Pomoc Ukrajincům Loděnice

Ve spojených obcích Loděnice a Chrustenice u Berouna žije 10 rodin ukrajinských uprchlíků (cca 30 osob). Občanská iniciativa Pomoc Ukrajincům Loděnice těmto rodinám poskytuje všestrannou podporu k začlenění do české reality. Cílem je pomoci každému jednotlivci se co nejvíc postavit na vlastní nohy. Pomoc zahrnuje vyřizování administrativy, hledání práce a školy, pomoc s hledáním lékaře, doprovod k lékaři a tlumočení, překlady dokumentů. Iniciativa Pomoc Ukrajincům Loděnice pořádá také sousedská setkání a kurz českého jazyka, kurz arteterapie pro děti vedený psycholožkou. Proběhla 2 setkání místních nových sousedů z Ukrajiny, s cílem seznámit se s nimi, seznámit je spolu navzájem, poznat jejich potřeby. Iniciativa uspořádala sousedský food festiválek s aktivitami pro děti, na němž své dobroty prezentovaly i ženy z Ukrajiny. Dosud probíhá kurz českého jazyka pro uprchlíky. a proběhlo několik komunitních setkání. Největší radost měli organizátoři z toho, že se podařilo vytvořit komunitu, kde si všichni sousedé pomáhají navzájem.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Jana Smržová
místo: Loděnice, Chrustenice, Středočeský kraj 
období realizace: 18. května 2022 – 31. srpna 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč