Škola ukrajinské kultury 

Sobotní Škola ukrajinské kultury v Olomouci vznikla pro děti, které se učí ukrajinský jazyk, dějepis a kulturní reálie a nepravidelně se tu konaly také tradiční akce: podařilo se zorganizovat Den kozáctva, Andrijevský večer v prosinci (zábava, lidové hry a jezení kalyty – tradiční koláč) ke dni sv. Andrije a zpívaní koled v lednu na pravoslavné Vánoce s divadelním vystoupením v komunitním centru a v pravoslavném chrámu v Chudobíně u Olomouce. Skupina se také podílela na organizaci koncertu národní kapely banduristů (lidový hudební nástroj). Od března plánují každou sobotu navýšit hodiny ukrajinštiny. Také jsou naplánované akce, které jsou společné jak pro děti této školy, tak i pro jejich spolužáky z českých škol, přátele rodin, kolegy z neziskových organizací, rodinných center atd. Během března-prosince 2023 proběhnou následující akce: poetický večer Tarase Ševčenka (verše v ukrajinštině a v českém překladu), workshop ukrajinské pysanky (kraslice), výlet do knihovny města Olomouc, dětské oddělení, setkání s ukrajinským spisovatelem, divadelní vystoupení dle díla Kvitka-Osnovjanenko Svatannja na Gončarivci (Námluvy v Gončarivce), kvíz v terénu na téma český a ukrajinský jazyk v botanické zahradě Olomouce, prázdninový výlet do přírody, vysvětlení značení turistických tras v ČR a společné akce pro přátele školy a komunitního klubu. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Oksana Sovinska 
místo: Olomouc, Olomoucký kraj  
období realizace: 4.3. 2023 – 30.7.2023   
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč