Michaela Kreuterová

Pracuji jako ředitelka fundraisingu v Nadaci Via. Fundraising se stal mou vášní už v roce 2011, kdy jsem v humanitární organizaci ADRA dostala na starost fundraisingové kampaně a péči o drobné dárce. Mám zkušenosti jak se získáváním a pečováním o individuální i firemní dárce, tak s pořádáním různých benefičních akcí. V Nadaci Via se momentálně zaměřuji na fundraising od velkých dárců. Na fundraisingu se mi líbí to, že propojuje lidi z mnoha světů – z nezisku, komunit, manažery z byznysu i individuální dárce. A tihle všichni můžou společně měnit svět k lepšímu!

e-mail: michaela.kreuterova@nadacevia.cz