Kristýna Ondřejová propojuje obyvatele a spolky sudetské vesnice Kamenka

Kristýna žije v malé vesnici Kamenka v Oderských vrších, která má přibližně 200 obyvatel. Kamenka byla po mnoho staletí obývaná Němci, po poválečném odsunu Němců se zde usadili Češi z různých částí republiky i další etnické skupiny. V důsledku toho je populace významně heterogenní a místní komunita nemá žádnou společnou historii, tradice, kulturu ani náboženství. Fungují tu mateřská a základní škola a několik klubů, z nichž každý pořádá akce během celého roku. Každá z činností je však izolovaná a jejich kvalita v průběhu let klesá. To platí i pro aktivity, které pořádá spolek Naše Kamenka, který Kristýna založila. Kristýna se proto pomocí svého projektu snaží tvořit mosty a podporovat spolupráci mezi spolky a členy komunity. Cílem je udržet a posílit pořádání tradičních aktivit, jako jsou Hody nebo Máje, a přispět tak ke zvyšování kvality života v místní komunitě.

Nadace Via projekt podpořila účastnici částkou 60 000,- Kč, mentorskou podporou a prostorem ke vzdělávání.