Komunitní zahrada na dvorku uměleckého centra

Umělcům ze sdružení Anymous art, jejich dětem a sousedům z nejbližšího okolí se podařilo společnými silami na dvorku uměleckého centra vyrobit dřevěné vyvýšené záhony a založit tak komunitní zahradu. Podařilo se jim vytvořit vybavený prostor pro setkávání, přednášky a tvorbu, společně s dětskými návštěvníky. V centu nyní probíhají umělecké akce, tvořivé dětské dílny a vzniká zde trvalý prostor pro rozvíjení kreativity, ekologického povědomí a otevřené experimentální umělecké studio. 

realizátor: Anymous art
místo: Plzeň
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 64 000 Kč