Sousedská benefiční slavnost ve Staré Vsi

Na pozemcích lesní školky místní uspořádali sousedskou benefiční slavnost. Tuto slavnost pořádali již pátým rokem a vždy se podařilo oslovit sousedy, kteří připravují vynikající jídlo a výtěžek z prodeje poté putuje vybrané rodině s nemocným dítětem, která je také z nejbližšího okolí. Lidé se mohou do této slavnosti zapojit dvěma způsoby. Prvním je otevřít si vlastní stánek a být kuchařem. Druhým způsobem je přijít na slavnost, zakoupit si jídlo a tímto přispět vybrané rodině. Letos se do vaření zapojilo přes 40 kuchařů z obce a blízkého okolí a slavnost přes 500 osob. Opět se podařilo vytvořit krásnou atmosféru sobotního odpoledne s benefičním přesahem. Rodičům nemocného Šimonka organizátoři předali částku ve výši 181.678,-

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lesní mateřská škola Mraveniště z.s. 
místo: Stará Ves nad Ondřejnicí, Moravskoslezský kraj 
období realizace: 9/2022 –⁠ 10/2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000