Obyvatelé Nymburka nevzdávají vyjednávání o provozu lakovny a znečišťování prostředí

Ve středočeském Nymburku dochází podle místních ke znečišťování půdy provozovnou, která nedodržuje správné postupy pro práci s odpadem. Areál společnosti se navíc nachází v ochranném pásmu Poděbradky. Spolek ČČK v Poděbradech společně se Spolkem Permanent problematiku dlouhodobě vnáší do veřejné debaty skrze letáky, petice i medializaci. Cílem podpořeného projektu je nyní snaha o zahrnutí provozovny do registru vypouštěných emisí, případně o zastavení provozu ve městě.   

realizátor: Oblastní spolek ČČK Nymburk Poděbrady 2
místo: Nymburk
období realizace: 12/2021 – 12/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč