Písecké Hradiště dostalo novou tvář

Projekt Naše Hradiště začal  anketou jak využít městský pozemek v centru Hradiště na návsi po zbouraném statku. Výstupem byl zájem na využití prostoru pro scházení občanů, volnočasové aktivity, a parkovou úpravu pozemku. Následovalo mnoho  dobrovolně odpracovaných  hodin. Rozrůstající se komunita vybudovala vyvýšené záhony, sezení a ohniště, opravila studnu, získala nářadí a sklad na nářadí. V komunitě se podařilo najít přátele například i nevidomým osamělým lidem, kteří zde nacházejí nejen přátelství, ale i seberealizaci. Mimo úprav pozemku se z darů místních vysadil sad. Lidé začali pozemek využívat pro scházení se na posezení nebo u ohně, na pěstování, podařilo se zorganizovat několik komunitních brigád. Hradišťští postupně získali podporu starostky a zastupitelů Města Písek.

realizátor: Jaroslav Chroňák  
místo: Písek – Hradiště, Jihočeský kraj
období realizace: 6/2020 – 11/2020
projekt byl podpořen částkou 90 000 Kč