Zde najdete mapu projektů, které Nadace Via podpořila
v posledních dvou letech v celém Česku (mapu postupně doplňujeme)

[put_wpgm id=7]

Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Má stát v centru supermarket?

Starý Plzenec: Místní referendum Starý Plzenec

Skupina obyvatel se postavila výstavbě supermarketu v historickém centru města. Podle nich byl plán v rozporu s doporučeními architektů i s dokumentem Vize města. Místnímu sdružení se podařilo o supermarketu vyvolat referendum, ke kterému se snažilo přilákat co nejvíc obyvatel. Na informační kampaň mířily i grantové prostředky.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Jak oživit střechu supermarketu

Litvínov: Citadela park

Sdružení MY Litvínov tímto projektem chtělo oživit plochu na střeše jednoho z litvínovských supermarketů. Toto místo mělo dle původního projektu od roku 1999 fungovat jako veřejný park. Na střechu ale nikdo nechodil, nebyly tam žádné lavičky, nic, co by obyvatele lákalo. Sdružení si dalo za cíl místo uklidit, postavit zde různé herní prvky a po diskusi s architektem a místními architekty také mobiliář. Vzniknout by zde měla i bylinková zahrádka.

Projekt jsme podpořili částkou 50 000 Kč.

 • Program: Živé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Změny v územním plánu

Zdiby: Nový územní plán – nový start rozvoje obce

Podle skupiny místních obec Zdiby nejednala o změnách územního plánu zcela v souladu se zákonem. V obci zastupitelé tvořili územní plán, který v září 2014 krajský úřad zastavil pro nezákonnost, neboť pořizovatel neměl autorizaci k tvorbě územně plánovací dokumentace. Pravým důvodem tvorby této změny územního plánu bylo podle skupiny místních obyvatel rozšířit kanalizaci a čističku odpadních vod a vytvořit přístupovou komunikaci k rozsáhlým pozemkům nacházejících se v Přírodním parku Dolní Povltaví, a to z rozpočtu obce či ze získaných dotací. Se soukromým vlastníkem těchto rozsáhlých pozemků měl podle skupiny místních starosta obce uzavřenu neveřejnou smlouvu o spolupráci, ve které se obec zavázala, že na svůj účet vybuduje přístupovou komunikaci – včetně všech ostatních sítí a zajistí, aby pozemky byly převedeny do zastavitelných ploch.

Projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč, 20 000 Kč z prostředků Nadačního fondu proti korupci a 5 000 Kč z prostředků Nadace Via.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Místní se postavili kácení krásných dubů

Klecany: Klecanský ráj

Lesy ČR hodlají plošně kácet v Klecanském háji, který slouží jako místo odpočinku pro místní i turisty. Kácet mají především duby. Skupina aktivních lidí se rozhodla na problém upozornit a zároveň zachytit krásu Klecanského háje. Rozhodli se proto zapojit lidi do fotosoutěže na téma Klecanský háj. Snahou této informační kampaně bylo zamezit kácení dubů a zvýšit zájem místních lidí o dění ve městě.

Projekt Nadace Via podpořila částkou 11 tisíc korun.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Zapojení obyvatel do debaty o územním plánu

Dolní Novosedly: Podpora veřejné diskuse nového územního plánu

Obec chystal nový územní plán, který nahradí zastaralou územně plánovací dokumentaci z roku 2003. Okrašlovací spolek Podhorák usiluje o aktivní zapojení do nadcházející veřejné diskuse. Cílem projektu bylo získat expertní podporu pro účast spolku v tomto procesu na základě spolupráce s nezávislými odborníky a současně do této veřejné diskuse zapojit místní obyvatele.

Projekt Nadace Via podpořila částkou 15 000 Kč

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Místní se postavili rozsáhlé výstavbě v obci

Habří: Ochrana obce

Obec Habří se nachází v předhůří Šumavy. Vzhledem k umístění v CHKO a k historii obce je 90 % domů v obci staršího data výstavby. Některé z objektů patří pod dohled památkové péče. Na návsi se nachází budova staré tvrze, pivovar a stavby ve stylu selského baroka. V obci je plánovaná rozsáhlá výstavba rodinných domů, která podle místního spolku nebere ohled na okolní krajinu, na historické hodnoty obce a na urbanistickou koncepci. Cílem spolku Jihočeský habr bylo pomocí Rychlého grantu zredukovat počet nových domů a zasadit je co nejpřirozeněji do stávající zástavby obce, aniž by výrazně narušily krajinu a vzhled obce.

Projekt Nadace Via podpořila částkou 19 539 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Lidé se postavili proti nové elektrárně

Tanvald: Nesouhlas se stavbou geotermální elektrárny

V centru Tanvaldu má stát geotermální elektrárna. Tento projekt je spojen se třemi vrty do hloubky 4-5km, což podle místního sdružení přináší řadu rizik – zejména otřesů země, možné kontaminace a ztráty vod, znečištění ovzduší, zvýšeného výskytu mlh, hlučnosti nebo zvýšené prašnosti. Místní tvrdí, že výstavba, která může trvat roky, negativně ovlivní život obyvatelstva ve městě a návštěvnost celého regionu, který je závislý na turistice.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Lidé se postavili proti úložišti jaderného odpadu

Kraví Hora: Odborné vyjádření ve věci zařazení ploch pro skladování jaderného odpadu do Aktualizace č. 1 PÚR ČR

Spolek Nechceme úložiště Kraví Hora se v tomto projektu rozhodl upozornit na nesprávný postup státních orgánů při návrhu a veřejném projednání jedné z částí v jednání o výstavbě skladu jaderného odpadu, takzvané Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje (PÚR). Postup spolek považoval za netransparentní a nedostatečně odůvodněný. Z prostředků grantu si si sdružení nechalo vypracovat odborný posudek, který měl prověřit legislativní správnost postupu.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Místo setkávání

Chyšky: Proměna chyšecké návsi

Občané jihočeských Chyšek si před lety sami svépomocí postavili faru a chtějí i dál zlepšovat své okolí. Díky tomuto projektu společně vytvořili prostor pro setkávání a celkově zvýšili zájem ostatních obyvatel o své okolí. Proběhla série veřejných brigád. Během nich lidé upravili plochu kolem kostela sv. Prokopa a fary v obci Chyšky. Areál se nachází v centrální části obce v blízkosti návsi, jednoty, pekárny a zastávky autobusů -a slouží také jako zázemí pro letní kino.

Projekt jsme podpořili částkou 300 tisíc korun.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Oprava návsi

Nebovidy: Vraťme náves Nebovidům

Hlavním cílem činnosti občanského sdružení je obnova Nebovidské tvrze jako prostoru pro setkávání místních obyvatel a pro konání společenských a kulturních akcí. Místní se domluvili na společných brigádách a pustili se do práce. Z nepřístupných pozemků se podařilo odstranit zdi, otevřít areál a propojit ho se zbytkem obce. Historický objekt renesanční tvrze získal zpět svou důstojnost a Nebovidští mají krásné místo k setkávání a trávení volného času.

Projekt jsme podpořili částkou 300 tisíc korun.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský