Příprava územního plánu je v obci Všenory již dlouho diskutovaným tématem. V minulém volebním období se objevily návrhy na změny, které by umožnily masivní výstavbu, a staly se tak na začátku roku 2018 předmětem obecního referenda. Občané tento plán odmítli a dali tak mimo jiné najevo nesouhlas s postupem obecního zastupitelstva, které své kroky s občany nijak nediskutovalo a snažilo se okolnosti jednání s investorem tajit. Nicméně po cca roce a půl aktuální zastupitelstvo rovněž neumožňuje zapojování veřejnosti do rozhodování, neposkytuje informace a odůvodnění svých kroků, nezjišťuje potřeby. Obec stagnuje, lidé ztrácejí v ovzduší neustálých hádek zastupitelů i neschopnosti přijít k informacím chuť se do místního dění zapojovat. To chce změnit spolek Na jedné vlně, který plánuje fungovat jako hlídací pes kroků zastupitelstva a dát místním nástroje k získání kvalitních a ověřených informací, především v souvislosti s přípravou nového územního plánu.

realizátor: Na jedné vlně, z. s.
místo: Všenory
období realizace: 3/2020 – 3/2021
projekt byl podpořen částkou 15 000 Kč