aby apelovali na své zástupce. K tomu poslouží vydání informačního letáku o kvalitě ovzduší v Čelákovicích a veřejná beseda.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Busking do pražských ulic patří!

Praha: Praha buskingu otevřená

Projekt navazuje na projekt předchozí projekt spolku Nerudný fest. Ten měl za cíl zahájit diskuzi o problematice buskingu a prosadit záměr změny vyhlášky upravující pouliční umění v Praze, konkrétně podporou Petice za zachování živého umění v Praze a prosazením jejích požadavků. Petici podepsalo téměř 5 000 lidí a celé téma bylo široce medializováno. Ačkoli se nakonec velmi těsně nepodařilo požadavky obsažené v petici prosadit na ZHMP, iniciativě se podařilo probudit zájem politiků o toto téma. Cílem tohoto projektu je příprava návrhů novely stávající vyhlášky, tak aby pouliční umění v Praze bylo opět vítanou součástí života ve městě. Díky projektu vznikne rešerše právní úpravy buskingu v zahraničí a návrh nové vyhlášky.

Projekt jsme podpořili částkou 21 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha