Developerská společnost usiluje o výstavbu komplexu 8 bytových čtyřpodlažních domů a to ve čtvrti, která je metropolitním plánem určena k zástavbě vesnického charakteru domy o max. 2 podlažích. Projekt podporuje vedení obce a část zastupitelstva. Dle názoru místních lidí obec nemá ani v dlouhodobém horizontu vyřešenou dopravní obslužnost, občanskou vybavenost (nedostatečné kapacity školky, školy, lékařské péče, zájmové kroužky, městská policie), chybí studie napojení na stávající výstavbu i urbanisticko-dopravní studie a plány, jak občansky a s respektem a citem začlenit nové obyvatele. Místní obyvatelé sdružení ve spolku Zdravé Dolní Počernice proto usilují o vydání nesouhlasného stanoviska s výstavbou. Probíhá intenzivní komunikace s dotčenými orgány, příprava petice, příprava informačních tiskovin a konzultace dalších kroků s právníky. 

program: Živá komunita
realizátor: Zdravé Dolní Počernice, z. s.
místo: Praha – Dolní Počernice
období realizace: 4/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč