Spolek Na jedné vlně zastupuje občany při tvorbě územního plánu Všenor

Živá komunita Česká republika Středočeský

Cílem projektu spolku Na jedné vlně je zapojit veřejnost do rozhodování o dění v obci, směřování obce do budoucna a do veřejně prospěšných aktivit. Klíčovým úkolem zůstává připomínkování nově vznikajícího územního plánu, kde vystupuje spolek jako tzv. zástupce veřejnosti.

realizátor: Na jedné vlně, z. s.
místo: Všenory
období realizace: 1/2021 – 12/2021
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč

Sdílejte :