Kurz češtiny pro Ukrajince z Jablonného v Podještědí a okolí

Centrum svaté Zdislavy podporuje nově příchozí ve výuce českého jazyka. Mají dvě studentské skupiny, které se scházejí na tři vyučovací hodiny ve středu a v sobotu v místní základní škole, která jim bezplatným poskytnutím učeben vyšla vstříc. Studentům se věnují tři lektoři/ky, z nichž jedna je původem sama Ukrajinka. Mezi místními Ukrajinci převažují matky s dětmi, a proto byla nutnost zajistit program pro děti během výuky. Tuto službu obstarávaly matky po vzájemné domluvě samy. Od 1.5. 2022 do 1.7. 2022 probíhal jazykový kurz pro ukrajinské uprchlíky dvakrát týdně (30 účastníků), o prázdninách (1.7.2022 až 30.8. 2022) pak jednou týdně (14 účastníků). O kurz byl velký zájem, počet studentů klesl po konci školního roku, neboť se mnohé rodiny vrátily zpět na Ukrajinu. Přesto i nyní, tj. v září 2022, by v kurzu rádo pokračovalo více než 6 studentů. Lekce probíhaly v místní ZŠ, ale i v místních mokřadech u grilování, v cukrárně. 

realizátor: Centrum svaté Zdislavy z.s. 
místo: Jablonné v Podještědí, Liberecký kraj 
období realizace: 5/2022 – 8/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč