Sousedská setkávání ve Svinařích 

Živý spolek pořádá Sousedské setkání, na kterém chce propojit místní obyvatele a podpořit je k dalšímu setkávání a poznávání. Akce se koná na hřišti, které místní pomáhali vytvořit. Součástí setkání je představení dovedností místních, jak formou praktické ukázky, tak formou prezentace na plakátu. Vzájemné poznávání podpoří i vtipně znalostním kvízem o historicko – společenských souvislostech žití v obci. Vzájemně se obdarují ochutnávkou letošních marmelád a dalších dobrot od místních. Akci zakončí koncertem a společným posezením u ohně. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Živý spolek, z.s. 
místo: Svinaře, Středočeský kraj 
období realizace: 9/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč