Zde najdete mapu projektů, které Nadace Via podpořila
v posledních dvou letech v celém Česku (mapu postupně doplňujeme)

[put_wpgm id=7]

Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Boj proti hazardu

Roudnice nad Labem: Kampaň proti hazardu

Skupina aktivních obyvatel z Roudnice nad Labem se účastní kampaně proti hazardu. V rámci kampaně naplánovali zorganizovat akci „Týden proti hazardu“ (se zapojením ZŠ a SŠ, místních neziskovek). Vzniknout měl web a spot na podporu osvěty a zákazu hazardu, jehož součástí budou informace o dopadech hazardu, zkušenosti z jiných měst, názory odborníků, příběhy lidí, kterým hazard zničil/ovlivnil život, apod. Dále chtěli usilovat o širší zapojení místních obyvatel do řešení tohoto problému.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Propojení sousedů skrze společný kreativní proces

Praha, Černý Most: Divadlo na Mostě

Spolek Laboratoř divadla utlačovaných, o.s. se rozhodl propojit handicapované obyvatele sídliště Černý Most II mezi sebou a zároveň s jejich sousedy prostřednictvím společné přípravy komunitního divadelního představení. Divadlo poskytlo obyvatelům “Čerňáku” prostor pro vytvoření a prohloubení vztahů v komunitě a posílení její vzájemnou solidarity a soběstačnosti. Komunitní divadlo je nízkoprahové – zapojit se může kdokoliv, kdo má chuť, není třeba „talent“ ani předchozí zkušenosti s divadlem.

Projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč.

www.facebook.com/laboratordivadlautlacovanych

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Místní historie ožila ve vyprávění pamětníků

Strupčice: Babičko, dědečku vyprávěj

Do sběru vzpomínek pamětníků se zapojily zejména místní děti. S pomocí dospělých nahrávky zpracovaly a zpřístupnily veřejnosti na internetu a na panelech interaktivní naučné stezky, která byla součástí projektu. Starousedlíci a nově přistěhovalí si tak ve Strupčicích mohou být zase o něco blíže prostřednictvím rozšiřování společného povědomí o historii obce.

Projekt byl podpořen částkou 89 700 Kč.

www.spolekstrupcice.cz

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Zachování zpravodaje, který vydávají sami obyvatelé

Úterý: Občanská osvěta v Úterý

Úterský list je nezávislý dvouměsíčník, který začali vydávat obyvatelé obce. Tento lokální zpravodaj vychází od ledna 2012 a jeho existence začala být ohrožena ukončením spolupráce ze strany městského úřadu. Cílem projektu bylo zachovat vydávání Úterského listu jako nezávislého lokálního zpravodaje, vydávaného občany města. Autoři chtějí nadále otvírat veřejnou debatu o problémech, které je v obci nutné řešit.

Projekt jsme podpořili částkou 12 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Prohlubování mezilidských vztahů pomocí hrnců a talířů

Těšetice: Sousede, pojď vařit!

Vaření je aktivita, která není nikterak určená věkem, vzděláním či společenským postavením. To si řekli v těšetickém spolku Jatar a vymysleli projekt, který účastníkům nabídl možnost zapojit se do komunitního vaření. Zázemí pro vaření poskytla stará místní stodola, kterému místní říkají „Humno“. Ta se v průběhu projektu dočkala od místních kuchařů a jedlíků také svépomocných oprav. Kromě toho vznikla z místních receptů také kuchařka, která zahrnula nejen tradiční hanácké recepty, ale také pokrmy zapomenuté či zcela nové.

Projekt byl podpořen částkou 59 100 Kč.

www.jatar.webnode.com

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Těžba, která má zničit odpočinkové místo

Chropyně: Stop těžbě štěrkopísku na loukách Hejtman u Chropyně

U Chropyně měl investor v plánu těžbu štěrkopísku. Těžba má probíhat po dobu 15 let, podle místního sdružení uprostřed biologicky cenných podmáčených luk. Lokalita je vyhledávaným místem odpočinku. Cílem občanského sdružení bylo informovat obyvatele o problémech, které s těžbou souvisí.

Projekt byl podpořen částkou 28 613 Kč z prostředků Nadačního fondu proti korupci.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Zlínský

Spory o výšku bytových domů

Brno – Černovice: Za kvalitní výstavbu na Kaménkách a dobrý život v Černovicích

V brněnské části Černovice investor měl v plánu výstavbu bytů. Ve dvou etapách zde mělo najít bydlení přes 5000 obyvatel, což podle místního sdružení představuje nárůst počtu obyvatel v Černovicích až o 60 % a zvýšení dopravní zátěže. Město také podle sdružení povolilo zvýšení bytových domů, nyní můžou být až devítipatrové. Sdružení chtělo podat žalobu u krajského soudu a založit internetové a facebookové stránky s aktuálními informacemi týkajícími se výstavby. Sdružení také chtělo vytvořit pracovní skupinu ze zástupců města, radnice, občanů a investora, kteří měli diskutovat o funkcích a výsledné podobě sídliště, a jejíž závěry budou pro investora závazné.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Vzpomínky pamětníků a sny nejmladší generace

Horní Maršov: Ten dělá to a ten zas tohle

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory se rozhodlo sblížit místní mládež se starší generací a najít jim cestu ke vzájemnému dialogu. Prostředkem k tomu byly nahrávané rozhovory dětí s pamětníky, ze kterých posléze vzniklo audio CD „Kronika do ucha aneb Ten dělá to a ten zas tohle v Horním Maršově”.

Projekt byl podpořen částkou 74 500 Kč.

http://sever.ekologickavychova.cz/

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Další obchodní centrum ve středu města?

Opava: Slezanka

V historickém centru města Opavy je od války nezastavěný prostor sloužící jako parková plocha. Pozemek vlastní město, v plánu byla výstavba obchodního centra. Proměnu středu města podle spolku Za Opavu vedení města s obyvateli nikdy nediskutovalo. V postavení dalšího obchodního centra v historickém jádru města spatřují lidé ze spolku Za Opavu negativní dopady. Výstavba podle nich přinese vysoké dopravní zatížení, umrtvení života ve středu města a degradaci architektonického výrazu historického centra. Cílem spolku bylo stavbě centra zabránit. Proto zorganizovali odborné a veřejné diskuze, diskuze s vedením města a petici za vypsání referenda.

Projekt jsme podpořili částkou 29 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Společná péče o stromy

Mžany: Obnova starého ovocného stromořadí s naučným okruhem pro školku a školu

V Mžanech kdysi stávala alej, známá jako „Třešňovka“. Obec Mžany se nyní rozhodla ji obnovit, vysázet tu nové ovocné stromy a společnými silami o alej dál pečovat. Přidaly se také místní děti, pro které se projekt stal zároveň vzdělávacím. A aby z toho měly i něco navíc, než jen znalosti, do zpracování ovoce ze stromů se zapojila i školní jídelna…

Projekt jsme podpořili částkou 34 263 Kč.

http://www.mzany.cz

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký