Nejsme ztracení v ČR

Vita melior je malá organizace, která se věnuje vzdělávacím, poradenským a charitním aktivitám. Charitní aktivity před vypuknutím válečného konfliktu směřovaly na Ukrajinu a byly zaměřené hlavně na nemajetné osoby, s problémy jako inkontinence, kterým se dostávala materiální pomoc – hlavně inkontinenční pomůcky a nezbytné potraviny. Od založení organizace spolupracuje při realizaci charitních aktivit s neformální skupinou Boží milost. Neformální skupina Boží milost vznikla spontánně, se záměrem ukrajinských věřících, kteří zde v ČR trvale žijí, pomáhat doma. Projekt plánuje uspořádat tři edukační odpoledne o reáliích ČR. 1. Odpoledne o sociálních a zdravotních službách v ČR. 2. Odpoledne věnované právnímu systému s hlavním zaměřením na pracovní právo, včetně odkazu ke trestnímu právu. 3. Odpoledne věnované školství a kultuře. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Vita melior, z. s.
místo: Praha 3 – Žižkov, Hlavní město Praha 
období realizace: 1.12.2022 – 31.3.2023
projekt byl podpořen částkou: 40 420 Kč