Fond T-mobile

O PROGRAMU

Společnosti T-Mobile Czech Republic dlouhodobě pomáháme administrovat každoroční grantové výzvy a tradiční zaměstnanecké sbírky.

GRANTOVÁ VÝZVA T-MOBILE POMÁHÁME

Každý rok vypisuje T-Mobile grantové řízení, jímž se snaží reflektovat aktuální společenská témata. V roce 2019 operátor podpořil třináct projektů zaměřených na mediální gramotnost a boj s dezinformacemi. V letošní grantové výzvě T-Mobile Pomáháme na téma Být spolu budou podpořeny projekty zaměřující se na řešení problému samoty a sociální izolace, který se zásadně zviditelnil a prohloubil v době koronavirové krize. Na boj se samotou T-Mobile věnuje 2 miliony korun, maximální výše grantu je 200 000 Kč. Uzávěrka přihlášek do grantového řízení je 31. července, výsledky pak budou vyhlášeny 11. září 2020. Více informací a podmínky grantové výzvy T-Mobile Pomáháme naleznete na stránkách T-Mobile.

AKADEMIE T-MOBILE

Akademie T-Mobile je intenzivní vzdělávací roční program pro neziskové organizace, který je založený na koučinku a expertním poradenství. V roli mentorů, koučů a lektorů se střídají zaměstnanci T-Mobile. Více informací zde.

KONTAKT:

Iva Maráková

manažerka partnerských projektů

   iva.marakova@nadacevia.cz
   734 322 324