Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Proti otevření uranového dolu

Brzkov: Stop těžbě

Spolek Naše budoucnost bez uranu vznikl jako reakce na záměr vlády otevřít těžbu uranové rudy nedaleko obce Brzkov na Vysočině. Informovanost obyvatel je podle spolku nízká, a proto se spolek zaměřil na předávání zjištěných faktů obyvatelům.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Vysočina

Sedmipatrová budova by byla moc

Praha 8: Odvolání proti Obytnému souboru Sluncová

V tomto projektu měl spolek Karlín sobě za cíl zastavit výstavbu Obytného souboru Sluncová a páteřní komunikace propojující ulice U Sluncové a Pernerova. Sedmipatrová budova ze skla a železobetonu by podle sdružení necitlivě zasahovala do rázu klidové zadní části Karlína pod vrchem Vítkov. Nerespektuje výšku okolních staveb, zastiňuje přilehlé sportoviště, budovu školy a podle sdružení nesplňuje zásadní zákonné požadavky.

Projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč.

www: http://www.karlinsobe.cz/

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Rovné podmínky pro všechny zemědělce prodávající v Praze

Praha: Pražský byznys s farmáři

V tomto projektu se sdružení Acta non verba, zaměřilo na farmářské trhy, protože podmínky pro pořádání se v jednotlivých městských částech diametrálně lišily. Sdružení zjistilo, že někteří pořadatelé musejí platit a jiní naopak dostávali zaplaceno, takové nerovné podmínky svádějí ke korupci. Cílem sdružení bylo odstranit tuto nerovnost.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.

www: http://www.kverulant.org

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Obchvat má vést jinudy

Znojmo: Podpora účasti znojemské veřejnosti na analýze územně plánovací dokumentace a přípravě Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Ve Znojmě je podle spolku Obchvat přes třicet let politiky prosazovaná silnice, kterou slovem obchvat označují poněkud nesprávně. Podle sdruření je trasování zastaralé a nereaguje na současnou situaci a budoucnost. Spolek Obchvat usiluje o přehodnocení projektu ze 70. let a chtělo ho soudně napadnout. Požadovali, aby se představitelé města zasazovali o skutečný obchvat ve větší vzdálenosti od města.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč z výtěžku produktu ČSOB Private Banking – Karta dobré vůle.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Za záchranu historické budovy školy

Černovické sdružení: My školu nedáme

Cílem bylo zabránit prodeji budovy staré školy a dosáhnout jejího využití pro širokou veřejnost. Město jako majitel budovy se totiž budovu rozhodlo prodat. Podle sdružení by v budově mohlo vzniknout něco smysluplného, co by mohli využívat všichni obyvatelé, třeba kulturní centrum. Spolek chtěl upozornit širokou veřejnost a připravit petici, která by podpořila oficiální návrh na zastavení prodeje a využití budovy pro veřejné účely.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč z výtěžku produktu ČSOB Private Banking – Karta dobré vůle.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Co má vzniknout na volné ploše na sídlišti?

Praha: Místo pro volnočasové aktivity – Barrandov

Projekt se zaměřoval na dosažení smysluplného využití pozemků v západní části sídliště Barrandov v Praze. Plánem totiž bylo postavit v této lokalitě hypermarket. V první fázi projektu aktivní místní chtěli zjistit, jaké jsou názory obyvatel na využití této části Barrandova. Cílem bylo dosáhnout takových rozhodnutí o územním rozvoji této lokality, které by eliminovaly pokusy o obcházení závazných regulací územního plánu a nedodržování urbanistické studie této lokality.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč z výtěžku produktu ČSOB Private Banking – Karta dobré vůle.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Diskusí k obnově zeleně v centru města

Slavonice: Zastavení devastace lipové aleje v centru Slavonic

V blízkosti historického centra Slavonic došlo ke kácení stromů v lipové aleji – a to podle místních aktivních lidí bez dialogu zástupců města Slavonice s obyvateli a bez plánu na obnovu zeleně. Členové spolku chtěli kampaní zastavit hysterii z ohrožení obyvatel města pádem stromů a navrhnout koncepci veřejného plánování pro proměnu této lokality a analýzu postupu orgánů státní správy a místní samosprávy. Kampaň chtěli vést tak, aby nevedla ke konfrontaci zájmových skupin obyvatel, ale k dialogu mezi obyvateli, odborníky a zástupci místní samosprávy.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč, z toho 8 000 Kč pocházelo z výtěžku produktu ČSOB Private Banking – Karta dobré vůle.

www: http://eu-parky.eu/

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Proti průtahu městem

Plzeň: Průtah v Plzni nebude!

V Plzni se opět po více než 10 letech otevřela otázka budování průtahu po státní silnici I/27 přímo středem města. Prostředky z grantu místní aktivní Kontrolní skupina.cz chtěla využít na odborné oponentury dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí (zejména hluk, krajina a zdravotní rizika) a dále na právní konzultace a případné soudní poplatky.

Projekt byl podpořen částkou 17 000 Kč.

www: http://www.kontrolniskupina.cz

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Informování veřejnosti o rizicích spojených s výstavbou hal

Holešov: Účast na rozhodování u developerského záměru Panattoni Holešov

V rámci snahy minimalizovat rizika poškození vodního zdroje pro 28 000 obyvatel se sdružení Za zdravé a krásné Holešovsko chtělo zaměřit na vypracování kvalitního vyjádření při posuzování záměru Panattoni Holešov (dvě obří cca půlkilometrové haly umístěné v blízkosti jímacích studní). Cílem bylo kvalitně oponovat úřední procesy a informovat místní obyvatele o rizicích spojených s tímto záměrem vůči zdroji pitné vody.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Zlínský

Jak zachránit cenné budovy v centru Ostravy

Ostrava: Nejen za záchranu Ostravica – Textilia

Skupina obyvatel chtěla něco udělat s pokračující devastací bloku tří budov v centru Ostravy, z nichž nejznámější je budova bývalého obchodního domu Ostravica – Textilia. Pomocí informační stezky, vedoucí kolem bloku chátrajících objektů, chtěli lidé upozornit na hodnoty, které Ostrava v těchto památkových objektech ztratila. Stezka má poukázat na akutní potřebu nalezení způsobu záchrany bloku budov a pomoci informovat běžné obyvatele Ostravy o nedávné minulosti objektů a jejich aktuálním stavu.

Projekt jsme podpořili částkou 22 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský