Mumraj pro Ukrajince

V Horních Počernicích je hlášeno okolo 1600 nově příchozích, což je téměř 10 % obyvatel obce. Spolek Mumraj se zpočátku pustil do sběru potravin, oblečení a další materiální pomoci. Poté se začal věnovat i výuce českého jazyka a zajišťování volnočasových aktivit. V rámci projektu proběhly volná herna v odpoledních hodinách pro ukrajinské maminky, výuka češtiny v celkem 3 skupinách (dospělí i děti), zapojení místních Ukrajinců do dobrovolnických aktivit Mumraje (Pohádkový les, burzy oblečení a hraček), poskytnutí prostoru coworkingového centra pro dočasné poskytování služeb Ukrajinek a propagace jejich činnosti (kadeřnice, fotografka, manikůra) – koordinace a propagace projektu Počernický patron – propojení českých a ukrajinských rodin, školení českých rodin zapojených do projektu (jak a s čím správně pomáhat), pomoc konkrétním jedincům hlavně v orientaci a jazykové bariéře prostřednictvím rodilé Ukrajinky, která již léta žije v Praze a hovoří plynně česky,  listopadová Setkávárna, kde  nabídli prostor místní komunitě k diskusi nad aktuálními tématy,  jedním z těchto témat bylo i zapojení ukrajinských uprchlíků. Největší radostí byly kurzy češtiny, které vedly 2 místní dobrovolnice – učitelky v důchodu nadšené z toho, že mohou zúročit své letité zkušenosti a zároveň pomoci.  Největší pokrok a snaha byly znát u dětí. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Mumraj, z.s.
místo: Praha 9 – Horní Počernice, Hlavní město Praha
období realizace: 6/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč