Spolek Památník Hartmanice chce ve svém projektu zrealizovat rekultivaci zanedbané zahrady náležící k synagoze, která není dosud využívána. Měla by se stát místem setkávání, ale i společné údržby. Plánovány jsou zde bylinkové proutěné záhony, trvalkové záhony, bude zde relaxační místo v proutěném domečku, kamenné stoly s lavicemi. Záhony budou vytvořeny z odkopků rostlin z hartmanických zahrádek. Místní mohou dále přispět svými nápady, zkušenostmi s pěstováním rostlin v horském prostředí, aktivně se zapojit a v budoucnu zahradu využívat. Tím celá komunita získá prostor blízko náměstí, který zde dosud chybí. Na zahradě mohou v budoucnu probíhat přednášky, může ji využívat škola, Skautské středisko, Domov pro seniory.

hartmanice.cz
facebook

realizátor: Památník Hartmanice
místo: Hartmanice, Plzeňský kraj
období realizace: 30. 5. 2018 – 30. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč