Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Jak zachránit cenné budovy v centru Ostravy

Ostrava: Nejen za záchranu Ostravica – Textilia

Skupina obyvatel chtěla něco udělat s pokračující devastací bloku tří budov v centru Ostravy, z nichž nejznámější je budova bývalého obchodního domu Ostravica – Textilia. Pomocí informační stezky, vedoucí kolem bloku chátrajících objektů, chtěli lidé upozornit na hodnoty, které Ostrava v těchto památkových objektech ztratila. Stezka má poukázat na akutní potřebu nalezení způsobu záchrany bloku budov a pomoci informovat běžné obyvatele Ostravy o nedávné minulosti objektů a jejich aktuálním stavu.

Projekt jsme podpořili částkou 22 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Společnými silami za nový sad v Troji

Praha 7: Obnova ovocného sadu v Podhoří

Městská část byla nositelem projektu na obnovu původního ovocného sadu v Praze Troji. Obyvatelé Troje a Podhoří společně naplánovali výsadbu dřevin a rozmístění mobiliáře na dlouhodobě nevyužívaném pozemku. I samotná realizace projektu poté proběhla na bázi dobrovolnické práce. Prostor se otevřel nejen obyvatelům Podhoří, ale i jeho návštěvníkům a vznikl také nový průchod z ulice V Podhoří k řece a cyklotrase.

Projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč.

http://www.mctroja.cz/

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Symbolické i skutečné zapouštění kořenů

Vroutek: Alej občánků

Cílem projektu bylo posílení vztahu občana k jeho městu. Symbolika zasazení stromu za každého nově narozeného občánka obce ukázala, že lidé, stejně jako stromy, mají v místě a čase své kořeny. Konkrétní místo výsadby aleje a druh stromů bylo vybráno ve spolupráci s veřejností. Projekt realizovalo občanské sdružení Budíček.

Projekt byl podpořen částkou 46 500 Kč.

https://cs-cz.facebook.com/budicekos

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Náměstí jako prostor, kde se pořád něco děje

Nová Říše: Živé náměstí

V Novoříšském kulturním spolku si dali za cíl probudit život ve městě. Centrem dění se stalo náměstí s dominantou místní kašny, které je samo o sobě zajímavým místem. V rámci projektu se zde začaly konat znovuoživené jarmarky, společné sousedské pikniky, koncerty, dílny, výstavy. Kromě pořádajícího spolku se do organizace zapojila také místní škola, obec, a především samotní novoříšští občané.

Projekt byl podpořen částkou 86 000 Kč.

www.nokus.novarise.cz

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Vysočina

Sbírání místních řemesel, tradic a příběhů

Lípa: Hurá za sousedy!

V rámci projektu spolku TILIA vznikly tři mapovací týmy dětí a dospělých, které sbíraly informace o historii obce, o řemeslech a místních tradicích. Sběr probíhal zejména formou zaznamenávání rozhovorů s pamětníky a starousedlíky. Z nasbíraných podkladů vznikl učební materiál pro žáky místní ZŠ, který však je přístupný široké místní veřejnosti. Součástí projektu byla i putovní výstava, která výsledky mapování představí.

Projekt byl podpořen částkou 67 500 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Vysočina

Nasloucháme sousedským vyprávěním

Polánky nad Dědinou: Polánky se probouzejí

Cílem projektu, který realizovalo místní sdružení Pro Polánky, o.s. bylo zmapovat historii obce Polánky nad Dědinou prostřednictvím vyprávění místních obyvatel. Sesbírané příběhy však nebyly jediným výstupem projektu. Současně zde vzniklo například také ochotnické divadlo, které místním občanům poskytuje příležitosti k tvůrčím setkáváním, nebo nová tradice sousedských bleších trhů.

Projekt byl podpořen částkou 67 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Netradiční volnočasové aktivity spojují!

Hořepník: Od souseda k sousedovi aneb Hry bez hranic

Lidem ve spolku Hořepnicko, o.s. utkvěly v živé paměti kdysi tolik oblíbené televizní Hry bez hranic. Rozhodli se je proto v lokálním měřítku přenést do současnosti. Do sportovních aktivit se zapojily smíšené týmy z okolních obcí. Každý měsíc se svým sousedům blíže představila jedna obec. Vyvrcholením projektu bylo sportovní klání v netradičních disciplínách. Fotografie ze soutěží posloužily jako oživení tradiční hořepnické pouti.

Projekt byl podpořen částkou 82690 Kč.

www.horepnicko.cz

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Vysočina

Skauti uspořádali koncert pro lesní mateřskou školku

Židlochovice: Benefice pro Výhonek

Mladí vedoucí skautského oddílu z Židlochovic uspořádali benefiční akci na podporu lesní mateřské školy, jejíž hodnoty jsou jim blízké. Za vybrané finance podpořili materiální zázemí školky. Součástí akce byl prodej rukodělných výrobků dětí i rodičů a k vystoupení skauti oslovili písničkáře a další umělce z nejbližšího okolí. Na přípravě repertoáru koncertu a zajištění divadelního představení se podíleli i někteří členové spolku Výhonek. Jejich společným cílem bylo připravit atraktivní program pro děti i dospělé – prostě pro celou rodinu.

Podpořili jsme částkou 2 500 Kč na pořádání akce. Výtěžek akce zdvojnásobujeme až do výše 15 000 Kč.

 • Program: Pomáhej
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Živá kronika města

Horažďovice: Dobřany – město příběhů

Diakonie Západ provozuje v Horažďovicích tzv. Místo pro všechny – Havlíčkovka. Místo s velkým potenciálem stát se vyhledávaným cílem setkávání a seberealizace aktivních občanů. Prostředkem, který k tomu povede, se stala tzv. živá kronika města – setkávání dětí, mladých lidí a seniorů na společných besedách a výstavách.

Projekt byl podpořen částkou 50 300 Kč.

www.diakoniezapad.cz

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Lepší územní plán

Jihlava: Územní plán profesionálně!

Cílem podpořeného projektu je spojit síly jihlavské odborné veřejnosti a organizací k vytvoření tlaku na radnici. Veřejnost do rozhodování radnice chce být zapojena, proti plánu vzniklo už několik různých akcí občanského odporu. Zatím se ale odpůrci nespojili. Pokud se názor veřejnosti do územního plánu otisknout nepodaří, chce právě vznikající spolek aktivních lidí napadnout územní plán žalobou.

Projekt jsme podpořili částkou 19 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Vysočina