Obyvatelé Dolan nad Vltavou zkrášlí ulici u zdejší základní školy 

Obyvatelé Dolan nad Vltavou, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí a zároveň mají zájem podpořit dobré sousedské vztahy, zrevitalizují okolí ulice Ke Škole a založí zde bylinkový záhon. Místní obyvatelé se budou aktivně podílet na založení zahrady, základní i mateřská škola pak zahradu využije k edukaci a zapojení dětí. Ředitelka základní školy, která s nápadem na revitalizaci přišla, uspořádána příklad seminář zaměřený na louhování bylinek a přípravu čajů. Obec díky projektu také zlepší péči o okolí ulice, která prošla v loňském roce opravou.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Základní škola Dolany nad Vltavou 
místo: Dolany nad Vltavou, Středočeský kraj 
období realizace: 5/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou  55 000 Kč   

Projekt jsme podpořili díky daru společnosti Hornbach.