Poznejme se navzájem III 

Organizace již 2x realizovala projekt s názvem Poznejme se navzájem, zaměřený na pomoc ukrajinským uprchlíkům ve městě Brně, zejména rodinám s dětmi, mezi nimiž je mnoho uprchlíků romského původů, kteří se nachází ve velmi nepříznivé situaci a práce s nimi je velmi náročná a vyžaduje velkou trpělivost. Bude probíhat pravidelné doučování včetně pomoci s domácí přípravou spojené se spoluprací se základními školami, které děti navštěvují. Jde o zpětnou vazbu od učitelů škol, aby se co nejlépe nastavilo vzdělávání podle potřeb dětí. Souběžně budou probíhat setkávání pro rodiče dětí, kde se rodiče sami zapojí do vzdělávání, aby i po skončení projektu svým dětem dokázali pomoci. Během těchto setkání si rodiče také mezi sebou mohou vyměnit své zkušenosti, podělit se o své úspěchy a strasti. Uskuteční se i společný výlet ukrajinských dětí a českých dětí a průběžně se pracovníci budou potkávat s ukrajinskými rodinami a jejich dětmi formou terénní práce. Doufají tak, že se tak pomohou i rodinám, které nemají možnost se aktivně zapojit do projektu, mezi ukrajinskými příchozími jsou bohužel také rodiny sociálně velmi slabé, nezaměstnané, zadlužené apod. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Centrum společného zájmu z.s. 
místo:  Brno, Jihomoravský kraj  
období realizace: 1.1. 2023 – 30.07. 2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč