Kristýna žije v malé sudetské vesnici Kamenka s 200 obyvateli. Leží na vrcholu pohoří zvaného „Oderské vrchy“ spolu s dalšími dvěma malými vesnicemi. Kamenka (Kamitz) byla historicky, po mnoho staletí, až do konce druhé světové války, obývaná Němci. Generace Kristýny ​​je teprve třetí českou generací od 2. světové války, která v Kamence žije. Češi z různých částí České republiky a další etnické skupiny se usadili v Kamence po násilném poválečném odsunu Němců. V důsledku toho je populace významně heterogenní. 

Místní komunita nemá žádnou společnou historii, tradice, kulturu ani náboženstvíFungují tu dvě vzdělávací instituce (mateřská a základní škola), čtyři kluby (muži, ženy, hasiči a Naše Kamenka), z nichž každý pořádá akce během celého roku. Každá z činností je však izolovaná a kvalita v průběhu let klesá. To platí i pro aktivity, které pořádá Naše Kamenka. Závazkem pro budoucnost je tedy tvořit mosty a podporovat spolupráci mezi kluby a členy komunity s cílem posílit „tradiční“ aktivity, které každoročně pořádají a přispívají ke zvyšování kvality života v místní komunitě. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou.