Obyvatelé pražských Hřebenek usilují o zachování cenných staveb i zeleně ve své čtvrti

Pražská čtvrť Hřebenky se nachází v oblasti mezi náměstím Kinských a Strahovským stadiónem na jedné straně a Podbělohorskou ulicí na druhé straně. Jedná se o prvorepublikovou památkově chráněnou rezidenční čtvrť s celou řadou architektonicky cenných objektů, ve kterých v mnohých případech žili významné osobnosti meziválečné éry. V posledních letech velmi často dochází k demolici uvedených památek a výstavbě předimenzovaných „viladomů“ a „rezidencí“, které působí v sousedství původní zástavby doslova jako pěst na oko. Kromě toho dochází k zabírání zeleně, která ještě donedávna byla nedotknutelná. Tuto výstavbu mají na svědomí většinou developerské společnosti. Podpořená občanská iniciativa si klade za cíl dosáhnout alespoň určitého omezování této výstavby. 

realizátor: Vít Šolle 
místo: Praha
období realizace: 8/2021 – 6/2022 
projekt byl podpořen částkou: kampaň na Darujme.cz s matchingem 20 000 Kč