Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Park Balabenka pro všechny

Praha 9: Park Balabenka

V roce 2015 byl na Náměstí na Balabence v Praze 9 realizován Městskou částí Praha 9 projekt revitalizace Park Balabenka s podporou evropských fondů a to zcela bez předběžného projednání s občany a obyvateli lokality. Tato revitalizace byla provedena v režimu udržovacích a parkových úprav bez ohlášení a souhlasu vlastníků sousedních pozemků. Tímto postupem byli poškozeni dotčení vlastníci, kteří tak neměli možnost se vyjadřovat k zamýšleným a realizovaným úpravám. Podle názoru několika nezávislých odborníků vyžadovala revitalizace parku souhlas s ohlášením a nemohla být realizována zcela bez povolení. Cílem projektu je dosáhnout (i soudní cestou) dodatečného stavebního řízení, aby se dotčení vlastníci sousedních nemovitostí měli možnost vyjadřovat k provedeným změnám a domáhat se nápravy.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Obnova kapličky svatého Vojtěcha v Nepomuku

Nepomuk: Naděje pro kapličku Šlépěje

Barokní kapličku Šlépěje svatého Vojtěcha nechal postavit v roce 1682 hejtman zelenohorského panství František Táborský z Hirschenfeldu. Stojí prý na místě, kde byl z potoka vytažen kámen, na němž zanechal svatý Vojtěch při kázání pod vrchem Zelená hora své otisky. Tento kámen je dnes zanesen do podlahy kaple. V současné době má kaplička dosti zuboženou fasádu. Cílem projektu je obnova památky – jejích povrchů, podlahy, izolace a finálních nátěrů. Do projektu bude zapojena i místní veřejnost, například letní fotosoutěží „Kde Nepomučané zanechali své šlépěje“ (fotografie z cest a dovolených), výzvou k zasílání historických fotografií místa, výtvarnou soutěží „Namaluj kapličku Šlépěje“ pro děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy či slavnostním procesím k obnovené kapličce spojené s krátkým kázáním a poděkováním.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.

 • Program: Fond kulturního dědictví
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Místní obyvatelé zachraňují poničené památky

Žďár u Doks: Obnova kříže v obci Žďár u Doks

Náplní projektu je obnova kříže s kamenným soklem v obci Žďár u Doks v Máchově kraji, bývalých Sudetech, kde byla většina drobných památek zničena po 2. světové válce. Záchrana památky byla iniciována samotnými obyvateli obce Žďár, kteří zachránili zbytky poničené památky. Zachoval se pouze poničený pískovcový sokl kříže s nikou. Chybí pískovcová hlavice a kovový kříž. Jedná se o jednu z pouze tří památek v katastru obce. Místní občané budou při obnově památky spolupracovat a dále se o obnovenou památku starat.
Spolek se obnovou a dokumentací památek ve svém regionu zabývá již od roku 2002. V nevyužívaných památkách se snaží pořádat kulturní akce a upozornit tak na stav jednotlivých památek. V roce 2006 uspořádal spolek za podpory Nadace Via konferenci o drobných památkách, ke které vydal i sborník se zkušenostmi a návody k opravě drobných památek.

Projekt jsme podpořili částkou 36 507 Kč.

 • Program: Fond kulturního dědictví
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Křížek v Lipinách – drobná památka Středních Čech

Nečín: Na cestách Sedlčanskem s příběhy – Příběh č.1 Křížek v Lipinách

Drobné památky jsou často svědkové lidských příběhů a událostí v krajině. Křížek v Lipinách je jedním z nich. Na místě, kde stával, se odehrávaly dramatické události typické pro český venkov padesátých let. Zavalený a značně poničený kříž náhodou odkryl majitel nedaleké usedlosti při rozšiřování cesty. Renovace památky bude provázána s odkrytím, zaznamenáním a zpracováním souvisejících historických událostí tak, aby na sběru dat, jejich zpracování, rekultivaci památky a souběžném vzdělávacím programu mohly participovat všichni obyvatelé bez rozdílu. Reportáž z renovace a informace o doprovodném programu bude zveřejněna v místním periodiku a na webu Místo pro život a Cesty venkova. Výstup projektu bude zpracován do příběhu s fotodokumentací a ilustracemi. Součástí projektu bude i zpracování dalších devíti příběhů upravených regionálních památek Sedlčanska.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Fond kulturního dědictví
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Obnova barokní kapličky v Nepomuku

Nepomuk: Naděje pro kapličku Šlépěje

Barokní kapličku Šlépěje svatého Vojtěcha nechal postavit v roce 1682 hejtman zelenohorského panství František Táborský z Hirschenfeldu. Stojí prý na místě, kde byl z potoka vytažen kámen, na němž zanechal svatý Vojtěch při kázání pod vrchem Zelená hora své otisky. Tento kámen je dnes zanesen do podlahy kaple. V současné době má kaplička dosti zuboženou fasádu. Cílem projektu je obnova památky – jejích povrchů, podlahy, izolace a finálních nátěrů. Do projektu bude zapojena i místní veřejnost, například letní fotosoutěží „Kde Nepomučané zanechali své šlépěje“ (fotografie z cest a dovolených), výzvou k zasílání historických fotografií místa, výtvarnou soutěží „Namaluj kapličku Šlépěje“ pro děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy či slavnostním procesím k obnovené kapličce spojené s krátkým kázáním a poděkováním.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.

 • Program: Fond kulturního dědictví
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Oprava kostela sv. Jiljí a jeho okolí

Lubenec: Dvě hřbitovní branky

Spolek se opravě kostela sv. Jiljí, u kterého se hřbitovní branky nachází, věnuje již od roku 2008. Aby mohl mít hřbitov kolem kostela krásný vstup ze dvou míst, je zapotřebí rozebrat čtyři sloupy a restaurovat je. Do sloupů budou zasazeny brány, které pouze za materiál věnuje místní odborné učiliště v Podbořanech. Do branek budou navíc zakomponované vitráže, které sponzorsky dodá společnost Skloart z Lubence. Kdysi byla Libyně u Lubence zapomenutou obcí. Poté co zde, v okolí kostela sv. Jiljí, začal působit spolek dobrovolníků a nadšenců, začali také lidé v okolí opravovat svoje vlastní domy a do obce se vrátil život. Tomu má napomoci i tento projekt.

Projekt jsme podpořili částkou 39 041 Kč.

 • Program: Fond kulturního dědictví
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Renovace pomníčku rodu Lažanských

Lubenec: Zastavme se a zapusťme kořeny!

Předmětem projektu je pomníček z konce 19. století, který se nachází v místech bývalé obce Struhaře (dnes součást Vítkovic u Lubence). Jedná se o pomníček rodu Lažanských, jímž Vladimír Lažanský vzdal hold svým předkům. Pomníček je umístěn na provizorním podstavci, který je ve špatném stavu. Hrozí tedy jeho zřícení. Oblast Lubenecka je, jako oblast bývalých Sudet, oblast problematická. V současnosti se navíc o obci hovoří jako o jedné z lokalit vhodných pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Množství lidí, převážně mladší generace, proto na život v obci rezignovalo. Záměr celého projektu je vzbudit v místní komunitě mladých lidí zájem o okolí svých domovů a potažmo tedy i o drobné památky v krajině. A nedopustit tak, aby Lubenec šel ve stopách obce Struhaře. Místo pomníčku se má stát jakýmsi symbolem – místem, vhodným pro „zastavení se a zapuštění kořenů.“

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.

 • Program: Fond kulturního dědictví
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Obnova kříže a úprava jeho okolí

Radnice: Křížek ke Skomelnu

Radnice jsou městem s necelými 1800 obyvateli. Křížek, který je objektem projektu, se nachází na cestě mezi městem Radnice a obcí Skomelno. Kolem kříže vede vycházková trasa a místo je proto často navštěvováno obyvateli města. V současnosti se však kříž nachází v desolátním stavu, je zlomený. Na místě zůstal pouze kamenný podstavec se zbytky ulomeného kříže. Navíc je památka zarostlá keři a trávou. Cílem projektu je oprava památky a úprava přilehlého prostoru. Na místě bude vystavěna i lavička. Město zapojí do obnovy památky a jejího okolí veřejnost. Celý projekt vyvrcholí slavnostním odhalením opraveného kříže.

Projekt jsme podpořili částkou 13 456 Kč.

 • Program: Fond kulturního dědictví
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Obyvatelé Kuntratic zachraňují významnou památku

Česká Kamenice: Obnova zničeného kříže a jeho osvětlení v Kunraticích

Občanské sdružení Pod Studencem se věnuje ochraně a obnově památek a přírody již od roku 2007. Od té doby opravili členové spolku v okolí Studence již 21 drobných památek. Na začátku roku 2015 byl spolek osloven obecním úřadem, aby se podílel na obnově násilně poničeného Školního kříže v Kunraticích u České Kamenice. Členové spolku ocenili zájem obce o významnou památku a pustili se do sběru historických dat v děčínském archivu. Podařilo se rozluštit nápis na desce Školního kříže a poznat jeho historii. Kříž stál v centrální části obce u budovy školy od roku 1834. Památka postupně chátrala, ztratila ozdobné oplocení, tabulku INRI i lampu sloužící k osvětlení. Počátkem jara 2015 navíc do kříže narazilo nákladní auto a celou památku rozvalilo. Rozvalené pískovcové kvádry kříže byly těžkou technikou zavezeny do bezpečí, aby nebyly odcizeny. Spolek nyní konzultuje s restaurátorem obnovu kříže a jeho osazení zpět na původní místo. Na obnově se budou aktivně podílet i obyvatelé obce, kteří o stav kříže projevili zájem již v přípravné fázi projektu. Památka má potenciál stát se centrem dění v obci, tak jak tomu bylo v minulosti. Projekt vyvrcholí slavnostním požehnáním obnovené památce za přítomnosti děkana České Kamenice, obyvatel obce i rodáků. Do doby než bude obnoven, je připomínkou kříže květinový truhlík, který na místě nechala zhotovit obec a obyvatelé v něm pravidelně obměňují květiny.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Fond kulturního dědictví
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Zachování genia loci v obci Radkov

Radkov: Záchrana aleje v Radkově

Historická alej spojující barokní zámek v Dubové s obcí Radkov trpí intenzivním automobilovým provozem. Údržba je prováděna pouze formou nejnutnějších zásahů. Základ aleje tvoří staleté lípy, z nichž většina je ve stádiu rozpadu. O záchraně a obnově aleje se přitom hovoří už desítky let. V tomto roce diskuse graduje k závěrečnému rozhodnutí: Bude alej zachována? V jaké podobě? Na jedné straně existují silné argumenty pro zachování jedinečné aleje. Na straně druhé se formuje skupina prosazující pragmatické řešení dlouhodobého problému: vykácení lip po obou stranách silnice Radkov. Argumentem pro toto řešení je především bezpečnost dopravy a ekonomická „výhodnost“ Cílem projektu je prosadit zachování a obnovu historické aleje.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2016
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský