Galina Dimitrova-Dimova obnovila ve své obci tradiční bulharské „chitalishte“

Galina Dimitrova-Dimova je kurátorka současného umění se zájmem o umění ve veřejném prostoru a sociálně angažované aktivity. Po přestěhování do malé bulharské vesnice Bela Rechka zde se svým manželem založila platformu ´Svoboda létat´, jejíž cílem je oživení vesnice a budování vazeb mezi generací starousedlíků a nově příchozími. Obec je totiž převážně obývaná staršími lidmi, je zde proto nedostatek mladých lidí a dětí, stejně jako společenských aktivit, díky nimž by vesnice ožila. Citelně zde chybělo také „chitalishte“ – tradiční komunitní a kulturní centrum. Galina za tímto účelem se svým manželem zrekonstruovala jednu místnost v budově bývalé školy. Díky Galině a její komunitě obec pomalu ožívá a proběhlo zde již mnoho akcí, jako dvoudenní sousedský festival, společné slavení Vánoc nebo aprílového 1. dubna.

Nadace Via projekt podpořila účastnici částkou 60 000,- Kč, mentorskou podporou a prostorem ke vzdělávání.